Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Skaper en positiv næringskultur
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Her ser vi en miks av Vestfold Blads tidligere reportasjer om næringslivet - men hva betyr medieomtalen?

Skaper en positiv næringskultur

Vestfold Blad gjorde det for første gang i 2011, deretter i 2012, 2013 og nå i 2014. Vi presenterer de nominerte til Årets Vestfoldbedrift.

Men hva betyr det at bedriftene får vise hva de får til? Vi lar næringslivet svare:

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

26.02.2014 kl. 11:30

Heidi M. Petersen, Future Subsea:

Heidi M. Petersen
Heidi M. Petersen

Vestfold Blad har tatt en posisjon i forhold til de andre lokal-avisene, ved at dere skriver, refererer og engasjerer seg i lokalt næringsliv. Det er flott, og det virker motiverende både på ledelse og de ansatte (med familier). Jeg har savnet det i mange år.

De lokale avisene skriver i beste fall om de helt lokale bedriftene, men ikke noe om bedrifter fra en nabo-by. Generelt er det svært lite næringslivsstoff å lese. 

Det er faktisk viktig at innbyggerne får informasjon om hvilke verdiskapende næringsvirksomheter vi driver i dette fylket. 

Vi kan som kjent ikke leve av å «klippe håret på hverandre» , og alle kan heller ikke kun være ansatt i kommunal eller fylkeskommunal virksomhet.  

Dette er faktisk en av de viktigste grunnene til at Vestfold Blad er blitt en så interessant avis.

Jeg tror generelt at folk liker å lese næringslivsstoff, fordi det angår oss alle. Og det at bedriftene profileres i avisen er med på å gjøre oss ansatte stolte, samt å skape lojalitet til bedriften.

Erik Nyhus, daglig leder SalesJobs:

Erik Nyhus
Erik Nyhus

Jeg er selvsagt stor tilhenger av å løfte frem bedrifter som har lykkes. Å gi noen anerkjennelse når det er fortjent skal man ikke kimse av.

For å bli nominert til Årets Vestfoldbedrift må man selvsagt ha levert gode økonomiske resultater over tid, men juryen ser heldigvis også  på kvalitative områder som lederskap, stabilitet, markedsføring og fremtidsutsikter. 

Et bærekraftig næringsliv er i alles interesse, og dette er en stor anerkjennelse til de nominerte firmaene og deres ansatte. 

Slik jeg ser det har man åpenbare fordeler i jakten på de beste medarbeiderne når bedriften har fått en slik positiv oppmerksomhet.

Marit Sagen Gogstad, Sandefjord Næringsforening:

Marit Sagen Gogstad
Marit Sagen Gogstad

Vestfold Blads satsing på godt næringsstoff er viktig både for den enkelte bedrift og for regionen som helhet.

Vestfolds omdømme som næringsfylke påvirkes i stor grad hvordan vi vestfoldinger selv ser på situasjonen. Det å trekke frem suksesscase og oppfordre til å heie hverandre frem er med på å skape en  positiv næringskultur i fylket vårt. Suksess avler suksess (som også Victor Norman påpekte under kommunekonferansen i Vestfold).

I tillegg er det med på å skape stolthet lokalt hos ansatte, kunder og leverandører.

Bård Haug, Vannklyngen:

Bård Haug
Bård Haug

Vestfold blad er for meg Vestfolds «rosa avis». Ved å gi en bred dekning av næringslivet for hele Vestfold har den tatt en tydelig posisjon. 

Faren ved gratisaviser er selvsagt at journalistikken blir haleheng etter egne annonser og at det blir så som så med journalistikken. Dette mener jeg definitivt ikke er tilfellet med VB. Med noen år på baken fremstår avisa som en god bærer av næringslivsstoff med en journalistisk kvalitet som gjør den lesverdig.

Selv om Vestfold ikke på noen måte er en klynge eller et bedriftsnettverk, er informasjonsspredning en katalysator for bedre næringsutvikling. Ved å ha hele Vestfold som arena, bidrar avisa til å lage et næringsmessig fellesskap.  Bedrifter, ansatte og ledere fra næringslivet i Vestfold blir løftet fram og vi blir kjent med mulighetene som ligger i nærområdet. Som leser og næringslivsaktør mener jeg Vestolds «rosa avis» bidrar med merverdi til verdiskapningen. 

Vestfold Blad er ingen døråpner i seg selv, men med god journalistikk som dekker hele Vestfold, gir de den oss lesere informasjon som gjør det lettere å se mulighetene. Kjenner vi mulighetene, kan vi bruke dem. 

Det er gjort mye forskning som viser at god informasjon gir merverdi for næringsutvikling. I dette tilfellet tror jeg forskning er overflødig. Har jeg lest om en bedrift som driver med noe relevant for min bransje et sted i Larvik, kan jeg ta kontakt.

Erik Andreas Fredheim, Leder av lederforum NITO i Vestfold:

Erik Andreas Fredheim
Erik Andreas Fredheim

Jeg tror det betyr mye for de ansatte, eierne, bedriftens gründer(e) og for lokalmiljøet når en bedrift blir løftet frem i media.

De jeg møter fra ulike bedrifter i Vestfold i NITO sammenheng er som regel meget stolte av bedriften de jobber for. Interessante omtaler i media blir lagt merke til og snakket om. De ansatte er bedriftens beste ambassadører og kan skape interesse, blest og oppmerksomhet enten det er snakk om rekruteringer eller om hva bedriften kan tilby.

Det handler om å gjøre hverandre gode og ved god næringslivsjournalistikk kan man løfte frem bedrifter som gode forbilder. 

Anne Grethe Bakken,  Start i Vestfold:

Anne Grethe Bakken
Anne Grethe Bakken

At Vestfold Blad løfter fram ulike bedrifter, ansatte og ledere fra næringslivet i Vestfold er viktig. Vestfoldsamfunnet har behov for et oppegående næringsliv som gjennom verdiskapende aktivitet skaffer arbeidsplasser og bidrar til å sikre den offentlige velferden trenger oppmerksomhet. 

Man tar dessverre lett for gitt de pengene som kommer inn, og fokuserer i for stor grad på hvordan de skal fordeles på offentlige budsjetter. 

Disse pengene kommer ikke av seg selv, de kommer fordi vårt næringsliv greier å konkurrere i krevende markeder og oppnå lønn til ansatte, utbytte til eierne og skatteinntekter til det offentlige. 

For Start gir disse oppslagene inspirasjon for kommende gründere, dere viser fram rollemodeller for det framvoksende nye næringslivet. 

Du må være utholdende for å lykkes som gründer. Oppslagene gir mot til de som «sliter» med sin oppstart, spesielt de dere løfter fram som har hatt både opp- og nedturer, som vi vet de fleste har.

Årets Vestfoldbedrift

Årets Vestfoldbedrift er en pris som deles ut en gang i året for å oppmuntre og påskjønne en bedrift som har utmerket seg på en positiv måte. I år skjer dette 5. mars, under næringskonferansen NHO i Vestfold arrangerer sammen med de største næringsforeningene i fylket. 

De tre kandidatene i år er Steni i Lardal, Nortura på Sem og Revac på Revetal.

Opprinnelig het prisen Årets industribedrift i Vestfold. og ble innstiftet av Vestfold Industriforening og utdelt i 1985. Ved etableringen av NHO Vestfold i 1988 overtok NHO Vestfold, og senere styret som utpeker en jury.

Det kan kun foreslås bedrifter innen NHO-bransjer, men prisen kan også tildeles bedrifter som ikke er medlem. En bedrift kan normalt motta prisen kun én gang. Prisen utdeles av NHO Vestfold, i forbindelse med den årlige næringskonferansen i Vestfold.

Mer informasjon: nho.no/vestfold.

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale