Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Økt inntjening for Jotun
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Morten Fon er konserndirektør i Jotun. 

Økt inntjening for Jotun

Jotunkonsernet har økt salget med seks prosent så langt i 2013.

25.09.2013 kl. 09:43

I årets åtte første måneder har Jotun solgt maling og pulverlakker for 8 174 millioner kroner. Dette er en økning fra 7 686 millioner for samme periode i fjor. Særlig bidro økt salg i Midtøsten og Sentral-Asia til salgsøkningen på seks prosent.

Jotunkonsernets driftsresultat for perioden fra årsskiftet og til utgangen av august var på 1 050 millioner kroner, en økning på 18 prosent sammenlignet med fjoråret.

Høydepunkter

Omsetningsvekst i bedriften har vært på seks prosent. Det har vært volumvekst og bedre marginer sammenlignet med 2012, som følge av stabile råvarepriser og god produktmiks. Bedriften har også etablert seg i nye markeder som Myanmar, Bangladesh og Marokko.

Salget innenfor marine-segmentet er svakt som følge av nedgang i nybyggingsmarkedet. Det forventes ikke en bedring i dette markedet på kort sikt.

Jotuns totale investeringer var på 489 millioner for årets første åtte måneder. De viktigste investeringene er bygging av nye fabrikker i Russland og Brasil og ferdigstilling av nytt produksjonsanlegg i Qingdao i Kina.

Solid finansiell posisjon

Jotuns egenkapitalandel var på 52 prosent ved utgangen av august 2013. Selskapet har tilfredsstillende likviditet og lite netto rentebærende gjeld.

– Jeg er godt fornøyd med at Jotun lykkes med fortsatt vekst i salg og resultat i en verden som stadig er i endring, Råvarer utgjør om lag 60 prosent av våre totale kostnader. Utsiktene til stabile råvarepriser i tiden framover er derfor viktig for Jotun. Bedriften har investert nesten en halv milliard kroner i nye og eksisterende fabrikker og anlegg. Dette er i tråd med vår strategi, og er viktig for å møte framtidig vekst, er konsernsjef Morten Fons kommentar til resultatet

Utsikter for resten av året

– Jotun har en solid posisjon i viktige vekstmarkeder. Denne posisjonen vil, sammen med vår organiske vekststrategi, bidra til fortsatt økt salg. Oppbygging av kapasitet, innovasjoner og utvikling av ansatte gjør Jotun godt rustet for fremtiden, mener konsernsjefen.