Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Tenker høyt om ferjeflytting
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Når vi ser Color Line-fergen snu i havnebassenget i Sandefjord for siste gang er uvisst - avtalen om havneanløp med Sandefjord kommune løper til 2016, med rett til fornyelse. Fjord Line banker på døra for innpass - mens planer om et Maritimt ressurssenter som et av elementene som kan komme vil friste politikerne. Foto: Bård Haug.

Tenker høyt om ferjeflytting

Fergeflytting til Larvik og byutvikling i Sandefjord henger sammen. Det ble forsøkt tydeliggjort sist uke. 

17.04.2013 kl. 08:30

Da ble en mulighetsstudie for Larvik havn og Sandefjords havneområde presentert.

Siden nyttårstider har det blitt spekulert i om Color Lines Strömstad-ferjer fra Sandefjord vil bli flyttet permanent til Larvik – og i så fall når. I forrige uke ble det lettet enda mer på sløret, da flere aktører orienterte fylkesutvalget.

LES OGSÅ: Fjord Line skeptiske til flytteplaner.

Større sammenheng

For det er slett ikke bare ei fergeflytting det er snakk om. Nei, det hele er satt i en større sammenheng, der Larvik havn på Revet er den første puslespillbrikka.

(Saken fortsetter under bildet)

Havnesjef Jan Fredrik Jonas i Larvik er åpen for å ta imot Strömstadferja, men det er langt fram i tid. Foto: Tom Brodin

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas kunne fortelle at slik havneforholdene er i Larvik nå, er det ikke plass. Det må bygges ut for kanskje så mye som en kvart milliard, i tillegg til at havna må tilknyttes både veinettet og jernbanen på en skikkelig måte, med tanke på godstransporten. 

Larvik havns hovedprioritet er nemlig containertrafikken, til tross for at Color Line er den største kunden. Containertrafikken er klart størst og viktigst som bransje. 

Fra Narvik til Larvik

Budskapet er at den største enkeltbrukeren og den viktigste bransjen kan godt spille på lag. 

Det illustreres godt ved Color Lines ideer om å frakte fisk fra Nord-Norge med tog til Larvik, for så å sendes sjøveien til Hirtshals med Superspeed 2, og videre med tog nedover kontinentet. Dette er beregnet til å være et svært miljøvennlig alternativ for fiskeeksporten. 

Viktig godstrafikk

Det er altså fullt på Revet nå, og først når det er fylt betydelig ut og bygd nye kaier kan Color Line samle all ferjeaktiviteten sin i Larvik, noe kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen gjerne tenker seg. 

(Saken fortsetter under bildet)

Bystrand, en mer attraktiv Badepark, maritimt kompetansesenter, nytt hvalfangstmuseum, flere boliger og et handlesenter er noe av det som kan komme i Sandefjord hvis Strömstad-ferja flytter til Larvik. Modellen er laget av Snøhetta.

Det kan også havnedirektør Jonas, som imidlertid understreker at hverken containertrafikken, steineksporten eller stykkgodstrafikken må bli skadelidende. Og det må være lønnsomt for Larvik havn, som skal betale regninga.

Så med tanke på alt som må på plass i Larvik først, kan folk som har tenkt seg på harrytur, i lang tid framover belage seg på å reise fra Sandefjord.  

Spennende og spenstig i Sandefjord

Når ferga omsider blir borte, er det store planer for havneområdet i Sandefjord og en trekant oppover i byen.

Ingebjørg Skaare i arkitektfirmaet Snøhetta presenterer noen svært spenstige planer. 

Hun forklarer at de først hadde tatt tak i Jernbanealléen nedover langs Badeparken mot Hvalfangstmonumentet for å binde resten av sentrum sammen med havneområdet.

En av de tingene hun skisserer, er en boligbygging på Tivolitomta, hvor hun blant annet tenker seg et høyhus, som vil matche Park Hotell – men likevel mindre, så Park fortsatt forblir tyngdepunktet.

Hun mente at boliger inntil Badeparken vil gjøre parken mer ettertraktet som grøntområde, fordi nærværet av folk kommer til å gjøre den tryggere. Og når parken rammes inn på tre sider og åpnes mot den tenkte bystranda, der havna nå er, vil dette gjøre parken enda mer attraktiv.

– Ivaretar det maritime

Selv om ferja forsvinner, mener Skaare og Snøhetta at Sandefjord fortsatt vil ha sterke maritime kvaliteter. 

(Saken fortsetter under bildet)

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch vil ha noe mer enn pene tegninger som grunnlag før beslutninger tas.

Dette er tenkt ved at Hvalfangstmuseet flyttes ned like i nærheten av bystranda, i likhet med et maritimt kompetansesenter der sjøfartsnæringen og det maritime fagmiljøet kan berike hverandre. 

Kun et informasjonsmøte

– Da Høyre startet diskusjonen om byutvikling i Sandefjord, kom Color Line og sa at dersom vi ønsker en annen byutvikling enn ferger, skal de ikke motsette seg dette. Vi har ikke tatt stilling til for eller i mot. Det er uansett interessant å vurdere om havneområdet kan brukes til noe annet enn i dag. Noe som betyr mer i forhold til næringsetablering, sier ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch.

Politikerne har ikke tatt stilling, men søker kunnskap og innsikt. De vil høre hva de kan få i stedet, dersom noe forsvinner, understreker Gleditsch.

– Andre ting som også kan være spennende å få til i forhold til å spisse seg mot næringer, kan være det skisserte maritime ressurssenteret. Vi vet jo at maritme næringer er i vekst, sier ordføreren.

Han mener dette handler om styrking av arbeidsplasser i byen, og at Sandefjord må ta posisjon inn mot en bransje.

Color Line i Vestfold:

• Seiler fra Larvik til Hirtshals og fra Sandefjord til Strømstad.

• Kan tenke seg å flytte svenskeferja til Larvik.

• Må vekk fra Sandefjord for at de presenterte mulighetene for området i og ved Sandefjord havn kan realiseres.

Havneområdet i Sandefjord

Havna domineres i dag av ferjetrafikken til Strømstad.

Tanker om å etablere en trekant fra Hvaltorvet og ned til havna.

Kan blant annet  inneholde boliger, handlesenter, maritimt kompetansesenter, nytt hvalfangstmuseum, grøntområder  og bystrand.

Vil binde havna sammen med resten av byen.

Vil gjøre Badeparken tryggere og mer attraktiv.

Larvik havn

Eneste containerhavn i Vestfold.

Frykter konkurranse fra andre havner på containermarkedet.

Trenger bedre tilknytning til vei- og jernbanenettet.

Viktig havn for steinindustri, stykkgods og ferjetrafikk.

Color Line er den største enkeltkunden.

Må bygges ut for også å kunne betjene Strømstadferja. "Dersom det skal skje, må en ny kai eller rampe på plass. Terminalen har kapasitet, og mye er allerede på plass" opplyste havnesjef Jan Fredrik Jonas til Vestfold BLad i februar.

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale