Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Vil ha mer forpliktelse fra kommunene
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Vil ha mer forpliktelse: Otto Søberg ser at flere av kommunene er blitt mye mer framoverlente overfor næringslivets behov, men er skeptisk til verdiskapingsprosjektet vi har omtalt dersom det løses som i Telemark. Arkivfoto: Jakob Leth.

Vil ha mer forpliktelse fra kommunene

Agility Groups øverste sjef er skeptisk til at næringslivet skal bidra økonomisk i en verdiskapingsprosjekt, men opplever ellers positive takter fra det offentlige Vestfold.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

16.05.2014 kl. 12:00

Otto Søberg, CEO i Agility Group er skeptisk til å skulle tilføre kapital og være med på å drifte et prosjekt for verdiskaping og innovasjon, slik fylkesrådmann Egil Johansen foreslo nylig. 

– Disse initiativene må drives, eies og betales av det offentlige. Man ser fort på de store bedriftene for å få støtte, som klarer seg godt alene. Vi vil selvfølgelig søke å bidra i felleskapet, men vi vil ikke bidra med økonomi. Vi har sett lignende modell i forbindelse med Telemark Offshore, og har sagt nei, fordi vi mener den modellen er feil, sier Søberg.

Han mener at dersom kommunene skal bidra aktivt til næringslivets verdiskaping, må de forplikte seg fullt og helt på den finansielle siden. 

Steinar Krüger, fra Micasa Group, var av en annen oppfatning – og uttalte nylig til Byavisa Sandefjord at også næringslivet kunne bidra mer, også økonomisk, for å løfte fylket.

Starter i feil ende

Men Søberg ser ellers mye gode intensjoner i signalene fra kommunene, og dermed et solid grunnlag for å få økt verdiskaping ut av samhandling. 

– Men dette må administreres og finansieres av det offentlige, og der bør så mange som mulig av kommunene delta. Det kan gjerne bli et aksjeselskap,. Det bør være et interkommunalt aksjeselskap som forvalter oppgaven på vegne av de kommunene som eier selskapet. Jeg tror vi har så sterke og gode kommuner at de kan klare å få dette til. Om holdningen er at de store bedriftene må betale mer – fordi de er store, da starter man i feil ende. Slik er vårt syn på saken, og slik kommer vi til å håndtere det.

– Men vi bidrar om vi kan om vi får dette satt opp på en ordentlig måte. Den skisserte måten virker for lik det jeg mener å ha  sett i Telemark, og  vil etter min mening ikke bidra optimalt mot gode resultater for industrien.

Sandefjords-eksempelet

Han etterlyser mer lik holdning til betydningen av industri i en kommune, men  opplever proaktive holdninger fra kommunene både i Telemark og  Vestfold.

– Sandefjord er et godt eksempel. Her bretter de opp ermene, legger til rette for at det er industrien som kommer først, så kommer arbeidsplassene, så flytter folk etter næringslivet som etableres, sier Søberg.

Han opplever også at Larvik er framoverlent og aktiv i forhold til industriell aktivitet.

Blitt bedre i Tønsberg

I den seneste dialogen Søberg har hatt med Tønsberg og Nøtterøy har det kommet frem en meget løsningsorientert og proaktiv holdning. 

– Disse kommunene tenker  helhet og tilretteleggelse når det snakkes næring  bolig og infrastruktur. Det er veldig bra, sier Søberg.

– Rundt industrien kommer det leverandørindustri. Vi har vært oppe i 200 arbeidsplasser i Tønsberg men de betyr mye mer, sier Søberg, og tenker på alle andre bedrifter som opplever vekst og oppdrag som følge av lokaliseringen til Agility Group.