Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Et alvorlig demokratisk problem
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Solveig Østrem minner politikerne på at gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiver, gjør kritikk og meningsbrytninger til et gode.  Foto: Marte Østmoe/Marianne Henriksen

Et alvorlig demokratisk problem

– Det er et alvorlig demokratisk problem dersom kommunens begrunnelse for å ikke innhente kompetanse fra et høgskolemiljø, er at høgskoleansatte har uttalt seg kritisk. 

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

14.02.2014 kl. 11:24

– Det er foruroligende dersom kommunen som forvaltningsorgan forholder seg til fagkunnskap som noe som kan «kjøpe», altså hvis kommunen bare forholder seg til kunnskap som samsvarer med den forforståelsen man har fra før, sier Solveig Østrem, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)

Ved et møte i skole- og barnehageutvalget i Sandefjord tidligere denne uka, uttalte Bente Foshaug fra Høyre at hun anså fagmiljøene som ikke objektive, at de hadde tatt part og uttalt seg på en måte hun oppfattet som personangrep.

«Det gjør at det er veldig vanskelig å ha tillit til at de kan vurdere noe som helst objektivt», sa Bente Foshaug (H) ifølge sb.no.

Forpliktet til å arbeide grundig

Østrem sier det er et alvorlig demokratisk problem dersom kommunens begrunnelse for å ikke innhente kompetanse fra et høgskolemiljø, er at høgskoleansatte har uttalt seg kritisk.

– Alle forskere og fagansatte er forpliktet til å arbeide grundig og seriøst for å utvikle kunnskap og kompetanse innenfor sitt fagfelt. Denne seriøsiteten betyr at man noen ganger tar del i den offentlige debatten og uttaler seg kritisk til praksis som er i strid med etablert kunnskap, etiske verdier eller juridiske føringer, utdyper Østrem.

Kritikk kan være et gode

Hun forklarer at ut fra denne forståelsen har det vært naturlig for fagpersoner ved HBV å uttale seg kritisk i Sandefjord-saken. Like selvsagt er det for fagpersoner ved en høgskole med lærerutdanning å samarbeide med kommunene i regionen for å utvikle barnehagen og skolen til barn og elever og samfunnets beste.

– I et slikt samarbeid, der det finnes en gjensidig respekt og forståelse for hverandres ulike perspektiver, vil kritikk og meningsbrytinger være et gode, sier hun.

...

LES OGSÅ:

Hvor gjemmer du deg?

Sto løpet ut for elevene

Hårsår reaksjon eller betimelig reaksjon?