Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Vil være en synlig ordfører
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

FØLGESVENN: Ordfører og «Borgermester» Bjørn Ole Gleditsch (H) har hatt et hektisk år bak seg og nye oppgaver er i vente. Når han har fri er alltid hans følgesvenn elghunden ”Jotun” alltid med.

Vil være en synlig ordfører

-Politikerne og administrasjonen har vært gjennom en krevende periode i forbindelse med kommunesammenslåingen, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H). Han ser fram til nye utfordringer og han er klar for å stå på sent og tidlig i 2017.

Espen Ringdal Andersen
Espen Ringdal Andersen

11.01.2017 kl. 10:15

Ordføreren har mange tanker om den nye kommunen med nærmere 62.000 innbyggere. Han vil jobbe aktivt for å tilrettelegge gode kommunale tjenester og skape flere arbeidsplasser. Sandefjord kommune får 5.500 ansatte, og ordføreren sier at de ansatte gjør en viktig jobb, men at det blir utfordringer og at det vil ta tid med innkjøringer for at alle brikker er på plass.

JA-kommune

Politikerne har satt seg som mål at Sandefjord skal være en av landets beste på næringsutvikling.

-Kommunen vil jobbe aktivt for å tilrettelegge for mer aktivitet på de etablerte næringsområdene og arbeide hardt for at de nye næringsområdene på Torp Øst og Fokserød Nord blir klargjort så raskt det er praktisk mulig. Dette for å sikre tilskrekkelig med næringsarealer for eksisterende og nytt næringsliv. Det vil gi store muligheter til at det kan skapes enda flere interesserte arbeidsplasser og vil kunne bidra til økte skatteinntekter for kommunen. Vi vil arbeide hardt for at eksisterende næringsliv og nye virksomheter vil bidra til økte investeringer i kommunen vår. Vi skal gjøre den nye kommunen enda mer attraktivt og vi skal fortsatt være en JA-kommune, sier Gleditsch.

Anders Sperre (H) er leder for et nytt utvalg som skal ha fokus på næringsutvikling og eiendomsforvaltning. Han frikjøpes fra sin ordinære jobb to dager i uka for å kunne arbeide målrettet for at kommunen skal nå målsettingen om økt verdiskapning og vekst i Sandefjord.

-Kommunesammenslåingen gjør at vi får tilgang til fantastiske næringsområder med god beliggenhet som vil være av interesse både for eksisterende og nytt næringsliv i kommunen, påpeker Gleditsch.

Stolt av SMS 

Ett av ordførerens høydepunkt i 2017 er åpningen av Sandefjord Sosialmedisinske Senter (SMS). Den offisielle åpningen finner sted 16. februar. Senteret er på 11.000 kvadratmeter og inneholder legevakt, rehabilitering, varmebasseng, lindrende enhet, blodbank, frisklivssentral, læring- og mestringssenter, 48 korttidssykehjemsplasser, observasjonssenger og akuttplasser.

-Dette blir et kraftsenter innen helse- og omsorg, ett av de beste i landet. Jeg er stolt av dette kraftsenteret, sier ordføreren.

SMS har en prislapp på 288 millioner, og finansieringen er med statlig midler og kommunale midler. Omkring 50 prosent fra hver av dem.

Et annet prosjekt ordføreren er meget godt fornøyd er at byggingen av ny Kodal skole og en flerbrukshall ved skolen. Skolen vil stå ferdig september 2019 og har en kostnadsramme på 157 millioner kroner.

-Andebu kommune hadde ikke hatt mulighet til å få realisert byggingen av ny Kodal skole med flerbrukshall uten kommunesammenslåingen. En ny skole gir mange gode ringvirkninger og vil bidra til å skape enda større attraktivitet i den nye kommunen. Det vil også avlaste arealpresset i tidligere Sandefjord, sier ordføreren med et stort smil.

Rekreasjonsområder

Gleditsch er opptatt av at vi får tilgang til mange og varierte friluftsområder som gir gode muligheter for økt rekreasjon og en bedret folkehelse.

-I den nye kommunen får vi flere nydelig og flotte naturområder. Vi får en kommune med fine kystområder, skog og fjell. Jeg oppfordrer innbyggerne til å bli mer kjent i den nye kommunen. Ved å komme seg ut i naturen gir det fantastiske opplevelser, bedre folkehelse og livskvalitet. Andebus tidligere ordfører Bjarne Sommerstad (Sp) er leder for kultur, friluftsliv, steds og byutvikling og han kjøpes fri to dager i uka for å arbeide med oppgaver knyttet til dette utvalget. Jeg er overbevist om at Bjarne vil gjøre en strålende jobb med å representere kommunen i ulike sammenhenger, sier Gleditsch.

Mange fordeler med SAS

Ordføreren har fra dag én hatt stor tro på kommunesammenslåingen. Han ser mange fordeler, men også mange spennende utfordringer. Han vil ikke ha tid til å være med på alle arrangementer han får invitasjon til.

-Vi får en større kommune og jeg har ambisjon om å være en synlig ordfører for hele kommunen. Jeg kommer til å prioritere arrangementer for egne innbyggere og vil velge bort eksterne arrangementer, sier han.

Sammenslåingen med Stokke og Andebu mener han vil gjøre den nye kommunen mer slagkraftig og at man på sikt vil kunne realisere flere spennende og nødvendige prosjekter. Ordføreren trekker også fram at kommunesammenslåingen vil gi større og sterkere fagmiljøer og det vil bedre tjenestene til innbyggerne.

-På sikt er det en klar ambisjon å frigjøre ressurser fra administrasjonen til bedre tjenester og til å øke investeringsevnen vår. Det er også en klar forventning at vi frigjør ressurser ved økt satsing på digitale løsninger. Vi må ha fokus på å være effektive og utnytte resurssene på en optimal måte, sier han.

Han roser de mange frivillige som nedlegger et betydelig arbeid for unge, voksne og eldre i kommunen.

-Det er et godt supplement til det offentlige. Vi er helt avhengig av frivillighet, sier han.

Påvirke beslutninger

Gleditsch har vært politisk interessert og samfunnsengasjert siden Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland mange diskusjoner tilbake til begynnelsen av 1980-tallet. Etter drøye 25 år i politikken i Sandefjord har ordføreren fått god kunnskap innen helse, skole, næringsliv, kultur og idrett. Han har gjennom årene møtt utallige mennesker, og det har vært en stor glede.

-Jeg er privilegert som har fått møte mange hyggelig mennesker og har hatt mulighet til å påvirke mange viktige beslutninger. Jeg har lært utrolig mye om kommunen jeg er svært stolt av å være ordfører i. I 2017 skal vi arbeide knallhardt for å nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Vi skal jobbe med mange spennende saker. Det ser jeg fram til, sier Bjørn Ole Gleditsch med et stort smil.  

espen@byavisa.sandefjord.no