Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Økt fokus på ikke godkjente bilverksteder
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Slik ser det ofte ut på disse «ikke godkjente» virksomhetene. Foto: Jarle Holt, Statens vegvesen

Økt fokus på ikke godkjente bilverksteder

Statens vegvesen ved tilsynsseksjonen i Region sør øker nå sitt fokus mot ikke godkjente bilverksteder. Tilsynseksjonen har som mål å bidra til at vi har trafikksikre kjøretøy på vegene.

25.02.2014 kl. 14:39

– Det er hevet over en hver tvil at det er et økende problem med alle verkstedene som dukker opp i alle slags lokaler rundt om, sier avdelingsingeniør ved Tilsynsseksjonen, Jarle Holt

Tilsynsseksjonen oppdager stadig personer som driver og jobber ved disse virksomhetene som ikke har kvalifisert bakgrunn for å gjøre reparasjoner på kjøretøy på en god måte. Ofte er det slike verksteder som også gir de dårligste reklamasjonsvilkårene.

Dette går igjen utover de godkjente bilverkstedene som må forholde seg til og oppfylle mange lover og forskrifter. 

I tillegg kreves det mye dyrt utstyr for å drive på en skikkelig måte.

Sterk oppfordring

På grunn av den dårlige kvaliteten på reparasjoner som er oppdaget under slike kontroller, kaller Statens vegvesen inn mange av kjøretøyene som blir observert ved slike ikke godkjente verksteder til en teknisk kontroll ved en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner.

Målet er at kjøretøyene som er ute på vegen er trafikksikre.

Statens vegvesen oppfordrer alle eiere av kjøretøy om kun å bruke bilverksteder som er godkjent av Statens vegvesen. Dette er synliggjort ved at det henger skilt på utsiden av verkstedene der det klart kommer frem at verkstedet er godkjent.

Tett samarbeid  

Statens vegvesen har nylig inngått sentrale avtaler med Skatteetaten og Arbeidstilsynet, noe som bidrar til at man kan øke trykket ut mot de «ikke godkjente» bilverkstedene. I tillegg er det knyttet et godt samarbeid med NAV og politiet.

Det er ofte en sammenheng mellom disse ulovlige virksomhetene, med for eksempel dårlig utstyr og det å unnlate å betale merverdiavgift og skatt. Vi har også eksempler på at personer som arbeider ved slike virksomheter hevder trygd fra NAV.

– Dette er arbeidsmiljø kriminalitet av verste sort, avslutter Jarle Holt