Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Klasseroms-suksess
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Bilde 1 av 3. Avdelingsdirektør ved Vestfoldarkivet Karianne Schmidt Vindenes introduserer studentene til hvordan de kan anvende arkivets kildemateriale i undervisningssammenheng. Alle foto: hbv.no(SE FLERE BILDER VED Å KLIKKE PÅ PILENE I BILDET)

Klasseroms-suksess

– Dette bør vi fortsette med, konkluderer Lasse Sonne etter å ha samlet lektorstudenter i uvanlige klasserom rundt i fylket. Sist ut var Vestfoldarkivet i Sandefjord.

Pressemelding - 16.04.2014 kl. 12:00

– Å bruke hele Vestfold som klasserom har vært en suksess, sier førsteamanuensis Lasse Sonne ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold etter besøk hos Vestfoldarkivet i Sandefjord.

Lektorstudentene i historie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold var på besøk ved Vestfoldarkivet i Sandefjord 2. april.  De har tidligere besøkt fylkeskommunen og Larvik Museum. 

Alle besøkene er del av et pågående prosjekt, om å anvende hele Vestfold som klasserom.

Blir fast samarbeid

– Vestfoldarkivet og HBV var så fornøyd med besøket, at det ble besluttet at denne type samarbeid bør fortsette de kommende år.  Dermed vil lektorstudentene i historie bli direkte involvert i å anvende Vestfoldarkivet i forbindelse med deres studier på Bakkenteigen. Det samme vil gjelde med Larvik museum, som også ønsket å fortsette samarbeidet, sier Lasse Sonne ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon.

Bare i startfasen

– Prosjektet med å anvende hele Vestfold som klasserom må derfor sies å være en suksess. Vi er bare i startfasen.  Det finnes mange andre samarbeidsaktører i Vestfold, som mer enn gjerne vil inkluderes i et samarbeid med høyskolen. Fra høyskolens side ønsker vi å videreutvikle prosjektet for å øke praksisnærheten i lektorutdanningen. Vi har noe særlig å tilby i Vestfold, med nærheten til historiske institusjoner og historiske plasser, foreninger og det private næringsliv, sier Sonne.

Målet er å utvikle en modell for lektorutdanningen i historie, så utdanningen blir den beste i Norge. Han sier Vestfold, med nærheten og velviljen fra mange forskjellige samarbeidspartnere, gjør denne ambisjon realistisk.

Undervist av personalet

Ved besøket ble studentene undervist av arkivpersonalet ved Vestfoldarkivet i hvordan man bygger pedagogiske programmer for grunnskole og videregående skole.  

Et av formålene med besøket var at studentene selv skal bli i stand til å utvikle deres egne pedagogiske programmer i historieundervisningen. 

– Dessuten skal studentene bli i stand til å anvende lokalhistorien i Vestfold og de kulturarvsinstitusjoner som finnes tilgengelige i Vestfold, for å gjøre deres egen undervisning mer spennende og relevant for elevene her, forteller Lasse Sonne. 

Bli fortrolige med arkivet

– Et annet mål med besøket var å gjøre studentene fortrolige med å besøke et offentlig arkiv. Mange lærere føler nemlig at institusjoner som arkiver virker lukkede og ikke egnet for dem og deres elever, sier Sonne. 

Besøket bidro til å bryte ned denne forestillingen, og vise at arkivet er til for alle. 

– Vi har alle adgang og rett til arkivet, som angår oss og alle. Vi eier alle arkivet, sier en engasjert Lasse Sonne. 

Etter fire foredrag ble studentene vist rundt i arkivet, og fikk innsikt i hvilket materiale arkivet gjemmer på, fra skriftlige kilder til bilder. 

Gjemte ressurser

– Det er nærmest grenseløst hvilke historiske ressurser et arkiv som Vestfoldarkivet gjemmer på, sier Sonne. 

Studentene fikk også innsikt i den rolle arkivet forsøker å spille i samfunnsutviklingen, ved å åpne arkivet for alle i samfunnet, men også i form av de historier og kampanjer. 

– Det kan faktisk handle om å ta direkte stilling i aktuelle politiske spørsmål, sier Sonne.