Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Slik kan hvit handel belønnes
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Anna Furhoff Jensen ønsker å innføre samme ordning som de har hatt de siste fem årene i Sverige. Jensen er leder i Sandefjord Håndverks- & Industriforening. Foto: Svein André Svendsen

Slik kan hvit handel belønnes

Med stadig færre private oppdrag, blir det vanskelig å ansette nye håndverkere. Kan et fradrag gjøre flere oppdrag hvite, og støtte opp om de seriøse aktørene?

Svein André Svendsen
Svein André Svendsen

18.09.2013 kl. 12:23

– Det er viktig å bekjempe svart arbeid, sier Anna Furhoff Jensen, som er malermester hos Malermestrene Jensen AS.

De siste årene har de seriøse bedriftene fått færre og færre private oppdrag. Det er mange grunner til det. For bedriftene betyr det er et ustabilt arbeidsgrunnlag, og da blir det vanskeligere å ta inn lærlinger.

Anna Furhoff Jensen, malermester hos Malermestrene Jensen AS, ønsker å innføre samme ordning som de har hatt de siste fem årene i Sverige, et såkalt ROT-fradrag.

Jensen er også leder i Sandefjord Håndverks- & Industriforening. 

Kan gi stabilitet

– Jeg er ganske engasjert i dette, og synes det er kjempeviktig. Jeg ser hvor vanskelig det er for de små, seriøse aktørene, sier hun. 

– Med dette fradraget vil du få mer stabilitet for de mindre firmaene, og på sikt få opp rekrutteringen til fagene. Vi ønsker ikke en situasjon der det ikke finnes fagfolk igjen som har svenne- og mesterbrev. Det har blitt jobbet med saken i flere år. Byggenæringens landsforbund har stått i spissen for å innføre ROT-fradrag i Norge. Malermesternes landsforbund har også vært sterkt involvert i arbeidet, men det går veldig trått, synes hun. 

(Saken fortsetter under bildet)

Petter Liverød er snart sjeldenhet i Vestfold, som ansatt maler i en seriøs håndverksbedrift, med de sosiale rettighetene som følger av det. Foto: Jakob Leth

Kritikken mot å innføre fradraget går på at det er en ordning for de som har mye fra før. Dette stemmer ikke overens med erfaringene fra Sverige. I Norge er noen politiske partier for, mens andre ønsker andre metoder. 

Faller utenfor

– Svart arbeid er kriminelt. Vi trenger noe positivt fra myndighetene. Vi i byggebransjen føler ofte at det er de seriøse som blir fulgt opp og kontrollert i stedet for de useriøse, sier hun. 

Hun sier rekrutteringen til yrkene er vanskelig, og ser hvor mange ungdom som faller utenfor arbeidslivet. Malerbransjen er meget utsatt. 

Les også:  ROT-suksess i Sverige og Danmark

– I Vestfold er det pr. i dag 16 løpende lærlingkontrakter hos malere, mens tømrer har 202. Alle 16 lærlingene er over 20 år. I tillegg har malerlinja på Færder videregående skole ikke hatt en eneste elev de siste to årene. Skolen prøver nå en vekslingsmodell, som innebærer en kombinasjon skole/arbeid over fire år. Det blir spennende å se om dette kan slå positivt ut på sikt.

Anna Furhoff Jensen konstaterer at faget hennes har mistet status. 

Tenker på pris

– De useriøse aktørene i bransjen er grunnen til det.  De påtar seg oppdragene vi ikke lenger får i privatmarkedet. Hvordan kan vi bekjempe svart arbeid? Det er veldig vanskelig, men folk tenker kanskje mest på hva det koster, og ikke på det moralske ansvaret du har. Det er umoralsk å bruke useriøs arbeidskraft som ikke får tariff-festet lønn og rettigheter i forhold til forsikringer og sykepenger. Skjer det maleren noe, har den som har leid dem inn et ansvar. 

– Vi kan ikke konkurrere mot useriøs arbeidskraft. Problemet er at dette nesten har blitt akseptert. Folk vet hvor de får tak i det. Derfor går dette ut over vårt fag. Det går ut over de andre bransjen også, men aller mest malerfaget. Vi klarer nesten ikke å rekruttere ungdom til vår bransje. 

Lettere å velge

Det mange i maler- og byggebransjen mener at Norge bør innføre samme ordning som i Sverige, det såkalte ROT-fradraget. De har varianter av det samme i Danmark og Finland. 

Denne ordningen gjør det lettere for en privatperson å velge hvitt, fordi da ville prisen nærmet seg. I Sverige fungerer fradraget slik at oppdragsgiver får trukket fra opptil 50 000 kroner på arbeidspengene. Dette er det staten som dekker. 

Nødvendig grep

Små, seriøse bedrifter kommer ikke inn på privatmarkedet og dermed klarer de seg ikke på grunn av konkurransen mot de useriøse aktørene. 

– Vi innen byggebransjen mener et ROT-fradrag er et nødvendig grep for å redde håndverkeren – og her har vi et positivt insitament for forbrukeren istedenfor at vi skal sitte og klage over hvor vanskelig det er, synes Jensen. 

ROT-fradrag

ROT er en forkortelse for rehabilitering, oppussing og tilbygg.  

I Sverige gis det skatte-fradrag på grunnlag av arbeidskostnader for privatpersoner når en utfører rehabilitering, oppussing eller tilbygg på egen bolig eller fritids-eiendom. 

For å få fradraget betinger det at en kjøper arbeids-tjenestene hvitt. 

I Sverige har dette ført til at en nesten er helt kvitt svart jobbing i privatmarkedet. 

På denne måten strekker samfunnet ut en hånd til de seriøse bedriftene, noe som også motvirker sosial dumping.

Svenskene har ifølge EBA regnet ut at for hver krone en gir i skattefradrag får en inn 1,40 i økte innbetalte skatter og avgifter. 

Mer informasjon: www.ebanett.no/TVB/

Byggenæringen:

Norge:
 • 260.000 ansatte
 • 29.000 bedrifter
 • 525 milliarder NOK

Vestfold:
 • 12.734 ansatte
 • 1.493 bedrifter
 • 25,3 mrd. NOK

Mer fra Forsiden

Utvider med KIA
Hestekrefter til tusen
Kul og litt annerledes
Stasjonsvognen er også en fulltreffer
Passer kjæledyr i ferien
E18 gir el-bil-boom
Fra flybase til næringslivets motor
Verdensnyhet fra Mitsubishi
Åpner kosmetisk vaskehall
Vestfold Blad ble til Byavisa Sandefjord