Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Ser tanker i riktig retning
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Både Ole Vinje fra Komplett Group og Steinar Krüger fra Micasa Group ser positivt på ideen om å opprette et prosjekt, der dedikerte personer skal jobbe for målrettet utvikling av enkelte næringsklynger i Vestfold. Prosjektbeskrivelsen er et resultat av det regionale planarbeidet for verdiskaping og innovasjon. Foto: Svein André Svendsen og Marianne Henriksen

Ser tanker i riktig retning

Steinar Krüger og Ole Vinje ser positivt på nye tanker, som skisser opp et dedikert verdiskapingsprosjekt i Vestfold.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

22.04.2014 kl. 12:00

– I utgangspunktet mener jeg at det er det offentlige som må finansiere infrastrukturen i slike prosjekt, sier administrerende direktør i Micasa, Steinar Krüger. 

Han representerer et selskap som har store byutviklingsplaner for sine eiendommer i Sandefjord. Verdiskapingsprosjektet som er foreslått, der det offentlige og deler av næringslivet finansierer, er han i hovedsak positiv til.

– Erfaringer viser at slike planer har gode intensjoner og  hensikter, men uklare mandater til leder og mye byråkrati, har ført til få endringer og liten gjennomføringsevne. Når det er sagt, synes jeg initiativet er riktig og spennende, sier han.

Næringslivet må yte

– Jeg tror næringslivet må yte mer, også økonomisk, for å få til økt verdiskapning i Vestfold, noe som igjen vil gi synergier til alle, sier Krüger.

Han mener at om en skal lykkes med prosjektet, er en avgjørende suksessfaktor å få en prosjektleder som kan ta beslutninger og som har gjennomføringsevne.

 – Vestfold har mye å by på og vi har alle et ansvar til å bidra, både direkte og indirekte, sier Krüger.

LES OGSÅ: Jobber i dialog med næringslivet

Ser gevinstene

Selv om Komplett ikke befinner seg i den bransjen som er utpekt som fremtidig verdiskaper for klyngedannelser i Vestfold, ser konsernsjef i Komplett Group Ole Vinje klare gevinster ved å starte et målrettet verdiskapingsprosjekt.

Han deltok på kick-off for prosessen om økt verdiskaping og innovasjon, da planarbeidet ble satt i gang høsten 2013. Der vektla han hva som kreves av det offentlige for økt kunnskap og utvikling av evner hos de unge, og hva som må til for å trekke til seg dyktige folk.

Kunnskap på kryss og tvers

Vinje er positiv til å opprette et eget prosjekt som jobber målrettet mot økt verdiskaping innen bestemte næringsklynger i Vestfold.

– Tanken er spennende og klynger er i tiden. Vi er jo opptatt av klynger og å få til å utnytte kunnskap og ressurser på kryss og tvers. Vi ser at det gir resultater andre steder, sier Vinje. 

Bra initiativ

– For vår del i Komplett ser vi at de sektorene som skal satses på i verdiskapingsprosjektet ikke er i vår sektor, men går på bransjene maritim, offshore og elektronikk. Jeg tror det er et bra initiativ, sett fra sidelinjen virker det som en fornuftig måte å bygge en videre satsing på for økt verdiskaping, sier Vinje.

Han synes det er fornuftig med en egen prosjektorganisasjon, så ikke den enkelte kommunen bestemmer og blander seg unødig inn.

– Mye vil stå og falle på en kompetent prosjektleder som virkelig er drivende, sier Vinje, som tipper at nøkkelen er å ha en svært kompetent prosjektleder som virkelig drar prosjektet framover.

Indirekte gevinst

– Jeg kjenner ikke bransjene som er pekt ut som satsingsområder for verdiskapingsprosjektet inngående, men alle er enige om at nå må vi løfte regionen. Da må alle bidra med positive innspill og takter, gi positiv energi til prosjektet, sier han.

Vinje mener Komplett  får en indirekte glede av det om verdiskapingsprosjektet lykkes. 

– Kommer det kompetente folk, kan ektefellen havne opp med en jobb i vår bransje – da tiltrekker også vi oss dyktige ansatte, sier Vinje.

Han fremhever at kompetent arbeidskraft tiltrekker annen kompetent arbeidskraft på denne måten.

LES OGSÅ: Etterlyser engasjement og ordførerkjeder

Satse på det vi har

– Vi må satse på det vi har,  og få det til å bli bedre. Det betyr å ikke på død og liv trekke til oss nye virksomheter, men stimulere og videreutvikle de miljøene vi allerede har, sier Vinje.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Målet med planarbeidet er å øke verdiskapingen i næringslivet i Vestfold. 

Økt verdiskaping gir økt overskudd, flere arbeidsplasser og grunnlag for bedret velferd. Bedret innovasjonsevne er en viktig forutsetning for å få til økt verdiskaping. 

For å skape best mulig vilkår for fylkets næringsliv skal planprosessen skape felles forståelse og enighet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og myndigheter forøvrig, næringsliv, aktører innen utdanning og forskning, organisasjoner om andre om:

• Strategiske valg i innretningen av næringspolitikken

• Ansvar, oppgaver og samarbeidstiltak

• Kortsiktige og langsiktige felles satsinger

Verdiskapingsprosjektet

Fylkesrådmann Egil Johansen har skissert i en henvendelse til Sandefjord Lufthavn AS at flere private aktører vil bli kontaktet for et spleiselag til et selvstendig verdiskapingsprosjekt. 

Dette prosjektet er et konkret forslag som har kommet som følge av den pågående regionale planarbeidet for økt verdiskaping og innovasjon i vestfoldkommunene. I arbeidet jobber det offentlige tett med ulike representanter for næringslivet. 

Et tenkt budsjett lød på 2,75 millioner kroner til drift av et prosjekt hvor det var tenkt å hente halvparten fra det offentlige, resterende halvpart fra de private aktører. Aktørene man har hatt i tankene, er de som i størst grad vil ha langsiktig kommersiell nytte av prosjektet.

Lufthavna ble spurt om å bidra med en pott på 750.000. Dette er avvist, slik at det nå tenkes nytt i forhold til finansiering.

Beløpenes formål kan gjøre at eventuelle bidrag fra næringslivet blir fradragsberettiget.

Mer info: www.vfk.no

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale