Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
En hardtarbeidende optimist
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Bryr seg: Per Ketil Berg liker å snakke med de ansatte og bryr seg om det de er opptatt av. Den evige optimisten har tro på at Sandefjord Fotball skal nå sine mål.

En hardtarbeidende optimist

Opp- og nedrykk har preget årene Per Ketil Berg har vært øverste sjef i Sandefjord Fotball. Den ukuelige optimisten har stor tro på at fremtiden blir lys for klubben, og at målet om å bli blant landets ti beste fotballklubber oppnås.

Hildegunn S. Riksfjord
Hildegunn S. Riksfjord

28.10.2016 kl. 08:00

Per Ketil Berg er nominert til årets Hjerte for byen og er én av ti finalister som kjemper om tittelen. I år kunne hvem som helst nominere sine kandidater og i nominasjonen uttales det at Berg er optimistisk, åpen og lojal. Det trekkes frem at han har turt å satse på samfunnsprosjekter som er viktig for mange flere enn de som spiller fotball. I tillegg har han en åpen holdning overfor alle som kommer med nye ideer til klubben. 

-Hvordan tror du omgivelsene dine vil beskrive deg som leder?

-Jeg tror mange vil beskrive meg som en leder med godt humør. Jeg er inkluderende og absolutt ikke autoritær. Jeg tror de oppfatter meg som en som tar tak i mulighetene og som har stor arbeidskapasitet. Jeg liker å gå foran som et gode eksempel og legger ned den innsatsen som trengs for å lykkes. 

-Hvilken ledertype er du?

-Jeg ble veldig fasinert av situasjonsbestemt ledelse da jeg studerte ledelse. Det er vanskelig, men jeg tror jeg er bra på det. Jeg delegerer når jeg bør det og instruerer når det er nødvendig. Det er definitivt viktig å sette bort jobben til dyktige medarbeidere og jeg evner å vurdere de ulike situasjonene godt.

-Hva prioriterer du høyest som leder?

-Kompetanse og menneskene er det viktigste for å skape resultater. Jeg må ha fokus på de som produserer. Vi er mer en bedrift enn et idrettslag og er opptatt av å skape resultater på alle områder. Jeg har tre prinsipper: 1) økonomi i orden, 2) en god kultur og 3) god personlogistikk (rekruttering).

-Hva er du mest fornøyd med å ha oppnådd?

-Opprykket i 2014, sier han og ler.

-Jeg er mest fornøyd med at vi har fått på plass en tydelig retning. Et godt fundament er på plass og vi har lagt en klar strategi. Det er min viktigste jobb. Gode mål, verdier og kultur må være på plass og forankres ned i organisasjonen. Nå er vi i posisjon til å ta nye steg både sportslig og i forhold til samfunnsoppdraget vårt. Vi ser at det vi har gjort virker både rundt Gatelaget og det få mennesker ut i arbeid.

-Hva har vært mest utfordrende på veien?

-Vi har høye målsettinger. Vi skal være blant topp ti i Norge og vi skal ha 50 prosent spillere fra Vestfold. Det er en vanskelig kombinasjon og krevende å få til over tid innenfor de økonomiske rammene vi har.

-Har du et lederideal?

-Jeg har ingen spesifikk person som ideal, men lederen må være samlende og få med seg folk. Man må ha et tydelig verdigstandpunkt og ikke vingle. Man må leve, fronte og tro på egne verdier. Dessuten må man skape tillit gjennom ærlighet.

-Hva ser du etter når du ansetter folk?

-Vi ser etter ferdigheter og kompetanse, og vektlegger mindre hvilken skole eller utdanning folk har. Vi jakter på personer som kan gjøre den jobben vi trenger dem til. Så må man selvfølgelig ha evnen til å gjennomføre. Motivasjon og gjennomføringsevne er viktig.

-Hvordan tar du vare på dine medarbeidere?

-Jeg prater mye med alle i administrasjonen hver dag. Jeg prøver også så mye jeg kan med spillerne. Jeg vil være så nær som mulig. Det handler om å vise seg og bry seg. Jeg liker å stille spørsmål og komme med forslag. Mye handler også om å bry seg om det de er opptatt av og det hver enkelt jobber med.

-Hvordan blir fremtiden?

-Jeg tok en personlighetstest for noen år siden og der fikk jeg toppscore på optimisme. Jeg ser etter muligheter, men er ikke villig til å ta for stor risiko på veien. Dette går bra og vi har definitivt mulighet til å klare målene våre. Det kommer ikke av seg selv, men vi skal klare det.

-Har du et godt råd til kommende ledere?

-Ha godt humør og bli glad i å møte mennesker. Da har man en bra start.

hildegunn@byavisa.sandefjord.no

Mini-CV:

Navn: Per Ketil Berg

Alder: 53 år

Stilling: Daglig leder i Sandefjord Fotball

Utdanning/erfaring:

-Hovedfag i idrett.

-Er lektor med opprykk.

-Har også utdannelse innen økonomi og ledelse.

-Har jobbet som lærer, personalkonsulent, idrettskonsulent og instruktør.

-Driftsleder for idrett i Sandefjord kommune fra 2001-2003

-Begynte i Sandefjord Fotball i 2003 og ble daglig leder i 2013.

Årets finalister i Hjerte for byen:

*Morten Fon – Jotun

*Morten Lie Kristoffersen – Så Lett Data

*Cathrine Steinsland – Metro Branding

*Karianne Kristiansen Lund – KK-Regnskap

*Christian Røsjorde – Røsjorde tannklinikk

*Ole Johnny Borgersen-Berg – Peppes Pizza

*Per Ketil Berg – Sandefjord Fotball

*Gunnar Bjørn Gade – Teknomed

*Knut Aadne – Sandefjord Bredbånd

*Ingebjørg Tollnes – Komplett

Fakta – Hjerte for byen

*Årlig næringskåring som gjennomføres av Byavisa Sandefjord, Sandefjord Næringsforening og PwC.

*Har i år undertittelen ”Lederen”.

*Det har vært kjørt en åpen nominasjonsprosess i forkant av utvelgelsen.

*Ti finalister presenteres i Byavisa Sandefjord utover høsten.

*Vinner kåres under julefrokosten til Sandefjord Næringsforening 15. desember.