Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Pindsle vokser
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

5000 KVADRATMETER:  Kommuneplanen ble vedtatt tirsdag forrige. Der inngikk det blant annet en utvidelse av handelsområdene til Pindsle på 5000 kvadratmeter. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) ser ut til å være tilfreds med avgjørelsen. Foto: Jakob Leth

Pindsle vokser

Politikerne trosset rådmannen og ga grønt lys til både Europris og Extra Leker for etablering på Pindsle.

Jakob Leth
Jakob Leth

03.06.2014 kl. 09:00

I den nye kommuneplanen som ble vedtatt forrige uke, er det satt av 5.000 kvadratmeter til handel på Pindsle. Dette skal imidlertid kun være forbeholdt plasskrevende varer, men tidligere i vår ble det gitt forhåndsdispensasjoner for rundt 2.500 kvadratmeter. Dermed var halvparten allerede spist opp før den nye kommuneplanen ble vedtatt. Butikkene har imidlertid måtte vente med å etablere seg på næringsområde til den nye kommuneplanen er på plass.

– Det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, sier saksbehandler Anne Kristin Engerdahl.

Forskjellsbehandling

Både Extra Leker og Europris fikk avslag i første runde og klagde dette inn. Europris viste i sin klage til Fargerike Bjørvik på Pindsle, som de mener i stor grad driver med detaljhandel, og mente dette ble en uakseptabel forskjellsbehandling.

Extra leker trakk seg

Bjørn Elgesem i Sletta AS, som forvalter eiendommen Extra Leker søkte om å få etablere seg på, forteller at lekebutikken har skrinlagt sine planer om å flytte Sandefjord. Det bekrefter også daglig leder i Extra Leker, Erik Samuelsen.

– Vi hadde en avtale med Sletta om at vi ville flytte inn dersom eiendommen ble klarert av kommunen innen 2013, men det tok for lang tid. 

Om det blir Extra Leker i Sandefjord i fremtiden er ikke uaktuelt for selskapet, men på nåværende tidspunkt er det uaktuelt, ifølge Samuelsen. 

Fylkesmannen er kritisk 

«I strid med nasjonale interesser» er Fylkesmannens merknader om Sandefjords åpning av 5.000 kvadratmeter med handelsarealer på Pindsle. 

– Det største problemet er at man ikke får et så slagkraftig og hyggelig bysentrum. Det andre er at det kreves at man har bil og det er ikke en utvikling vi på klimasiden ønsker å støtte opp under. 

(Saken fortsetter under bildet)

ADVARER: Fylkes miljøvernsjef Elisabet Rui advarer mot et dødt sentrum og viser til flere eksempler der sentrumshandelen har stoppet opp. 

Samtidig har Fylkesmannen forståelse for at ikke alt kan ligge i sentrum, sier Fylkes miljøvernsjef, Elisabet Rui. 

Hun har forståelse for at enkelte butikker har behov for at biler har mulighet til å kjøre helt inntil, men mener det er opp til kommunene å styre utviklingen.

Skrekkeksempel

Rui trekker frem Lierbyen og Aust-Agder som skrekkeksempler på hvordan en slik utvikling kan skade sentrumshandelen. 

– Lierbyen har blitt helt forlatt og øde etter at Liertoppen kom. Lierbyen ligger igjen uten noe som helst. Aust-Agder har også noen dårlige eksempler som har gjort at småbyene sliter med handelen, sier hun og legger til:

– Det er lett å si ja til etablering av Pindsle, men hvis man da sier ja til et dødt sentrum, er ikke det så lurt. Det er heller ikke en utvikling jeg tror politikerne ønsker. Kongsberg er en kommune som er et eksempel på en bevisst holdning til kjøpesenter utenfor byen, de har sagt nei til all slik etablering, og har klart å få til et levende og godt bymiljø.

Heller nye arbeidsplasser

–  Vi har tatt hensyn til Fylkesmannen. Men samtidig ønsker vi nyetableringer og arbeidsplasser  velkommen til Sandefjord. Det blir ikke mange mindre etableringer i området, sier Tor Mathiesen, leder i plan- og utbyggingsutvalget (H). 

Han forteller at det gjøres mye for å fremme sentrum, blant annet rustes Hvidtsplass opp og gratis parkeringen skal gjøre det lettere for publikum å handle i byen.

– Når det kommer publikumsvaner, handel, bruk av bil og så videre, er ikke det lett å styre, sier han.

Kunne vært i sentrum

– Europris har en del varer som kanskje kan være plasskrevende, men en del av de detaljvarere de selger kunne like gjerne vært i sentrum. De er sikkert en sånn type bedrift som er avhengig av at man kan parkere på utsiden. Det er først og fremst opp til kommunen å vurdere om dette er en grei plassering av bedriften, sier Rui

Trafikkhensyn

Isolert sett tror han neppe Europris vil skape mer trafikktrøbbel enn om det hadde vært en bedrift med plasskrevende varer.

– Vi har allerede utfordringer med et kryss på Pindsle i dag, så dette er noe vi må se mer på i fremtiden, sier Mathiassen.