Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
På lag med folk flest
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Flere favoritter: Kristin Saga har flere favorittsteder i Sandefjord, og Midtåsen er helt klart en av dem. Til og med på en gråværsdag får man inspirasjon til å tenke stort, løfte blikket og tenke framover.

På lag med folk flest

Med 1000 medlemsbedrifter i ryggen er det viktig å bruke tid på de rette sakene. –Jeg liker å være der det skjer, løfte blikket og tenke framover. Vi er på lag med folk flest, ikke eliten, sier Kristin Saga, leder i NHO Vestfold.

Hildegunn S. Riksfjord
Hildegunn S. Riksfjord

07.09.2016 kl. 12:12

Hun bor i Sandefjord og har kontorsted i Tønsberg, men trives best på veien. Ut for å besøke næringslivet i hele fylket.

-Jeg er opptatt av å se muligheter. Man kan gjøre lite alene, men veldig mye sammen med andre. Da er det viktig å finne de andre. Vi har 1000 medlemsbedrifter i ryggen og det gir en viss tyngde. Da er det viktig å jobbe med politikerne og bruke tid på de riktige sakene. Det er gøy å være med å bringe Vestfold ett steg videre, sier Kristin Saga.

Høsten kommer til å bli hektisk for regiondirektøren. Mange arrangementer skal besøkes og flere skal gjennomføres i egen regi. Det viktigste arbeidet gjøres derimot når hun besøker bedriftene.

-Jeg ønsker å være mest mulig ute hos medlemmene våre. På den måten får vi et innblikk i hvor skoen trykker og hva vi skal jobbe med videre. Det er en del store politiske saker som ruller og går nå, da må vi være tilstede. Til neste år er det valgår og da må vi forberede oss godt. Vi skal være synlige som næringslivets stemme, sier hun.

Saga har et stort hjerte for hjemstedet sitt og tar alltid med seg hele Vestfold når hun skal skryte.

-Vi har alt her, men er gode på hemmeligheter. Vi må bli enda bedre på å fortelle hvor flott det er og hvilke muligheter som ligger her.

1)Hvorfor er det fint å vokse opp i Sandefjord?

-Hele Vestfold er fint, men det er selvfølgelig noe som er spesielt bra med Sandefjord. Det er en velorganisert og godt økonomisk drevet kommune som sikrer oss gode tilbud. Jeg er selvfølgelig opptatt av næringslivet og spennende arbeidsplasser, og det finnes her. Sandefjord er både stort nok og lite nok. Dessuten ønsker byen å bli enda mer by og det er spennende. En by som er bra for oss voksne er en by som er bra for barna.

2)Hva er det første du forteller om hjemkommunen din til en som aldri har vært her?

-Jeg snakker mer om Vestfold enn om Sandefjord. Jeg er opptatt av å løfte hele fylket. Vi har alt her, men har ikke vært så gode på å fortelle om det. Vi har gode bosteder, et rikt kulturliv, natur, spennende næringsliv og egen flyplass. I tillegg har vi nærheten til Oslo. Vi må slutte å være gode på å holde dette hemmelig.

3)Hvordan vil du beskrive menneskene i din kommune med ett ord?

-Ambisiøs. I positiv forstand. Man vil noe og man vil bli større. Vi har også ambisiøse og visjonære politikere.

4)Hva er ditt favorittsted i din hjemkommune og hva gjør stedet så spesielt?

-Jeg har mange favorittsteder. Midtåsen er et av dem. Stedet symboliserer på mange måter det Sandefjord står for, at man vil noe og ser framover. Det beste er å stå ytterst i hagen og se utover. Det er rett og slett godt. Kombinasjonen av sjelero og samtidig kjenne pulsen til byen er fantastisk. Her kan man se framover, bakover og utover samtidig. Her har man rett og slett alt.

5)Hva er ditt forhold til folk fra de andre to kommunene?

-De er med på å bygge en helhet i den nye storkommunen. Her skal tre kommuner utfylle hverandre og bygge noe nytt. Jeg ble godt kjent med alle kommunene da jeg jobbet med festspillene. Stokke har lagt til rette for næringsutvikling og Andebu kan vise til tilflytting og en ung befolkning. Denne sammenslåingen kommer til å få det beste fra tre kommuner.

6)Hva tror du kan være den største fordelen med at de tre kommunene slår seg sammen?

-Man får en stor og robust kommune som i enda større grad kan ta vare på menneskenes og næringslivets behov. Jeg har sagt at vi har alt og sammen har vi virkelig alt. De tre kommunene kompletterer hverandre. Her vil regnestykket vise at 1+1+1=10.

7) Frykter du at noe kan bli borte?

-Nei.

8)Hvem anser du som den beste ambassadøren for Sandefjord?

-Det er et vanskelig spørsmål. Næringslivet er gode ambassadører, med selskaper som Jotun og Komplett i spissen. Jeg vil trekke fram den ambisiøse og visjonære kraften mer enn enkeltpersoner. Kraften som ligger i det å jobbe sammen er nok den beste ambassadøren.

hildegunn@byavisa.sandefjord.no