Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Er vi kunnskapsløse?
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

Er vi kunnskapsløse?

Båtavisa - 18.08.2012 kl. 17:30

- Denne saken har vist at det ikke er nok kunnskap verken hos journalister eller politikere, sier Svein Flåtten (H). Har mannen fra Næringskomiteen på Stortinget rett? Det er vanskelig å bedømme, men slettes ikke utenkelig.

Både journalister og politikere er drillet til å se mennesker framfor sakskompleks. Vi vet at ved å vise konsekvens framfor vedtak får vi større slagkraft enn ved å referere til tørre fakta og saksbeskrivelser. Sandefjord Lufthavn Torp styres til dels av folk vi ellers kjenner som politikere. Kan det skygge for det faktum at også de må forholde seg til de reglene alle aksjeselskap i Norge må følge? Presse og politikere har krevd informasjon fra styrerommet. I fylkesutvalget tok enkelte av våre folkevalgte til orde for det samme. 

LES OGSÅ: Mener kunnskapsmangel ga uro

Et enstemmig styre har holdt stand, vært vanntett og retningsbestemt. Vi har kun hørt om tidligere styremedlemmer som har brutt styreinstruksen om å la styreleder føre ordet. Informasjonsmøtet styret inviterte til sist uke ga oss ikke mer enn hva som allerede har vært sagt i mediene, eller i dialogen mellom styret og eierne. Det som kom fram på møtet, var blant annet en innføring i hva en organisering etter aksjeloven krever. Her fikk politikerne svar på sine spørsmål med bakgrunn i juridisk kunnskap. Journalistene var henstilt til å lytte.

Vi fikk i klartekst høre at uenigheter i saken hører hjemme i generalforsamlingen, ikke i avisspaltene. Vi fikk oppleve at styret til syvende og sist har tillit. Men vi fikk ikke det vi kom for; mer detaljert informasjon.

Spørsmålet som kan stilles er om møtet ville blitt gjennomført uten medietrykket, og om det ikke kunne ha blitt gjennomført tidligere? Svein Flåtten har i sommer lest kunnskapsløshet mellom linjene i utspill fra politikere og i ståstedet enkelte medier har valgt i forhold til oppsigelsen av flyplassdirektør Alf-Reidar Fjeld. Har vi blitt klokere?

Flåtten er imidlertid kritisk til at politikerne velger å ta på seg forskjellige hatter, og sjonglerer mellom sitt politiske budskap og sin rolle der de først og fremst skal ivareta virksomheten til et helkommersielt selskap.  

Han peker på årsaken til at stortingspolitikere har et strengere regelverk og krav til seg selv som politiker - og ikke får lov til å sitte i styrene til statlige eide selskaper. Vi trenger ikke å tenke oss så langt tilbake før overskrifter fra forsøk på politisk maktutøvelse på styremedlemmer, også i delvis statlig eide selskaper, preget nyhetsbildet. De ulike rollene kan svekke tilliten vi har til dem i de ulike funksjonene.

LES OGSÅ: Velger rettens vei

Hvem har hatt nytte av sommerens stadig nye utspill rundt oppsigelsen av flyplassens administrerende direktør? Den oppsagte selv? Neppe. 13 år som en anerkjent leder kan fort falme når overskriftene lyser mot oss. Sandefjord Lufthavn? Vi tror ikke flypassasjerene tenker stort over hvem som sitter i ledelsen, der de booker seg billige turer. Er omdømmet svekket? Flyselskapene kan tenke sitt, og det er de som i sterkest grad bidrar til å trekke passasjerer til flyplassen vår. Politikerne? Tja, noen har i alle fall fått markert seg i en tid det ellers er vanskelig å feste sverte til navntrekket sitt.

Vi konkluderer med at kunnskapstreet har vokst hos noen og enhver. Daglig kan vi lese små og store avisomtaler av direktører som har fått sparken. Nå vet vi mer om hva som kan ligge i det, og hvorfor det meste må leses mellom linjene.  

Vi har blitt minnet på at en plutselig oppsigelse ofte er livets gang for en administrerende direktør ved en stor og betydningsfull bedrift. Det føles annerledes når det er noen vi mener å kjenne som blir rammet. Attpåtil en som alltid har vært imøtekommende og høflig overfor både politikere og oss journalister. 

LES OGSÅ: Ga en innføring i næringslivets regler

Dessverre, men enda mer heldigvis, er det ikke rom for følelser når et styre skal bestemme hvem som er mest egnet til å ta virksomheten i den retningen de ønsker.

Når administrerende direktør gjentatte ganger ikke møter til samtaler styreleder har invitert ham til, blir det som å skrive sin egen oppsigelse. Det er heller ikke noe som heter oppsigelsestid når styret og direktør ikke samarbeider. En bedriftsleder kan ikke styre på tvers av styrets ønsker - det ville ødelegge hele organisasjonen. 

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør

Arkivet: