Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
– Dere er altfor høflige
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

– Dere er altfor høflige

Kårstein Eidem Løvås henvender seg ikke bare til deltakerne ved frokostmøtet i Sandefjord, men til alle vestfold-innbyggerne. Han oppfordrer flere til å presse på for sine hjertesaker.

Jakob Leth
Jakob Leth

25.04.2014 kl. 12:00

– Mitt inntrykk er at Vestfold bedriver svært lite lobbyvirksomhet mot Stortingspolitikerne fra eget fylke, sier han og legger til:

– «Høflige» er vel det fine ordet, «beskjedne» kan man også bruke i denne sammenhengen. 

Han tar frem vest –og nordfylkene som foregangsområder når han møter deltakerne ved frokostmøtet til Sandefjord Næringsforening før påske. Ifølge Løvås er det langt flere innspill og innsigelser fra både privatpersoner, foreninger og organisasjoner der. 

– Mener de at tunnelen er planlagt på feil sted, så sier de fra. Har de noe de ønsker å fremme eller lurer på, sier de det også høyt.

Vanskeligere med PR-rådgivere

Løvås mener at innbyggerne i Sandefjord og Vestfold har et stort potensiale, og en stor mulighet som de bør benytte seg av. Det trenger ikke være gjennom PR-byråer eller lobbyister, snarere tvert imot, skal vi tro Høyre-politikeren. 

– Når First House ringer, tar jeg automatisk opp «guarden» og er ekstra varsom på hva som kommer. Det er noe helt annet dersom en velforening kontakter meg direkte, sier han. 

Ros til bøndene

Løvås ønsker lobbyister hjertelig velkommen. 

– Det er ikke noe galt med å føre en lobbyvirksomhet. Vi politikere vet ikke hva som foregår overalt, og vi trenger hjelp til å rette fokus mot de lokale, mindre sakene. 

Fra Vestfold er det bøndene med Hans Edvard Torp i Vestfold Bondelag som får ros fra stortingspolitikeren. 

– De har vært veldig flinke til å informere og sette saker på dagsorden. 

Blå-blå oppnåelse

Før frokostmøte var det annonsert at stortingsrepresentanten skulle fortelle om hva Høyre har fått til siden de kom til makten. 

Det ble det imidlertid lite snakk om, for her valgte Løvås å vise til en liste på regjering.no over hva de blå-blå har utrettet siden valget. 

Listen strekker seg utover seks og en halv side og beskriver ulike nye bevilgninger og tiltak som er iverksatt. Mer penger til infrastruktur, utdanning og sykehus er å finne i listen. 

De som ønsket seg en mer konkret saksliste over innfridde valgløfter fra Løvås på dette frokostmøtet, måtte gå slukøret hjem.