Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
– Vær innovativ, eller dø!
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

– I Vestfold vil tjenestesektoren blir større og større, og det er her vi må være innovative, sier professor i tjenesteinnovasjon ved Høgskolen i Vestfold, Per Egil Pedersen. Foto: Jakob Leth

– Vær innovativ, eller dø!

Innovasjon er viktig selv i den lille lokale bedriften, sier professor i tjeneste-innovasjon ved Høgskolen i Vestfold, Per Egil Pedersen.

Jakob Leth
Jakob Leth

30.03.2013 kl. 14:00

Professor Per Egil Pedersen syntes næringslivet i Vestfold bør tenke mer fremover, se behovene og sette seg ned å gjøre noe med dem.

Under overskriften ”Innovate or die!” holdt han et engasjerende innlegg om hvordan næringslivet i Vestfold bør fornye seg. Ikke overraskende er innovasjon løsningen. 

Pedersen er ansatt som professor i tjenesteinnovasjon ved Høgskolen i Vestfold. Han delte sine synspunkter  i et frokostmøte som Sandefjords Næringsforening inviterte til før påske. 

Rema 1000 innovasjon

Han startet med å forklare hva innovasjon egentlig er;

– Innovasjon skal være noe nytt eller vesentlig forbedret. Det skal være implementert, altså være tatt i bruk. En oppfinnelse som ikke blir tatt i bruk er ikke en innovasjon. Det må også være et mangfold som benytter seg av det, sier Pedersen. 

Han forklarer at innovasjon ikke nødvendigvis trenger å være et nytt produkt det ligger  mye ny teknologi og ingeniørarbeid bak. 

– Det finnes ulike typer innovasjon, blant annet strukturell innovasjon. Dette er Rema1000 et eksempel på. De har endret kjeden i varehandelen vesentlig de senere årene, gjennom aktører som har tatt kontroll, integrert og kontrollert verdikjeden på en ny måte, sier han. 

Pedersen trekker også fram tjenestedesign og forretningsmodeller eksempler på innovasjon. 

Kritisk til Giske

Professoren mener næringsminister Trond Giske har et snevert syn på innovasjon i de næringene som trenger det, og refererer til Giskes uttalelser om å satse på nasjonale strategier. 

Giske vil satse på maritim- og reiselivsnæring, miljøteknologi, energi og de generiske teknologiområdene som nano- og bioteknologi. 

– Kan disse små sektorene, bli så veldig mye mer produktive? Kan nisje-satsingen kan forsvares, når vi ikke satser innovativt i de større og mer produktive sektorene? Jeg tviler på at disse sektorene er store nok til at vi bare kan drive innovasjon der, sier han. 

Mest varehandel i Vestfold

Høgskoleprofessoren fremhever at Vestfold som fylke blir mer og mer lik de sentrale områdene i landet, som for eksempel Oslo-området. 

– I Vestfold vil tjenestesektoren blir større og større, og det er her vi må være innovative, hevder Pedersen. 

Bare i sørfylket representerer varehandelen mellom 18,5-20 prosent av sysselsettingen i Vestfold.

Start i bedriftene

Innovasjonsarbeid skal ikke bare skje på et regionalt eller et nasjonalt nivå, arbeidet må starte i bedriften, mener Pedersen.

– Utover innovasjon i bedriften skjer det også innovasjon i lokalsamfunnet, såkalt lokalt entreprenørskap, sier han.

Derifra gjelder det å henge med på de regionale og nasjonale innovasjonsstrategiene som blir arbeidet med. 

(Saken fortsetter under bildet)

Mingling er vel så viktig som faglig innhold ved frokostmøtene til næringsforeningene rundt om i fylket. Her ser vi ordfører Bjørn Ole Gleditsh i samtale med Thor Ole Elgesem og Gunnar Bjønnes. Foto: Jakob Leth

Pedersen har forståelse for at de som har ansvar for innovasjonen i en bedrift, kan syntes at dette blir litt mange tanker i hodet på en gang. 

– Ny kunnskap tilsier at teknologikunnskap er viktig, men kundekompetanse er vel så viktig. Derfor er det smart med en en åpen innovasjonsprosess mellom de ansatte i bedriftene, påpeker han. 

Å skape innovasjonskultur

Ved at bedriften legger til rette for å drive med innovasjonsprosesser vil man letter nå sine mål, tror Pedersen. Han trekker frem suksessbedriften Google som en foregangsbedrift i det å være innovativ. 

– Google sier til sine ansatte at de kan bruke 20 prosent av sin arbeidstid på egne innovasjonsprosjekter, forteller han.

Dette har ifølge Pedersen fremmet en god innovasjonskultur i bedriften, og Google har selv gjort stor suksess med modellen. 

– Per i dag kommer 50 prosent av inntektene i Google fra prosjektene som er fra de 20 prosentene de ansatte bruker, sier Pedersen.

– Det trenger ikke å være satt i gang en bestemt prosess eller noe stort prosjekt. Det handler om å gjøre de ansatte mer innovasjonsorienterte, sier han. 

– Du kan si du er en liten bedrift, og at det du kan gjøre av innovasjon er veldig lite. Men ved å ha en forankring lokalt, regionalt og nasjonalt kan det likevel gjøres veldig mye. Uavhengig av hvor stor eller liten bedriften er, sier han. 

Må ta initiativ

I fjor var det Stokke kommune som vant nærings NM. Pedersen syntes det er rart at et så godt nasjonalt resultat bare blir satt til side uten noen form for videre samarbeid i næringslivet. 

– Noe sier meg at kontakten med det lokale entreprenørskapet ikke er så bra som det burde være, sier han. 

I Vestfold er det i dag to kjente klynger, ”Vannklyngen”, som forsker på vannrensing og vannteknologi, og NCE prosjektet med mikro- og nanoteknologi, også kalt ”nanoklyngen”. Det er klyngeprosjekter som kan engasjere veldig bredt nasjonalt, mener Pedersen, uten å nevne Subsea-klyngen, som også brer om seg i Vestfold.

– Tar jeg ikke helt feil, så er det mange flere fra næringslivet som har et stort klyngegrunnlag, men vi må selv ta initiativ, sier Pedersen. 

Professoren mener Vestfold bør vurdere å etablere en klynge innenfor forretningstjenester og varehandel. 

Privat-offentlig gevinst

Pedersen tror at ved et eventuelt regjeringsskifte, kan det åpnes for privat-offentlige samarbeid som åpner for nye innovative løsninger. 

– Helse- og omsorgssektoren vil kunne vokse frem. Og da må vi være der, klare til å bidra, sier han. 

Professoren er også innom hva ny firefelts E18 vil bety for Vestfold. Vincent Fleischer fra Innovasjon Norge spådde krise i Vestfold om ikke næringslivet tok grep. Pedersen er delvis enig i Fleischer på noen områder, men når det gjelder eksport, som Fleischer var opptatt av, ser ikke Pedersen at framtiden ligger her. 

Veien samler

– Hva samler oss i Vestfold? Den nye firefelts motorveien. Den kommer til å endre varehandelen i Vestfold vesentlig. Vi handler mer og mer på kjøpesenteret, og mindre og mindre i byen, sier professoren. 

– Om det vil skje dramatiske endringer i varehandelen som følge av veien, må vi starte med å undersøke næringslivet. Hvordan er det nå? Hva skjer når utbyggingen er ferdig? Og hvordan reagerer det eksisterende næringslivet på det, spør Pedersen. 

For å lære og bygge opp kunnskap, mener han næringslivet må være mer proaktiv, og han ser muligheter; 

– Vi ser IKEA-etableringen er vedtatt, så hvorfor ikke gå inn og gjøre et prosjekt der?