Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
– De bør vurdere sin stilling
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Ada Sofie Austgard, leder for Stine Sofies Stiftelse, er klar i talen etter å ha lest ukas reportasje i Vestfold Blad; hvis barnevernet mener det er til barnas beste å bo i et voldsutsatt hjem bør de ansatte vurdere sin stilling. Portrettfoto: Siri Knudsen Illustrasjonsfoto: Marianne Sivertsen

– De bør vurdere sin stilling

– Det er barnevernets plikt å beskytte barn mot vold, sier Ada Sofie Austegard, grunnlegger og leder av Stine Sofies Stiftelse.

Caissa Gjølberg - 29.02.2012 kl. 06:00

– Dessverre er ikke dette en unik sak. Men det er en trist sak, og et bevis på myndighetenes manglende vilje til å ivareta de svakeste i samfunnet, sier Austegard til Vestfold Blad.

– Plikt til å beskytte mot vold

Stine Sofies Stiftelse har som mål å: – forebygge vold og overgrep mot barn, avdekke vold og overgrep mot barn, ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende/etterlatte, og å påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten.

Etter at Vestfold Blad skrev om de tre brødrene fra Sandefjord denne uken, som har vokset opp med en voldelig far, har stiftelsen engasjert seg i saken.  Barnevernet i Sandefjord har fått en rekke bekymringsmeldinger som omhandler vold mot mor og ett av barna siden 2005 og fram til 2009.

Barnevernet begrunnet manglende tiltak med at mor og far ikke ønsket noen tiltak i saken.

Det får Stine Sofies Stiftelse til å reagere.

– Alle som jobber i barnevernet skal ha et fokus på barn som opplever vold. Hvis det er slik at de ansatte møter et lovverk som strider mot hva som er barnas beste, må de overprøve den regelen. Det er slik at i følge FNs barnekonvensjon skal barn beskyttes mot vold og mishandling, sier Austegard.

At barnevernet valgte å henlegge saken i 2005, etter at politiet meldte om en tydelig voldsutsatt mor, synes Austegard er svært beklagelig.

– De har gjort en dårlig jobb, hilsen Stine Sofies Stiftelse, sier hun.

– Bør si unnskyld

– Barnevernet bør gå i seg selv og se om de har gjort noe galt i denne saken. De burde ikke skylde på et lovverk.

Austgard mener barnevernet bør beklage overfor barna at de ikke har grepet inn i saken deres.

– Hvis de mener at det er til barnas beste å bo i et voldsutsatt hjem, bør de ansatte vurdere sin stilling. Det at et barn er vitne til vold er straffbart i dag. Det bør de ansatte i barnevernet være oppmerksomme på i dag, og er de ikke det, gjør de en dårlig jobb.

– Vi i Stine Sofies Stiftelse er opptatt av at alle kan gjøre en feil, men da bør man beklage den feilene, sier Austgard.

Hun mener at det er viktig for barn i saker der det har blitt begått feil, å få en beklagelse.

– Tenk så viktig det er for barna at de møter voksenpersoner som kan si at ”vi sviktet, vi gjorde noe galt”. Da kan det være enklere for barna å gå videre, sier Austgard.

Og presiserer:

– Det handler om barna, ikke om oss voksne.

LES OGSÅ: Frivillighetens pris