Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
– Viktigst å bli robust
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Bjørn Ole Gleditsch. Foto: Jakob Leth

– Viktigst å bli robust

Mandag la regjeringens ekspertutvalg frem konklusjonene rundt hvordan Norges fremtidige kommunestrukturer bør se ut. 

Tanita Wassås Kveinå
Tanita Wassås Kveinå

03.04.2014 kl. 09:00

Utvalget går inn for at det bør være minst 15 - 20.000 innbyggere i en kommune for å kunne sikre en god oppgaveløsning. 

– Akkurat det innbyggertallet spiller ikke så veldig stor rolle for meg, det viktigste er at kommunene blir robuste nok til å kunne ta seg av oppgavene på best mulig måte, sier Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord. 

Av dagens 428 kommuner har 351 av dem færre enn 15.000 innbyggere. For Vestfold vil kommuner som Andebu, Hof, Holmestrand, Lardal, Re, Sande, Stokke, Svelvik og Tjøme være for små. Horten, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord, Tønsberg vil være store nok. 

De svake lider mest

– For Vestfold-samfunnet tror jeg man må over 20.000 om det skal bli en robust nok kommunestørrelse. Hele motivasjonen for endring av kommunestrukturen er å styrke tjenestetilbudene. De som lider mest av dagens kommunestruktur er de svake gruppene, for eksempel de som omfattes av barnevern eller rusomsorg, der det er krav til høy kompetanse. Der faller de mindre kommunene gjerne igjennom, sier ordfører i Stokke, Erlend Larsen. 

Rapporten viser at kommuner med under 5000 innbyggere i gjennomsnitt har 2,4 stillinger innen barnevern. Den faglige anbefalingen er fem stillinger. 

– I forhold til spisskompetansen man skal ha innenfor de ulike fagområdene bør Stokke se på mulige samarbeidspartnere, slik at man får større fagmiljøer, fastslår Larsen. 

– Tankevekkende

– Ekspertutvalgets rapport er tankevekkende og illustrerer utfordringene kommunene står ovenfor. Den gir tydelige råd om hva som kreves for at kommunene skal sikre innbyggerne sine gode tjenester i årene som kommer, og hvordan vi kan få bedre areal- og samfunnsplanlegging i pressområdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, i en pressemelding. 

Han mener imidlertid det er unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall. 

– Vi kjenner Norge og vår mangfoldige geografi. Det er unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall eller antall kommuner. Samtidig er ekspertutvalget tydelige på hvilke forutsetninger kommuner bør ha for å sikre gode tjenester innen for eksempel barnevern, PPT, og legevakt, sier statsråden.

Mindre detaljstyring

Ekspertutvalget anbefaler også at staten reduserer detaljstyringen, og at ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer. 

– Vi har endelig fått en regjering som tar lokalpolitikk på alvor. Vi liker at vi i større grad får bestemme mer lokalt, sånn sett blir det også morsommere å engasjere seg i lokalpolitikken, fordi det gir større muligheter og det vil igjen bidra til at man får rekruttert flere til lokalpolitikken, sier Gleditsch.