Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Hesten kan få flere ut i jobb
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

På AEG fikk et innblikk i rideporten, men i følge Hest og Helse er det langt mer enn ridesport de firbente kan nyttes til. Foto: Henrik Baardsen

Hesten kan få flere ut i jobb

Foreningen Hest og Helse setter arbeid med hest i et folkehelseperspektiv. Håpet er at myndighetene åpner øynene for løsningene arbeid med de firbente kan føre til for uføre og unge som faller utenfor.

Ruth Monfort - 29.02.2012 kl. 20:00

Flotte hester, talentfulle ryttere og storslagne show - Norges største hestefest, Arctic Equestrian Games, så dagens lys for 6. året på rad i år. Men det er ikke bare konkurranse og show som står i fokus på hestestevnet. Mens nasjonale og internasjonale ryttere seiler over høye hindre på Norges største hestestevne, er det en gjeng som slår et slag for folkehelsa.

Fremmer folkehelsa

Siden 1971 har foreningen Hest og Helse jobbet for å fremme norsk folkehelse med hest som bidragsyter. Organisasjonen, som ble etablert av Erling Stordal, markerte sitt 40-årsjubileum under årets hestefest med et jubileumsseminar med innlagt årsmøte.

For i følge foreningen er det er ingenting som er så viktig og effektfullt som bruk av hest i folkehelsearbeid.

– Det finnes ikke en diagnose som ikke har bruk for hest i behandlingen i en eller annen sammenheng, forteller styreleder i Hest og Helse, Ola Hvamstad. Selv har han muskelsykdommen multippel sklerose og har stor glede av hest i hverdagen.

– På hesteryggen er handikappet mitt borte, og det ønsker vi at andre også skal få oppleve.

Hest og helse er trendy

Nå er det stort fokus på helse, og man kan knapt åpne en avis uten å få tips om trening og kosthold. Kombinasjonen med hestesporten, som siden 70-tallet har vokst frem til en stor og allmenn sport i Norge, er i følge generalsekretær i Hest og Helse, Kjell Myhre, velkjent hos de som har kjennskap til dette store dyret. Nå ønsker de å synliggjøre dette for resten av befolkningen og ikke minst hos myndighetene.

– De som driver med hest selv skjønner effekten, men nå gjelder det å få med myndighetene. Vi ønsker at folk skal få en bedre hverdag, og da er det ikke nødvendigvis bare det å ri som er bra. Det å ta ansvar, kommunikasjon og tillitsforhold, er bare noe av det som man kan oppnå, forteller Myhre.

Selv har han hatt hest som interesse i rundt 30 år, og han legger til at det er ikke nødvendigvis kun hest som er så bra, all omgang med dyr er veldig positivt i helsesammenheng, men som han sier, man kan ikke sitte oppå en hund.

Gode effekteksempler

Myhre forteller om prosjekter der ungdom med lese- og skrivevansker, de som dropper ut av skole og ungdommer som sliter med psykiske problemer får mulighet til å lære å jobbe i stallen, og kombinere dette med undervisning.

– Hvor mye fôr trenger en hest, hvilken type næring trenger den, hva koster den daglige driften? Det blir mye undervisning knyttet til livet i stallen. Det er også et annet prosjekt for ungdommer med spiseforstyrrelser, og når de må begynne å regne ut hva hesten trenger av næringsstoffer for å gjennomføre en dag, så setter det tanker i hodet. Vi har andre eksempler på rusmisbrukere som har opplevd tillitsforhold, og tilbakemeldingen er ”hesten sladrer ikke, den har bruk for meg, og er en god lytter”. Det høres klisjéfullt ut, men hesten er en terapeut for alle, forteller Myhre.

Må se omfanget

I 4. kvartal 2010 var det totale sykefraværet syv prosent i Norge. Hest og Helse har en visjon om å få mange tilbake til arbeidslivet med hjelp av hest.

– Vi må få myndighetene til å skjønne omfanget av bruken av hest, og hva det kan bety for folkehelsa, og ikke minst med tanke på samhandlingsreformen har vi mye å hente og mye å spare staten for.

I Vestfold er det flere tilbud som knytter helse og hest sammen, blant annet prosjektet ”Way 2 go” i Sandefjord, som er et tilbud til unge jenter som har utfordringer knyttet til psykisk helse, som trenger en gradvis tilnærming til arbeidslivet. Ved fengslet på Bastøy er det et hesterelatert program for de innsatte, og flere steder er det tilbud om ridetimer for barn og voksne med fysiske handikapp. Dette er prosjekter som Hest og Helse er overbevist om gir gode ringvirkninger for staten.

– Det finnes noe dokumentasjon på effekten av bruk av hest i helsesammenhenger, men nå forskes det mer blant annet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det er viktig å synliggjøre effektene og gjøre oss synlige, avslutter generalsekretæren.

LES OGSÅ: Åpnet ny travbane på Melsom

Hest i dag

Hestens rolle i samfunnet har endret seg fra arbeidskraft til kamerat - og til terapeut. Antall hester har økt fra anslåtte 42.000 i 2000, til mellom 50. og 60.000 i 2009. Det fører til an anslagsvis verdiskapning på mellom 1,6 og 3,1 milliarder kroner i følge Econs rapport om Hest i Norge fra 2209 ( Norsk Hestesenter).

I dag blir hest brukt blant annet gjennom Dyreassistert terapi, Dyreassisterte aktiviteter , Inn på tunet (rehabilitering på gårder), grønn omsorg (aktivitets-tilbud helse- og omsorgs-tjenester) Grønn undervising (tilknyttet skolen) og Grønt arbeid (tilrettelagte aktiviteter via NAV).

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale