Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
– Følger loven
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Illustrasjonsfoto: Marianne Sivertsen

– Følger loven

Barneverntjenesten mener de ikke kunne handlet på noen annen måte.

Caissa Gjølberg - 28.02.2012 kl. 09:45

«Barneverntjenesten i Sandefjord er kjent med at i denne familien var det alvorlige konflikter, både mellom foreldrene og begge foreldrenes familier. Foreldrene ønsket derimot ikke tiltak fra barneverntjenesten. De barna som var under 18 år etter morens død ønsket heller ikke den bistand som barneverntjenesten kunne gi», skriver Berit Kvanvik, fungerende leder av barneverntjenesten i en mail til Vestfold Blad.

Saken henlagt

Kvanvik har fått tilsendt hele saken, og er fritatt fra taushetsplikt av både barna og vergene deres.

I følge dokumenter Vestfold Blad har fått tilgang til, ble det gjort et hjemmebesøk og en samtale med mor og far i 2005 etter en alvorlig voldsepisode (se hovedsak).

Mor og far blir innkalt til samtale hos barnevernet 58 dager etter episoden, barneverntjenesten har også ett hjemmebesøk.

Tre måneder etter episoden blir saken henlagt av barnevernet. Det skjer uten at noen tiltak er iverksatt for verken far, mor eller barna.

LES OGSÅ: Tre brødre i pappas vold

Uenighet medfører henleggelse

Berit Kvanvik velger å svare på våre spørsmål på mail.

– Har dere endret praksis, eller jobber dere på denne måten også i dag?

«Etter lov om barneverntjenester er følgende regelverket: Barneverntjenesten skal avklare en melding i løpet av en uke. Dersom meldingen fører til undersøkelse skal denne være avsluttet i løpet av tre måneder. Dette ble gjort i dette tilfelle. I de fleste tilfeller er det opp til foreldrene og barn over 15 år å takk ja eller nei til barneverntjenestens forslag til tiltak».

– Er det opp til foreldrene å velge om de ønsker tiltak fra barnevernet hvis det er eller er mistanke om vold i hjemmet?

«Hvis det ikke er grunnlag for akuttplassering av barnet ved melding om vold i hjemmet, vil barneverntjenesten undersøke saken på vanlig måte for å vurdere frivillige tiltak. For å si det på en annen måte, er det faktisk slik at når den som utøver volden forlater hjemmet vil det ikke være grunnlag for akuttplassering. Det kan også være slik at barneverntjenesten og familien er uenige om hvilken frivillig hjelp som er den mest hensiktsmessige. I slike tilfeller vil det medføre at undersøkelsen blir henlagt», skriver Kvanvik.