Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Mer enn salg av bolig
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Mer enn megling: Helge Hov og Arild Lund har spesialisert seg på prosjekter, tomter og nye boliger. Nå satser de på vekst i Mestermegling, som i sommer flyttet inn til sentrum. 

Mer enn salg av bolig

I sommer flyttet Mestermegling inn i nye lokaler midt i sentrum. Nå satses det for å vokse i en bransje med sterk konkurranse. –Vi har funnet vår nisje som vi er gode på og vil vokse sakte men sikkert, sier Helge Hov og Arild Lund.

Tilbyr merenn salg av bolig

I sommerflyttet Mestermegling inn i nye lokaler midt i sentrum. Nå satses det for åvokse i en bransje med sterk konkurranse. –Vi har funnet vår nisje som vi ergode på og vil vokse sakte men sikkert, sier Helge Hov og Arild Lund.

HILDEGUNN S.RIKSFJORD tekst og foto

Helge Hovstartet Mestermegling, et selvstendig meglerfirma, allerede i 1990. I sommerovertok de Nettmeglerne, slo sammen de to selskapene og flyttet til sentrum.

-Dette er etledd i satsingen for å vokse. Vi måtte bli mer synlige og flyttet derfor tilsentrum. I tillegg omprofilerte vi etter sammenslåingen. Nå er vi letttilgjengelig og mer synlig, forteller Helge Hov.

Mer enn megling

Sammen medArild Lund har han satset på å være en samarbeidspartner gjennom hele prosessenved nye eiendommer.

-Vi harspesialisert oss på prosjekter, tomter og nye boliger. På den måten har vifunnet vår nisje, som vi er gode på. Vi kan hjelpe alle som planlegger å byggeut og være med helt fra starten i prosessen til salg av boligen. Det er ikke såmange andre som tar på seg den oppgaven, forteller Arild Lund.

Med 25 årserfaring i gamet har de god kunnskap som både grunneiere og utbyggereetterspør.

-Vi fårmange henvendelser fra grunneiere som ikke vet hvor de skal begynne og hva sommå gjøres. I tillegg hjelper vi entreprenører og byggefirmaer underveis iprosessen med å sette opp nye boliger. Blant våre kunder er det alt fraprivatpersoner til større selskaper, sier Helge Hov.

Vil vokse

Nå jobbesdet med enda flere oppdragsgivere og samarbeidspartnere, men foreløpig er detikke snakk om å ansette flere.

-Foreløpigleier vi inn den hjelpen vi trenger, men vi håper å vokse. Hvis oppdragsmengdenøker og blir stabil, vil vi naturligvis trenge flere folk også, slår de fast.

Både Hov ogLund er eiendomsmeglere og har god oversikt over markedet både i Sandefjord ogVestfold for øvrig.

-Markedet iSandefjord er bra. Her er det riktige prosjekter til riktig pris. Vi ser atflere og flere foretrekker ny bolig og unge er villig til å betale for nytt.Bankene er også ”snillere” ved kjøp av ny bolig siden driftskostnadene erbetraktelig lavere, sier Hov.

-Så hvordanser fremtiden i boligmarkedet ut?

-Trendeneendrer seg stadig og flere ønsker å bo i nærheten av arbeidsplassen og godekommunikasjonsforbindelser. Vi ser at det blir mer rekkehus som skal værelettstelt og vedlikeholdsfritt. Det skal være moderne og praktisk, og flerestiller høyere krav til godt utnyttet areal, oppsummerer de to meglerne.

hildegunn@byavisa.sandefjord.no

Hildegunn S. Riksfjord
Hildegunn S. Riksfjord

11.11.2016 kl. 10:15

Helge Hov startet Mestermegling, et selvstendig meglerfirma, allerede i 1990. I sommer overtok de Nettmeglerne, slo sammen de to selskapene og flyttet til sentrum.

-Dette er et ledd i satsingen for å vokse. Vi måtte bli mer synlige og flyttet derfor til sentrum. I tillegg omprofilerte vi etter sammenslåingen. Nå er vi lett tilgjengelig og mer synlig, forteller Helge Hov.

Mer enn megling

Sammen med Arild Lund har han satset på å være en samarbeidspartner gjennom hele prosessen ved nye eiendommer.

-Vi har spesialisert oss på prosjekter, tomter og nye boliger. På den måten har vi funnet vår nisje, som vi er gode på. Vi kan hjelpe alle som planlegger å bygge ut og være med helt fra starten i prosessen til salg av boligen. Det er ikke så mange andre som tar på seg den oppgaven, forteller Arild Lund.

Med 25 års erfaring i gamet har de god kunnskap som både grunneiere og utbyggere etterspør.

-Vi får mange henvendelser fra grunneiere som ikke vet hvor de skal begynne og hva som må gjøres. I tillegg hjelper vi entreprenører og byggefirmaer underveis i prosessen med å sette opp nye boliger. Blant våre kunder er det alt fra privatpersoner til større selskaper, sier Helge Hov.

Vil vokse

Nå jobbes det med enda flere oppdragsgivere og samarbeidspartnere, men foreløpig er det ikke snakk om å ansette flere.

-Foreløpig leier vi inn den hjelpen vi trenger, men vi håper å vokse. Hvis oppdragsmengden øker og blir stabil, vil vi naturligvis trenge flere folk også, slår de fast.

Både Hov og Lund er eiendomsmeglere og har god oversikt over markedet både i Sandefjord og Vestfold for øvrig.

-Markedet i Sandefjord er bra. Her er det riktige prosjekter til riktig pris. Vi ser at flere og flere foretrekker ny bolig og unge er villig til å betale for nytt. Bankene er også ”snillere” ved kjøp av ny bolig siden driftskostnadene er betraktelig lavere, sier Hov.

-Så hvordan ser fremtiden i boligmarkedet ut?

-Trendene endrer seg stadig og flere ønsker å bo i nærheten av arbeidsplassen og gode kommunikasjonsforbindelser. Vi ser at det blir mer rekkehus som skal være lettstelt og vedlikeholdsfritt. Det skal være moderne og praktisk, og flere stiller høyere krav til godt utnyttet areal, oppsummerer de to meglerne.

hildegunn@byavisa.sandefjord.no