Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Endrer barnevernet
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

– Mange barnevernsmedarbeidere er helt utslitt og helt på felgen, sier leder for prosjektet Helhetlig barnevern i Vestfold, Tommy Thompson og brukerrepresentant Are. Foto: Jakob Leth

Endrer barnevernet

– Barnevernet har hatt et stammespråk som har vært vanskelig for en vanlig bruker å forstå. Det sier Are, som selv er et tidligere barnevernsbarn.

Marlin Raastad
Marlin Raastad

05.03.2014 kl. 10:00

Han har engasjert seg som brukerrepresentant i prosjektet ”Helhetlig barnevern i Vestfold”. Som tidligere barnevernsbarn har han gjort seg noen erfaringer som han har delt med prosjektet. 

– Det med språkforståelse for eksempel. Når en bruker møter barnevernet er det mange som tenker «hva er det de egentlig prater om»? 

– Derfor må man være bevisst når man bruker fagspråk og ikke, mener Are. 

Fremdeles tabubelagt

Prosjektet ”Helhetlig barnevern i Vestfold” går mot slutten. I tre år har Tommy Thompson ledet prosjektet.  Det har hatt et hovedmål om at barn i Vestfold skal møte et helhetlig barnevern, med høy kompetanse og god sammenheng. 

En viktig del av prosjektet har vært gjennomføring av brukermedvirkning i alle ledd. 

– Det er første gang brukerne har hatt så stor innvirkning i et så stort prosjekt i barnevernet, sier Thompson.

Selv om mange brukere, både foreldre og barn, har deltatt i prosessen, har det ikke vært like enkelt å rekruttere.

– Jeg trodde brukerne bare skulle hoppe fram, men det har ikke vært så enkelt, har Thompson erfart.

Både han og Are tror det handler om at det fremdeles er mye  tabu rundt barnevernet i Vestfold.  

– Det har en kostnad å delta, både tid og krefter. 

Mange tiltak

Prosjektet har endt opp i flere tiltak som kommer til å leve videre. 

TILTAK: Fagforum

– For ansatte og brukere der man skal dele erfaringer om god praksis. Barnevernet gjør mye bra, og det blir en arena der fagfolk kan dele kunnskap på en bra måte, forklarer Thompson.

TILTAK: Akuttgruppe

– Her skal man jobbe helt konkret med å finne gode løsninger for de barna som blir akuttplassert, sier Thompson. 

Han forteller at flere kommuner i fylket allerede prøver ut gode tiltak. 

Torsdag avsluttes prosjektet Tommy Thompson har vært leder for. Foto: Jakob Leth
Torsdag avsluttes prosjektet Tommy Thompson har vært leder for. Foto: Jakob Leth

– I Horten har de noe som heter Utplasseringsmodellen. Det betyr at hvis noen skal plasseres utenfor hjemmet, saumfares familie, slekt og venner. Det er bra for barna å komme til noen de kjenner. Det er ikke alltid foreldrene er enige om en akuttplassering, og det er enklere å akseptere at barna kommer til en de kjenner, sier Thompson. 

TILTAK: Digitale fortellinger

En filmsnutt om barnet som alle i barnevernet kan ta utgangspunkt i. Dette er en fordel både i forhold til at barnet ikke trenger å fortelle om seg selv mange ganger, og at man kan få førstehåndsinformasjon. 

– Genialt, sier Are. 

– Det er en kjensgjerning at barnevernsbarn ofte skifter saksbehandlere. I stedet for at barnet må fortelle om igjen og om igjen, kan en ny saksbehandler se en liten snutt om barnet.  

TILTAK: Kompetanseprogram

Ett av målene er at det vil ha positiv effekt på samhandlingen mellom forvaltningsnivåene når kompetanseprogrammet gjennomføres i fellesskap mellom de kommunale barneverntjenestene og Bufetat i Vestfold. 

Utfordringer i kø

Det har vært et stort prosjekt, og ifølge Thompson vil det kreve mye av eierne å følge opp. 

– Saksmengde og tid er en utfordring for barnevernet. Det vi ser er at når barnevernslederne først har tid, er de veldig engasjerte. De har veldig lyst til å gjøre en god jobb, sier Thompson. 

Are, som har deltatt i verdikommisjonen, en av prosjektets grupper, har besøkt samtlige kommuner. 

– Mange er helt utslitt og helt på felgen. Det er en beinhard jobb – all honnør til dem, sier Are. 

Ideer i skuffen

Torsdag avsluttes prosjektet med et seminar, og Thompson forsikrer at arbeidet ikke forsvinner. 

– Er det noe dere ikke har kommet i mål med?

– Det å utvikle god samhandling mellom stat og kommune har vært en utfordring. Det kommer en ny lov om barnevern til sommeren, da blir det kanskje bedre, sier Thompson. 

Han forteller at prosjektet har kastet mange ideer underveis. 

– Noen var så store at de hadde krevd politisk nybrottsarbeid. Vi måtte ta noen valg og velge hvilke ideer som var gjennomførbare. 

De virkelige kreative forslagene ligger fremdeles i skuffen, men:

– Kanskje om noen år, frøet er sådd, smiler Thompson.

Helhetlig Barnevern

Prosjektet eies  av kommunene i Vestfold med unntak av Sande og Svelvik, og Bufetat Region Sør opptaksområde Tønsberg.

Prosjektet finansieres  av Bufetat Region Sør og Fylkesmannen i Vestfold.

Mer fra Samfunn

Akkurat passe stor
Forrykende forestilling
Ansvaret for 5.500
Strekker ut en hånd
Ser lyst på fremtiden
-Ble sett for den jeg er
Borgertog for hele kommunen
Mer aktive barnehagebarn
Vil være en synlig ordfører
Forkjemper for nye Sandefjord