Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Ga en innføring i næringslivets regler
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

– Samarbeidsproblemer, egenrådighet, manglende oppfølging av styrevedtak, trakk styreleder Bjørn Ole Gleditsch fram som oppsigelsesgrunn av Alf Reidar Fjeld.Bjørn Gabriel Reed fra advokatfirmaet Bahr supplerte med informasjon om krav til innsyn, samt forholdet mellom styret og eierne i et aksjeselskap.

Ga en innføring i næringslivets regler

Onsdag ettermiddag fikk eierne av Sandefjord Lufthavn høre styreleder Bjørn Ole Gleditsch informere om bakgrunnen for oppsigelsen av Alf-Reidar Fjeld. 

Marianne Henriksen - 08.08.2012 kl. 19:41

– Samarbeidsproblemer, egenrådighet, manglende oppfølging av styrevedtak, trakk styreleder Gleditsch fram som oppsigelsesgrunn.

At Fjeld ble invitert til to møter med styret som han nektet å møte i, styrket heller ikke Fjelds sak.

Spørsmålene i etterkant kunne tyde på svekket tillit til styre - og førte til diskusjoner i det ekstraordinære møtet til fylkesutvalget som fulgte.

For etter informasjonsmøtet om oppsigelsen av flyplassjef Alf-Reidar Fjeld, ble det onsdag holdt et ekstraordinært møte i fylkesutvalget. 

Arve Høiberg (A), Unni Hansson (Frp), Kåre Pettersen (V), Øyvind Hunskaar (Sp) og Ivar Ramberg (SV) ønsket før informasjonsmøtet å få mer detaljert informasjon om oppsigelsen - etter møtet skiftet flere mening.

– Jeg har ikke lenger behov for mer informasjon enn hva styreleder Bjørn Ole Gleditsch ga i dag, sa Kåre Pettersen (V).

Det samme formidlet Hansson, mens Hunskaar også kom til samme slutning.

– Det var flaut å sitte på eiersiden å høre Rambergs spørsmål, det ble nærmest en heksejakt på styrelder, med for mange uheldige kommentarer. Det hørtes ikke ut som du ikke hadde tatt side, sa Frode Hestnes (Frp).

SV-politikeren framholdt sitt ønske om et møte mellom eiere, styre og avsatt leder, og påpekte samtidig at han hadde full tillit til styret. Hans største bekymring er hvordan saken kan skade omdømmet til Sandefjord Lufthavn Torp. 

På informasjonsmøtet fikk styrets advokat forklare regler et styre må arbeide etter og forholde seg til. I likhet med informasjonsmøtet tidligere på ettermiddagen, måtte det også for fylkesutvalgets politikere en påpeking til, av de ulike rollene og oppgavene eiere, styret og en daglig leder har i et aksjeselskap.

– Det er uhørt å skulle høre den andre part. Og det er ikke så dramatisk som politikere og media har gjort dette til, la Hestnes til.

LES OGSÅ: Alf-Reidar Fjeld varsler søksmål

– Politikerskapt problem

– Les aviser, hvor ofte skjer ikke dette? Problemene er politikerskapt, og gir næring til spekulasjoner i pressen, det er da det blir et omdømmeproblem, sa Hestnes.

Karen Anne Kjendlie (H) foreslo å vedta at styret har full tillit i fylkesutvalget, men med bakgrunn i at det kunne være tegn på at noen mente noe annet, ble dette forslaget ikke tatt videre. Fylkesordfører Per-Eivind Johansen foreslo at fylkesutvalget ikke ønsker å innkalle til eiermøte hvor styret og tidligere daglig leder er til stede.

Opposisjonen foreslo at det skulle innkalles til et møte - dette falt med tre mot ti stemmer. De tre som fremdeles ønsket et møte, var Ramberg, Arve Høiberg (A) og Berit Nilssen (A).

LES OGSÅ: Flyplass-sjefen slutter