Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Hjelper deg med skjemaveldet
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

– Er det vanskelig å finne fram i det offentlige systemet, skal det være lett å finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg, sier gründer Synnøve Aanstad. Foto: Jakob Leth

Hjelper deg med skjemaveldet

Sliter du med å finne fram i vrimmelen av offentlige dokumenter? Kommer du til kort overfor et byråkratisk regelverk, eller er skjemaene vanskelige å forstå? Synnøve Aanstad står klar til å hjelpe deg.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

06.03.2013 kl. 15:23

Behovene for hjelp i disse situasjonene, førte henne fram til sitt forretningskonsept; å bistå de som kommer til kort overfor et kronglete regelverk, eller ikke har mulighet til å gjøre administrative oppgaver selv.

Bedriften har 41-åringen kalt Fru Aanstad, og det klingende navnet på nettsiden der hun tilbyr sine tjenester er nettopp fruaanstad.no. 

Fra IT til Juss

– Før jeg tok juss-studiet jobbet jeg med IT, og har høyrere utdannelse innen det. Ved valg design til nettsiden har jeg fokusert på at den skal være så tydelig og informativ som mulig. Er det vanskelig å finne fram i det offentlige systemet, skal det være lett å finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg, sier hun.

Som nyutdannet jurist var det ikke flust med stillinger å søke på, dermed ble det ikke vanskelig å ta steget det er å etablere og satse på egen bedrift. Med visshet om behovene folk har, ble produktene formet. 

Kan hjelpe de svake

– Det jeg tenker på er alle som kjenner seg ukomfortabel med det nødvendige papirarbeidet og i første omgang hjelpe eldre, uføre og funksjonshemmede med administrative oppgaver de av ulike grunner ikke får løst, sier Aanstad.

Hun ser at mange ikke har tid eller kunnskap nok til å finne fram i et til tider vanskelig og uoversiktlig Nav-system, eller andre offentlige instanser. 

Det kan også være søknader rettet mot kommunen eller Helfo, behov man har av ulike arter. Klarhet i rettigheter, hva som finnes hvor, hva man har krav på og hvordan man skal søke eller klage er ting hun kan hjelpe med.

Vikartjenester

Med den kompetansen som Aanstad sitter med, vil hun og kunne fungere som vikar i kortere perioder. 

Det kan være hos en kommune eller andre etater som skal yte de tjenestene som hun ellers bistår sine kunder med. 

– Produktene mine er kunnskapen min og tiden min, smiler Aanstad. 

Ser et stort behov

– I tillegg tenker jeg å tilby juridisk kompetanse og rådgivning på områder som familierett, barnerett, arbeidsrett, arv – samboerkontrakter og andre juridiske problemstillinger, sier Aanstad.

Hun har fått gode tilbakemeldinger på presentasjonen av forretningsideen sin, og selv om Innovasjon Norge ikke kan gi pengestøtte, ser de et skrikende behov for tjenestene hennes, forteller Aanstad.

– Jeg mener det er et stort, udekket behov. Spesielt blant eldre og funksjonshemmede, men også for andre som behøver bistand i ulike situasjoner. Noen kan bare trenge litt drahjelpa, Jeg kan bistå der hjelpeapparatet kommer til kort, sier gründeren.

Starter ny bedrift

Synnøve Aanstad

41 år, bosatt i Tønsberg

Jurist og gründer av bedriften og nettsiden Fruaanstad.no

Forretningside: bistå mennesker med behov for administrative oppgaver i hjemmet, eller rådgivning og hjelp i møte med offentlige etater. Juridisk bistand innen ulike felt.

Nettside: fruaanstad.no

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale