Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Vurderer å flytte fra Sandefjord
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Millionkrav: De økte utgiftene til flysikring for skoleflyvning på Sandefjord Lufthavn Torp kan presse flyskolene vekk fra Torp. Daglig leder ved EHC Christina Williams Søiland og daglig leder for Pilot Flight Academy Frode Granlund, vurderer nå å flytte fra Torp. 

Vurderer å flytte fra Sandefjord

Et millionkrav er i ferd med å presse flyskolene vekk fra Torp. Pilot Flight Academy er allerede i dialog med Notodden. 

Hilde Jeanett Lorentzen
Hilde Jeanett Lorentzen

23.09.2016 kl. 11:16

Avinor har kommet med en ekstraregning til Sandefjord Lufthavn Torp på cirka 6 millioner kroner. Regningen gjelder flysikringskostnader og økt bemanning i tårnet knyttet til aktiviteten til Pilot Flight Academy, European Helicopter Center (EHC) og Jarlsberg Flyplass.

Sandefjord Lufthavn Torp krever nå at disse aktørene betaler for seg, og sendte i mai ut millionkrav med betalingsfrist innen utgangen av september. Økningen trådde i kraft 1. juli 2016. Fram til nå har Sandefjord Lufthavn praktisert årskort.

Må flytte

-En økning i avgiften fra 150.000 kroner i året til 2,7 millioner kroner, det er mye. Vi ønsker å fortsette på Torp, men med den kostnadsøkningen er det ikke mulig å fortsette her, sier daglig leder Frode Granlund ved Pilot Flight Academy.

For EHC har regningen til flysikring økt tilsvarende - fra 167.900 kroner til cirka 1,8 millioner kroner.

-Det er en kostnad vi ikke kan dekke uten å øke studentavgiften. Det er ikke hensiktsmessig, da vil vi miste elever til utlandet, sier daglig leder ved EHC, Christina Williams Søiland.

I mai søkte EHC støtte fra Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med NHO Luftfart i ryggen.

-Praksisen i andre land er at denne type tjenester stilles gratis til dispensasjon for skoler eller til en pris som reflekterer den type bruk som flyskolene utøver, påpeker Williams Søiland.

EHC ønsker at Samferdselsdepartementet skal innføre en tilskuddsordning som sikrer private flyskoler samme rammebetingelser som på ikke-statlige flyplasser. Svaret fra departementene lar vente på seg.

-EHC kommer ikke til å bli nedlagt, men vi må se på muligheter for å flytte skolevirksomheten til andre flyplasser hvor det er hensiktsmessig og kostnadsbesparende å drive trening, sier Williams Søiland.

Vurderer Notodden

Pilot Flight Academy er allerede i samtaler med Notodden kommune, og vurderer nå å flytte hele eller deler av virksomheten til Notodden. Granlund og hans kompanjong Runar Vassbotten, har allerede virksomhet der gjennom selskapet Scandinavian Aircraft som blant annet driver med salg av fly.

-Initiativet kom fra Notodden kommune. Det er et initiativ det er umulig å si nei til og vi er nå i samtaler, forteller Granlund.

Initiativet fra Notodden kom samtidig med avgiftsøkningen på Torp.

-Avgiftene kan komme til å øke ytterligere. Det må vi ta konsekvensen av. Vi håper at eierne av Torp ønsker å se på dette på nytt, og finner fram til en løsning som er god for begge parter. Det er dumt å sende oss ut med skyllevannet, mener Granlund.

-Lufthavnsjefen sier de ikke vil kreve inn med hard hånd.

-Et krav er et krav. Vi må forholde oss til det, svarer Granlund.

Skal vokse

-Vi har store vekstplaner. Jeg har akkurat kommet hjem fra en 14 dagers rundreise og har blant annet vært i Singapore og India. Vi jobber det vi kan for å vokse, forteller Granlund.

I dialogen med flyselskapene i disse landene ser de for seg å gjennomføre teorien i hjemlandet til de kommende pilotene og at den praktiske delen gjennomføres i Norge.

Opprinnelig var planen å ha hovedvirksomheten på Torp. Nå er det usikkert om det i det hele tatt blir flyskoler på Torp i fremtiden.

hilde@byavisa.sandefjord.no

 

-Håper det løser seg

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch og fylkesordfører Rune Hogsnes representerer de to største aksjonærene ved Sandefjord Lufthavn Torp. De ønsker begge at flyskolene skal bli på Torp.

-Det er et aksjeselskap og det er viktig å være ryddig på rollene. Vi har et ønske om at de blir enige, og håper det løser seg, sier Hogsnes.

-Dette er et forhold mellom Torp og Pilot og EHC. Vi som eiere kan ikke blande oss inn i den daglige driften. Men vi presser på der vi kan. Jeg håper det er mulig å komme fram til en løsning som begge parter kan leve med, sier Gleditsch.

Kan ikke subsidiere skoleflyvning

Det er to år siden Sandefjord Lufthavn Torp begynte å se nærmere på merkostnadene knyttet til skoleflyvning.

-Vi skal ikke kreve inn med hard hånd. Vi ønsker å anskueliggjøre hva vi bli fakturert av Avinor for utgifter knyttet til skoleflyvning, sier lufthavnsjef Gisle Skansen.

På spørsmålet om hvorfor regningen kommer nå, svarer styreleder Bjørn Walle ved Sandefjord Lufthavn Torp:

-Merkostnaden knyttet til skolevirksomhet har blitt mer problematisk for lufthavnen. Vi har mistet ruter og vi skal gjennomføre en investering på 230 millioner kroner i ny rullebane. Det er tungt for oss å skulle dekke inn seks-syv millioner kroner fra vår virksomhet. Men det er viktig å understreke at vi har ingen ønsker om at pilotskolen og EHC skal flytte.

Walle forteller at i møte med styreleder for pilotskolen, Kjell Sundsli, har det kommet fram at de stiller spørsmålstegn ved beregningsgrunnlaget.

-Vi mener vi viderefakturer de merkostnadene som vi blir belastet av Avinor. Det første vi nå skal gjøre er å bli enige om hva som er det riktige beløpet. Sandefjord Lufthavn skal ikke tjene penger på dette, sier Walle.

Parallelt skal Walle ta kontakt med Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune når det gjelder deres interesser med å ha flyskoler og studentmiljø i Sandefjord.

I forhold til kostnadene til flysikringstjenester til Jarlsberg flyplass så jobbes det nå med å ta Jarlsberg ut av kontrollsonen til Torp.

 Hvem som tar regningen for skoleflyvning på Avinor sine flyplasser, er også et spørsmål som Walle mener det er viktig å få svar på.

-Vi må samle kreftene og dra veksler på Gleditsch og Hogsnes inn mot sentrale myndigheter. Er det noen som er villig til å betale den regningen? For Sandefjord Lufthavn er ikke så økonomisk velbeslått at vi kan subsidiere skoleflyvning på Torp, sier Walle.

Fakta:

Pilot Flight Academy AS

-Startet opp i 2007 under navnet Pilot Flyskole, endret navn i juli 2016 til Pilot Flight Academy AS.

-Utdanner piloter.

-Eies av Frode Granlund og Runar Vassbotten.

-Omsatte i 2015 for 42,2 millioner kroner.

-Resultat i 2015: 992.000 millioner kroner.

 

Fakta:

E uropean Helicopter Center AS

-Ble stiftet i 2001, og har siden starten utdannet over 440 helikopterpiloter.

-Er en betydelig leverandør av lasteoppdrag, topp-, termo- og linjebefaring, samt ulike transportoppdrag.

-Forestår teknisk drift og vedlikehold av helikoptre internt og eksternt gjennom sitt datterselskap Skytec lokalisert på Torp. 

-Omsatte i 2015 for 43.744 millioner kroner.

-Resultatet i 2014: -1,5 millioner kroner.