Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Hvem har størst hjerte for byen?
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

HJERTE FOR BYEN: Juryen, bestående av daglig leder/redaktør i Byavisa Sandefjord, Hildegunn S. Riksfjord (f.v.), partner i PwC Morten Bast Ness, manager i PwC Christian Trevland, daglig leder i Sandefjord Næringsforening Marit Sagen Gogstad og ordfører Bjørn Ole Gleditsch har plukket ut den foreløpige listen på åtte kandidater til «Hjerte for Byen».

Hvem har størst hjerte for byen?

På bakgrunn av lokal profil, økonomi og trivsel skal Byavisa i samarbeid med PwC, Næringsforeningen og våre lesere kåre årets bedrift i Sandefjord 2014 – «Hjerte for byen».

Hildegunn S. Riksfjord
Hildegunn S. Riksfjord

26.08.2014 kl. 10:05

Ut i fra tall fra de siste tre årene presenterer Byavisa et utvalg på åtte bedrifter – samt at to bedrifter får «wild card» som skal stemmes inn blant leserne – som alle kan gå til topps i kåringen på tampen av 2014.

Bruttolisten over kandidatene er hentet fra Proff Forvalt basert på en rekke objektive kriterier.

Juryen har gått gjennom hele bruttolista og åtte finalister er allerede klare. De to siste finaleplassene skal stemmes frem av leserne.  

– Det er viktig å synliggjøre suksesshistorier og i denne omgang dreier det seg om bedrifter som bidrar i byen. Det er mange flinke folk i Sandefjord og vi synes det er flott å være med på å gi noen bedrifter velfortjent oppmerksom, som også kan være til inspirasjon for andre, sier leder i Sandefjord Næringsforening, Marit Sagen Gogstad.

Gogstad, sammen med Morten Bast Ness og Christian Trevland fra PwC, ordfører Bjørn Ole Gleditsch, samt Byavisas redaktør Hildegunn S. Riksfjord, utgjør juryen i «Hjerte for Byen».

Solid erfaring

PwC har ved sin tilknytning til Gaselle-kåringene i Dagens Næringsliv lang og bred erfaring på dette feltet.

– Lokale initiativ er viktig for et lokalsamfunn. Det skaper blant annet identitet, samhold og pågangsmot, noe som igjen gjør oss stolte av byen vår. PwC er en profesjonell samfunnsaktør som skaper tillit mellom andre aktører i samfunnet. Dette medfører økt verdiskapning som igjen er veldig viktig for utviklingen av Sandefjord. Ideene bak "Hjerte for byen" passer oss derfor veldig bra.  Vi er med på "Hjerte for byen" for å kunne gi de nominerte anerkjennelse for alt det gode de gjør for Sandefjord, og for å vise at deres initiativ skaper verdier for byen vår, sier partner i PwC Morten Bast Ness.

Objektive kriterier

Utvelgelsen av finalistene er gjort med bakgrunn i tall fra Proff Forvalt og en vurdering av juryen.

– Vi har hentet offentlig tilgjengelige regnskapstall og annen data. Basert på noen objektive kriterier har vi kommet frem til en liste over selskaper, som neste omgang har blitt vurdert i forhold til en rekke subjektive kriterier. Sammen med Sandefjord Næringsforening, Byavisa og ordføreren har vi kommet frem til de nominerte. Det har selvfølgelig vært noen diskusjoner underveis, men jeg oppfatter at alle er godt fornøyd med de nominerte, og at kåringen fra nå er veldig åpen. Alle kan vinn, slår Ness fast.

Andre kriterier

I Byavisas ”Hjerte for byen” er det i tillegg vektlagt andre, subjektive kriterier, som sponsing, anseelse blant kunder, profilering av Sandefjord og graden av lokal handel og innkjøp.

– Vi ønsker å etablere en kåring som våre lokale bedrifter skal føle en ære og stolthet av å delta i. Vi legger stor vekt på at utvelgelsen skal være så nøytral som mulig. Derfor åpner vi også opp for at leserne selv skal kunne stemme fram sine favorittbedrifter, sier Byavisas redaktør Hildegunn S. Riksfjord.

– Profilering av Sandefjord, sponsing og handel lokalt har vært viktige kritterier i vår leting etter de rette kandidatene, legger hun til.

– Vi er ute etter å premiere vekstfirmaer med høy trivsel, og riktig og fremadrettet forvaltning av arbeidskapital – og som samtidig bidrar med et stort lokalt engasjement, sier Byavisenes konsernsjef Bjørn Larsen.

Presenteres i avisa

Totalt skal det bli ti finalister i kåringen. Åtte er nå utvalgt av juryen. De to siste kandidatene kan stemmes fram blant våre lesere.

– Vi kommer til å presentere en liste på ti semifinalister som våre lesere kan stemme på. To av disse går til finalen, forklarer Hildegunn S. Riksfjord.

Denne lista er ikke klar ennå på grunn av at det foreløpig mangler regnskapstall fra 2013 på noen potensielle kandidater.

Alle de ti finalistene kommer til å bli presentert i Byavisa Sandefjord utover høsten. Her skal blant annet ledelsen i bedriften gi terningkast på seg selv på noen subjektive kritterier. Ut ifra disse presentasjonene skal juryen kåre årets vinner av «Hjerte for byen» 2014.

«Alle» kan vinne

– Det er mange som fortjener denne prisen og i prosessen vil alle finalistene få ”vist seg frem”. En slik kåring kan skape engasjement blant innbyggerne og bidra til sterkere samhold og tilhørighet, slår Marit Sagen Gogstad fast.

-Jeg håper næringslivet setter pris på kåringen, og at dette kan bli en årlig begivenhet. Vi har allerede tanker og ideer om vinklinger på fremtidige kåringer. Og som sagt, jeg tror alle nominerte er veldig gode kandidater til å vinne. Dette blir spennende, sier Morten Bast Ness.

Vinnerbedriften vil bli kåret under Sandefjord Næringsforenings julefrokost 9. desember.

red@byavisa.sandefjord.no

Kriteriene for kandidatene til «Hjerte i Byen» 2014

  • Utvalgskriterier for de valgte bedriftene er hentet fra Proff Forvalt.
  • Firmaene som er valgt har alle minst fem ansatte.
  • Kandidatene har hovedkontor i Sandefjord.
  • Godkjent regnskap for 2013
  • Akkumulert resultat siste tre år er positivt.
  • Under representasjon av finalistene skal bedriftene selv opplyse om subjektive kriterier som blant annet lokalt engasjement, profilering av Sandefjord, stolthet blant ansatte og anseelse blant kunder.

Juryens åtte utvalgte:

*    Grans Bryggeri as

*    Jotun as

*    Brødrene Berggren as

*    Carlsen Fritzøe as

*    Meny Indre Havn as

*    Komplett as

*    Sparebank 1 BV

*    Sandefjord Lufthavn as

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale