Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Mobil kan gi økt stress
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Mobil kan gi økt stress

Vår digitale hverdag gjør det lettere enn noen gang å være sosiale uten å møtes i virkeligheten.

Tanita Wassås Kveinå
Tanita Wassås Kveinå

23.05.2014 kl. 12:00

En av fem opplever at de møter venner og familie sjeldnere på grunn av sosiale medier. 

Forskning viser at unge menneskers hyppige bruk av mobil og data øker risikoen for og rammes av søvnproblemer, stress og psykiske lidelser. 

Forebyggende arbeid

Gjennom fire ulike studier har den svenske forskeren Sara Thomée ved Sahlgrenska akademiet i Gøteborg sett på hvordan bruken av data og mobil påvirker de unges helse. 

Studien konkluderer blant annet med at det forebyggende helsearbeidet også bør ta hensyn til teknologibruken blant dagens unge mennesker. 

Økt risiko for depresjon

Rapporten viser at storbrukere av mobiltelefon har sammenheng med søvnproblemer, og at det i tillegg kan være grunnlag for økt risiko for å rammes av depresjoner hos både menn og kvinner. 

Resultatene viser også at bruk av data uten pauser øker risikoen for stress, søvnproblemer og depresjon hos kvinner. Mens menn som har en intensiv databruk ofte utvikler søvnproblemer. En kombinasjon av hyppig bruk både av mobil og data øker risikoen. 

Råd mot mobilbruk

Et viktig råd er å ta hyppige pauser, begrense tilgjengeligheten, samt gi seg selv tid til å hente seg inn igjen etter en periode med hyppig bruk, skal vi tro den svenske forskeren. Hun mener også at helsemyndighetene bør komme på banen og gi råd om hvordan unge kan bruke datamaskin og mobiltelefon på en sunn måte.