Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Starter andelsgård i Stokke
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Mulighet for flere: Karolina Westling og Geir Norbotten gleder seg til at Buer gård nå starter opp som andelsgård. Det gir folk mulighet til å høste sine egne grønnsaker på gården. 

Starter andelsgård i Stokke

Drømmen om å starte andelsgård har levd en stund, men i år blir det en realitet. Buer gård i Stokke åpner denne sommeren opp for at andre kan høste av det de sår. 

Hildegunn S. Riksfjord
Hildegunn S. Riksfjord

31.03.2015 kl. 10:00

Geir Nordbotten og kona Karolina Westling er tredje generasjon som driver Buer gård. Det var farfaren til Geir som flyttet fra vestlandet og kjøpte gården på 1920-tallet for å drive grønnsaksproduksjon.

-Vi tok over driften i 2001 og da la vi om til økologisk produksjon. I løpet av de siste årene har tanken om å starte andelsgård vokst. Nå er vi i gang og forhåpentligvis kan de første grønnsakene høstes av andelseierne i midten av juni, sier Karolina Westling.

I helgen var det oppstartsmøte og folk kan melde sin interesse fortløpende. I første omgang satser de på mellom 50 og 70 andeler.

-Vi kjenner andre som har satset på andelsgård og det å se at de lykkes gir en ny giv og energi på gården. Vi ser at forbrukere er mer engasjerte i mat og økologisk landbruk enn noen gang. Det gir inspirasjon, sier Geir Nordbotten.

Sprer risiko

Hele grunntanken bak en andelsgård er at privatpersoner kan kjøpe seg en eller flere andeler i gårdens avling. Da kan andelseieren komme til gården og selv høste det man ønsker. I tillegg spres risikoen for variasjoner i avlingene.

-Det er veldig spennende sosialt å få lov til å invitere folk inn på gården og være med å forme dette. Det blir en berikelse både for oss og for gården, sier ekteparet.

I første omgang er det i all hovedsak grønnsaker det er snakk om på Buer gård. Gårdeierne tar seg av produksjon, men andelshaverne kan selv komme å høste når det er klart for det. Noen forventninger til andelseierne er det naturligvis også.

-Det er en liten forpliktelse i forhold til en liten dugnadsdel som følger prosessen før selve innhøstingen. Dette kan være spennende både for små og store.

Utvikles underveis

Veien videre står åpen i forhold til videreutvikling av andelsgården. Hvor man går og hva man skal produseres kommer også til å være styrt av andelshaverne.

-Vi kommer til å opprette en kjernegruppe eller styre som samarbeider tett med oss. Det finnes veldig mange muligheter både i forhold til egg, korn og slakt, men dette er noe andelshaverne skal være med å påvirke, forteller Westling.

Sesongbasert

Grønnsakssesongen er ikke altfor lang og ekteparet jobber nå med å finne sorter som kan dyrkes til ulike tider gjennom sommeren.

-Folk skal få opplevelsen av at det bugner og vi må finne sorter som kan høstes tidlig og seint. Vi ønsker jo å spre avlingen utover sesongen. Informasjon om når produktene er klare til innhøsting sendes ut til andelshaverne fortløpende, sier Geir Nordbotten.

Hva det vil koste for en andel på Buer gård kommer an på andelshaverne ønsker at bøndene skal produsere.

-Dette er et system basert på tillit. Hver gård har sine økonomiske rammer. Vi må regne på hva det skal koste når vi vet hvor mange andelshavere vi får og hva de ønsker. Det skal være en trygg inntekt for oss og en trygg mattilgang for andelshaverne, sier Karolina Westling.

Gårdsbesøk

Ved å kjøpe andeler i avlingen får man også tilgang til å kunne besøke en gård ved innhøsting. Familien Westling/Nordbotten er derimot klare på at det ikke er en aktivitetsgård der de skal aktivisere både små og store.

-Dette skal være med å gi en opplevelse av kortreist mat og bidra til å opprettholde et sunt landbruk. De får være med på prosessen og får de ferskeste grønnsaker du kan få tak i. Vi får direkte kontakt med de som faktisk skal spise produktene. Det er veldig inspirerende, synes de.

Spark bak

Naturvernforbundet i Vestfold, fylkeslagene i Oikos og Bonde- og Småbrukarlaget jobber aktivt sammen med bønder i Vestfold for å starte opp flere andelslandbruk. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon og deler dermed risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

-Vi har fått god hjelp fra disse organisasjonene. De fortjener ros for sitt arbeid for å få på plass flere andelsgårder, avslutter Westling.  

hildegunn@byavisa.sandefjord.no