Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Roses for universell design
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

– Vi kaller det «Torp-modellen», sier Øyvind Storm Nielsen, noe Britt Gogstad Haugen bekreftet på åpningen. Foto: Jakob Leth

Roses for universell design

 

Er du funksjonshemmet, skal flyplassen fremdeles oppleves som enkel og vennlig.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

30.04.2014 kl. 08:00

Øyvind Storm Nielsen og Britt Gogstad Haugen forteller at de har fått uttale seg om alt fra farger til valg av møbler og materialer i utviklingen av den nye flyplassterminalen.

Nielsen representerer Norsk Handikapforbund (NHF) Søndre Vestfold, mens Haugen representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

De gledet seg kanskje hakket mer over åpningen av den nye flyplassterminalen på Torp Sandefjord Lufthavn enn de øvrige gjestene.

For har du fysiske utfordringer, enten det gjelder bevegelighet, synshemming eller andre ting, er det slett ingen selvfølge at en ny offentlig bygning blir like tilgjengelig for deg som for andre.

– Vi kaller det «Torp-modellen», sier en begeistret Storm Nielsen, og legger til at de har blitt tatt med på alt i prosessen med å utvikle terminalen.

– Her har vi blitt invitert inn, og ikke måttet trykke på, legger Gogstad Haugen til.

De to forklarer hvor viktig universell design er, og hvor positivt det har vært å få komme med innspill til alt fra farger til tyngre innredningsløsninger.