Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Medisin mot kjærlighet
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Medisin mot kjærlighet

Ny forskning fra Oxford University tyder på at medikamenter mot kjærlighet er rett rundt hjørnet.

Sindre Lindstrøm Andersen - 24.03.2014 kl. 16:00

Brian D. Earp og hans kolleger ved universitetet mener med dagens kunnskaper at man godt kan tenke seg medikamenter som fungerer som en slags kur for kjærlighet, skriver forskning.no 

Kroppslige systemer

Tidligere forskning har vist at kjærlighet henger sammen med kroppslige systemer som overlapper hverandre.

Earp og hans kolleger mener systemene er begjær, attraksjon og tilknytning. Begjær er koblet til østrogen og testosteron. Attraksjon er koblet til adrenalin, dopamin og serotonin i nervesystemet. Tilknytning kobler forskerne til oksytocin og hormonet vasopressin. 

Forskerne mener, ut i fra disse koblingene, at vitenskapen kan påvirke våre følelser knyttet til kjærlighet.

Kjærlighet en tvangslidelse?

Forskerne trekker i sin rapport også en parallell mellom forelskelse og tvangslidelser. Derfor mener de at medisiner mot tvangslidelser også kan hjelpe mot en håpløs forelskelse.