Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Spisser avisa
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Konstituert produksjonsleder Elise Omsland, redaktør Marianne Henriksen og daglig leder Runar Sunneklep ser at en tøff omstillingsprosess måtte til nå. Foto: Jakob Leth

Spisser avisa

– Vi må ta forretningsmessige grep for å stå på egne ben, sier Runar Sunneklep Lia.  

13.09.2013 kl. 15:30

Daglig leder i Vestfold Blad lover fortsatt kamp for å være garantisten for markedsstyrte annonsepriser og et meningsmangfold i Vestfold. Han forteller at bedriften er inne i en nødvendig omstillingsprosess, etter år med røde tall. Men selv om de røde tallene sier sitt, er det ikke en motløs daglig leder som uttaler seg.

– Ingen bedrifter kan overleve år på år med underskudd, sier Lia.

– Endringene vi gjør vil på lang sikt gi oss en forsvarlig økonomisk drift som tilsier utvikling og sikrer arbeidsplassene.

Ny plattform

Men tall må man forholde seg til, de gir en indikasjon på kommersiell suksess eller ikke, uttaler Lia, og legger til:
 – Alle  bedrifter er i omstilling daglig, men det er først og fremt når du gjør alle medarbeiderne delaktig i prosessene at du lykkes med en omstilling eller som jeg gjerne kaller det: en ny plattform med muligheter.

Han har tro på at det i bedriftens fjerde år er mulig å snu de negative tallene til en bærekraftig arbeidsplass for de ansatte. Permitteringsvarsel er gitt, men interne omrokkeringer og fleksible ansatte gjør at Vestfold Blad i stor grad unngår permitteringer.

Ser nye sider

Samtlige ansatte ser på hvordan de i sin stilling kan bidra til bedre inntjening, forteller Lia.

– Det positive som kommer fram i en slik prosess, er at du ser nye sider ved dine medarbeidere. Kvaliteter og evner blir synliggjort, slik at noen ser at de kan gjøre en innsats i andre avdelinger – og gå foran som eksempler på at det er fullt mulig å få til gode endringer i en krevende prosess, sier Lia.

Han har lang erfaring fra omstillingsprosesser gjennom 25 år i næringslivet.

– Dette er ikke den første omstillingen i verden, og vil ikke bli den siste. Vi har kommunisert status og bretter opp ermene for jobben som venter. Lyset er slått på for alle, og kampviljen er større en noen gang, sier Lia.  

Silje Kristengåd har til nå vært ansatt som grafisk formgiver i Vestfold Blad, men satser som følge av omstillingene på en karriere innen salg. – Jeg hadde lyst til å prøve meg, og så langt har det gitt mersmak, sier Kristengård.

Vært der før

Marianne Henriksen, tok selv jobben som redaktør i Vestfold Blad, etter et klart råd fra konsernledelsen hos tidligere arbeidsgiver, ved en av nedbemanningsprosessene der.

– Fikk du nye jobbmuligheter, burde de vurderes seriøst, sier Henriksen.

Hun ser at omstillingsprosessen Vestfold Blad er inne i, kan resultere i at dyktige medarbeidere forsvinner.

– Tross vår korte historie, har vi vært gjennom tøffe utfordringer sammen. Jeg tror vi skal komme styrket også ut av denne prosessen, sier hun.  

Fortsatt slagkraft

Med sin inntreden i bedriften tidligere i høst, varslet Lia og redaktør Marianne Henriksen at Vestfold Blad ville bli en enda mer slagkraftig konkurrent. Det står de fortsatt for, selv om en krevende prosess står for døra.

– Næringslivet trenger oss, leserne er positive, men det vil være opp til oss å gjøre avisa til en kommersiell suksess, sier Lia.  

Redusert frilansbruk

Henriksen legger til at redusert frilansbruk, og noe dempet nettaktivitet på kveldstid er noen av tiltakene redaksjonen har lagt opp til.

– Vi vil fortsette å levere de gode lesesakene i avisa og på vestfoldblad.no. Vi vil ta vårt samfunnsansvar, i saker vi mener er viktige at blir belyst. Fortsatt vil vi gi deg de viktigste nyhetene gratis både på nett og papir, sier hun.

En våken leser på nett, vil få med seg at aktiviteten er høy på dagtid, og byr på et helhetlig nyhetsblikk over Vestfold.  

Vestfold Blad AS

Antall ansatte 2013 9 årsverk

Estimert omsetning Q3 og Q4 2013:  7,5 mill. kroner

Mål for 2013 - ny kommersiell plattform

Samfunnsforlaget AS

Tap i perioden 2010-2012 11,7 mill. kroner

Omsetning 2012 14,4 mill. kroner

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale