Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Har blitt varm i trøya
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Her ser vi Gisle Skansen mellom styreleder Bjørn Walle, og daglig leder Alexander Hesselberg, fra det private selskapet som eier deler av flyplassen, Vestfold Flyplassinvest. Foto: Jakob Leth

Har blitt varm i trøya

Gisle Skansen forteller om en bratt læringskurve, og en jobb han trives i etter et drøyt år i direktørstolen på Torp.

 

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

09.05.2014 kl. 12:00

– Det har vært bratt læringskurve, og siden jeg har en gudegitt gave i å stille dumme spørsmål har jeg lært fort, sier han om hvorfor han kom relativt kjapt inn i hva den nye jobben innebar.

Kostnadseffektiv

Han beskriver arbeidet som mangefasettert og allsidig, men likevel relativt håndterlig.

Nylig avviste Torp Sandefjord Lufthavn forespørselen om å skyte kapital inn i et  pågående verdiskapingsprosjekt i Vestfold. Skansen ser at lufthavna kan bidra på helt andre måter for varig verdiskaping i fylket;

– Den beste måten vi kan støtte verdiskapingen på er å drive kostnadseffektivt, så vi er attraktive overfor næringsliv og innbyggerne her, sier han.
Skansen ser også at trenden ikke er positiv for Vestfold-bedriftenes verdiskaping og er enig i at det er et felles ansvar.

Konkurransekraft

– Vår sterkeste rolle må være å sørge for at vi har et godt alternativ for næringslivet å kunne reise fra, med hyppige frekvenser. Også slik at de som skal bo her kan ta weekendturer fra nærflyplassen sin. Det er den beste måten vi kan støtte opp om verdiskapingen på, sier han.

Lufthavna jobber tett med næringsforeningene, og ser på hva de kan gjøre sammen. Han synes det er utelukkende positivt at fylkeskommunen tar initiativ til å styrke verdiskapingen.

– Hvis vi kan kjempe våre kamper mot andre flyplasser som gjør at vi blir bedre, og klarer å bli oppfattet som attraktive for flyselskapene, slik at de ser verdien i å bruke Torp,  kan vi kanalisere det ut i gode tilbud til passasjerene totalt sett, sier Skansen.