Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Inviterer til spleiselag
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Rådgiver i fylkeskommunen Magnar Simensen, leder av Larvik Næringsforening Tore Hansen, styreleder i Sandefjord Lufthavn Torp, Bjørn Walle og fylkesrådmann Egil Johansen diskuterte verdiskapingsprosjektet i en pause ved EY-konferansen sist uke. Foto: Marianne Henriksen

Inviterer til spleiselag

Fylkesrådmannen spør Torp Sandefjord Lufthavn om penger for å gi kraft til et verdiskapingsprosjekt. Flere bedrifter kan bli spurt om å spleise på utgiftene.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

09.04.2014 kl. 08:00

– Vestfold har et bekymringsfullt lavt verdiskapingsnivå, og det er fallende, skriver fylkesrådmann Egil Johansen i et notat til rådmannskollegiet.

Han sier at kunnskapsgrunnlaget utarbeidet som en del av arbeidet med Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon (RPVI) dokumenterer dette. 

– Lav verdiskaping gir lavt nivå på person- og skatteinntekter, og i neste omgang lav kjøpekraft og lav offentlig velferdsproduksjon, sier Johansen og forklarer at derfor er det svært viktig for Vestfold å styrke det næringslivet med høy verdiskapingsevne.

Bør stå samlet

– Fra fylkeskommunen oppfatter vi dette prosjektinitiativet som svært viktig i lys av det utfordringsbildet som er tegnet opp gjennom regional plan for verdiskaping og innovasjon. Dette deles av rådmannskollegiet, og det deles av styret i Norsk Petroleumsforening avdeling Skagerak og andre aktører vi har vært i dialog om, sier fylkesrådmannen i notatet. 

Han ser likevel at omfanget gjør det vanskelig for de offentlige aktørene å løfte det alene. 

– Derfor henvender vi oss til de private aktører vi mener i størst grad vil ha langsiktig kommersiell nytte av prosjektet. Vi tenker det i særlig stor grad vil være tilfellet for Sandefjord Lufthavn AS, i tillegg til større eiendoms- og utviklingsaktører, sier Johansen. 

Flyplassen er avgjørende

I et dialogmøte om olje- og gassnæringen i Sandefjord i høst, ble det bekreftet hvor viktig denne næringen er både for regionen og for utviklingen av Sandefjord Lufthavn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Her ser vi hvor verdiskapingen per ansatt er høyest, i de ulike næringsmiljøene i Vestfold.

 – Vi er overbevist om at det må ligge en solid basisfinansiering i bunnen som tydeliggjør satsingsvilje, både overfor potensielle prosjektledere og overfor det næringslivet som skal kontaktes. En for knapp budsjettramme vil tvert i mot kunne virke negativt og svekke Vestfolds omdømme som næringsoffensivt fylke snarere enn å styrke det, slik ambisjonen er, sier rådmannen.

Hodejakt på prosjektleder

Han mener det er en viktig suksessfaktor at man lykkes i å ansette en kompetent prosjektleder som kjenner næringslivet og som forstår offentlig sektor. 

I denne fasen er verken budsjett satt opp eller finansieringsløsninger tydelig skissert. 

– Vi tar samtidig utgangspunkt i at budsjettet bør ligge opp mot tre millioner kroner i året. 

Johansen bemerker at i utgangspunktet har offentlig sektor et hovedansvar for å finansiere felles satsinger mot næringslivet. Samtidig er de økonomiske realiteter i sentrale strøk på Østlandet slik at det dessverre er vanskelig å se for seg stort mer enn halvannen million i samlet årlig bidrag fra kommunene og fylkeskommunen.

Spleiselag på tvers

Fylkesrådmannen ber styret i Sandefjord Lufthavn Torp om å drøfte å bidra med 750.000 inn i potten til prosjektet. Etter det Byavisa Sandefjord erfarer, tenker man på å hente inn den samme summen fra kommunene samlet, samt ytterligere 500.000 fra det private næringslivet.

Bedriftsledere Byavisa Sandefjord har vært i kontakt med, er i utgangspunktet skeptiske, men vil si mer når de får se hvor bred oppslutning kommunene vil gi prosjektet.  

Lufthavndirektør Gisle Skansen sier det er for tidlig å uttale seg om det. Saken skal til drøfting i styret, denne våren.

– Notatet havnet hos oss sist torsdag, så det er noe prematurt å melde hvordan vi stiller oss til denne saken, da vi ikke har hatt mulighet til å drøfte den internt ennå, sier Skansen i en e-post.

Verdiskapingsplan

Mål:   Økt verdiskaping i Vestfold-bedriftene, som igjen fører til økt skatteinngang gir styrket velferdstilbud. 

Framdrift: Forslag til planprogram legges til høring 20.09., vedtas på Fylkestinget 7.11., behandles for første gang nov./des. 2014, med en høringsperiode ut februar 2015 - for endelig vedtak april 2015.

Mer fra Samfunn

Akkurat passe stor
Forrykende forestilling
Ansvaret for 5.500
Strekker ut en hånd
Ser lyst på fremtiden
-Ble sett for den jeg er
Borgertog for hele kommunen
Mer aktive barnehagebarn
Vil være en synlig ordfører
Forkjemper for nye Sandefjord