Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Mer aktive barnehagebarn
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Utholdenhet:  Barnehagebarna i Trudvang barnehage synes det er gøy å springe opp bakken. Fra venstre foran Adrian Gjelvold-Trollerud og Mikkel Sveen Amundsen. Bak fra venstre: pedagogisk leder Kari Gro Kirkhus, Josefine luell Hegeland, Celine Tungland, pedagogisk leder Hilde Aslaksen og Hedda Berg Ellefsen.

Mer aktive barnehagebarn

Barnehagebarna har blitt langt mer fysisk aktive enn de var før prosjektet «Barn i bevegelse» ble rullet ut i utvalgte kommunale barnehager i Sandefjord. 

Hilde Jeanett Lorentzen
Hilde Jeanett Lorentzen

11.01.2017 kl. 11:00

Våren 2015 satte Sandefjord kommune i gang et folkehelseprosjekt for å etablere gode rutiner for fysisk aktivitet i kommunens barnehager. Forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge har bistått med forskningsdelen, særlig i forhold til målinger og planlegging av tiltak.  Prosjektfasen er over og nå skal resten av de kommunale barnehagene (i tidligere Sandefjord kommune) få de samme tiltakene med start nå i januar.

Tre målinger  

For å måle det faktiske aktivitetsnivået i de kommunale barnehagene har alle barnehagebarna født i 2011 hatt på seg akselerometer, en slags avansert skritteller som registrer aktiviteten i løpet av dagen. Den første målingen ble gjennomført en uke i september 2015, den andre i mai 2016 og den siste i september 2016.  Målingene som ble foretatt er anonyme og er summert opp på gruppenivå i kommunens 11 barnehager.

Helsedirektoratet anbefaler at barn mellom 0 til 5 år skal ha minst 60 minutter fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet daglig. Barnehagebarna i de kommunale barnehagene i tidligere Sandefjord kommune er nå godt på vei til å oppfylle denne anbefalingen.

For å få pålitelige data ble de kommunale barnehagene delt inn i en kontrollgruppe og en intervensjonsgruppe. De ansatte i intervensjonsbarnehagene har jobbet internt med utgangspunkt i funnene fra aktivtetsmålinger og spørreskjemadata for sin barnehage, og planlagt tiltak som de har vurdert som viktigst for å skape bedre betingelser for fysisk aktiv lek. Resultatene taler for seg selv.

Store fremskritt

-Aktivitetsnivået har økt med 17,8 minutter per dag i barnehagene som var med i prosjektet. I kontrollgruppa, i de barnehagene som ikke var med i prosjektet, har også aktivitetsnivået økt med syv minutter. En signifikant forskjell på ti minutter, forteller prosjektleder Janne Borch-Jenssen.

Det er 1.736 flere skritt per dag i gjennomsnitt.

I barnehagene som har vært med i prosjektet viser den siste målingen at 76 prosent av barna er aktive i mer enn en time om dagen. I den første målingen var det 50 prosent av barna som oppfylte anbefalingen om minimum 60 minutter aktivitet med moderat til høy intensitet daglig. Det er en økning på 26 prosentpoeng. I kontrollgruppa er det 62 prosent av barna som oppfyller anbefalingen, og her er det også en økning fra første måling der 45 prosent av barna oppfylte anbefalingen.

Både jentene og guttene har økt sitt aktivitetsnivå, men det er særlig guttene som totalt sett er mest aktive. I den siste målingen oppfyller 92 prosent av guttene oppfyller anbefalingen med god margin. På den første målingen var 73,1 prosent av gutta innenfor kravet.

Jentene har også forbedret seg kraftig, der 62 prosent av jentene nå oppfyller anbefalingen, mot 30 prosent på første måling.

Gode holdninger

I Trudvang barnehage er de ansatte svært fornøyd med å prosjektet.

-Jeg har aldri vært med på et prosjekt med så mye positivitet fra begynnelse til slutt. Alle de ansatte har sagt «ja. Dette er spennende og veldig gøy å jobbe med». Det har vært faglig høy kvalitet med samarbeidet med høyskolen og det har vært veldig konkret. Prosjektet har bidratt til holdningsendringer - det er lov å bevege seg inne og vi tolerer mer, forteller styrer Johannes Saxrud-Almaas.

For det er ikke bare ute at barnehagebarna i Trudvang barnehage får pulsen opp. Det skjer nemlig mer fysisk aktivitet inne etter at barnehagen ble med i prosjektet «Barn i bevegelse».

-Vi har sett muligheter for maksimal utfoldelse også inne, med alt fra hinderløype til dans, forteller Hilde Aslaksen, pedagogisk leder på stor avdeling.

Uteområdene rundt barnehagen er flittig i bruk.

-Vi er veldig mye mer ute, sier Kari Gro Kirkhus, pedagogisk leder småbarnsavdeling.

De har blant annet kjøpt inn 16 nye sykler og fått nytt lekestativ. Men det er særlig i skogen bak barnehagen, som nå brukes hyppigere.

-Vi må utenfor gjerdet for å få opp pulsen, sier Saxrud-Almaas.

De minst aktive

I Trudvang barnehage har de hatt spesielt fokus på de minst aktive barna.

-De som var litt skeptiske til å begynne med er de første som vil være med på tur. Det gir gode opplevelser å være ute i naturen og få brukt kroppen, sier Aslaksen.

-Vi har blitt mer bevisste på å bruke området utenfor barnehagen. Vi tar gjerne med oss 3-4 stykker av gangen. En halv time i skogen gjør veldig mye, sier Kirkhus.

Og de lover at dette bare er begynnelsen, for selv om prosjektfasen er over, skal fysisk aktivitet fortsatt stå i høysetet og er et fast punkt på ukeplanen.

-Vi har alltid vært opptatt av bevegelse, men nå er vi blitt mer bevisste, understreker Kirkhus.

hilde@byavisa.sandefjord.no

Fakta:

«Barn i bevegelse»

-Prosjektet fokuserer på hvilke muligheter barn har til å være nok aktive i barnehagetiden.

-Er et samarbeidsprosjekt mellom kommunens fysioterapitjeneste for barn og unge og de kommunale barnehagene i samarbeid med et forskerteam fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

-Det er innhentet informasjon om hvordan personalet tilrettelegger for og inspirerer til fysisk aktiv lek er hentet inn, og det er sett på hvilken kompetanse personalet har, og trenger, for å bidra til barns bevegelsesglede.

-Det er utarbeidet mål og tiltak som skal gjøre barnehagene enda bedre på å tilrettelegge for å inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle.

-Prosjektperiode vår 2015 til høst 2016.

-Det er blant annet gjennomført følgende innsamling av data: Måling av aktivitetsnivå hos barn født 2011 med akselerometermåling september 2015, mai 2016 og september 2016. Spørreundersøkelser blant ansatte og kartlegging av utemiljø.