Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Norske bilister sitter tre arbeidsuker i kø
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Norske bilister sitter tre arbeidsuker i kø

Ferske resultater fra TomToms årlige Traffic Index rapport viser at pendlere over hele verden bruker i gjennomsnitt åtte arbeidsdager i kø per år. 

24.01.2014 kl. 14:00

I Norge er dette tallet mye høyere, og pendlere i de fire største byene tilbringer i gjennomsnitt over to arbeidsuker i kø årlig. 

De dyrebare timene som går tapt i rushtiden, kunne blitt utnyttet på en mer effektiv måte, dersom trafikken styres bedre. Sammenlignet med fjoråret viser tallene at den norske trafikken forverres. Alle byene opplever en sterk økning i ettermiddagstrafikken i forhold til samme tidspunkt året før.

Traffic Index er verdens mest nøyaktige måling av trafikkhindringer i 169 byer over hele verden. Den sammenligner reisetiden under normal trafikkflyt med reisetid i rushtiden, men tar hensyn til lokale veier og motorveier. 

Basert på disse sammenligningene, har TomTom identifisert verdens mest trafikkerte byer. I 2. kvartal 2013 var det Moskva, Istanbul og Rio de Janeiro som tok henholdsvis første, andre og tredje plass.

Nordiske forhold

I Norden er det Stockholm som er mest trafikktett på 10. plass, mens Oslo følger på 18. plass. Stockholm har store forsinkelser i morgenrushet, mens Oslo har mer ettermiddagstrafikk. Tallene viser også at Oslo-pendlere som kjører 30 minutter hver vei, tilbringer 102 timer i kø per år. Det tilsvarer nesten tre arbeidsuker i året!

I følge TomToms norske sjef, Tore Wøllo Bjørnsengen, speiler de nye resultatene den internasjonale økonomiske situasjonen. 

– Vi ser et tydelig mønster som viser at rushtidsnivåene øker i takt med at de europeiske landene begynner å komme i gang igjen etter den økonomiske nedgangen. 

I tillegg er de tradisjonelle metodene til hvordan man takler rushtrafikk, som å bygge nye veier eller utvide eksisterende, ikke lenger bevist effektive. Måten trafikken styres på trenger et vesentlig skifte, sier Tore Wøllo Bjørnsengen.

Globalt

Traffic Index er basert på detaljert kunnskap om det globale veinettet og har som mål å hjelpe sjåfører, bedrifter og myndighetene til å håndtere trafikkproblemene mer effektivt.

– Funnene i Traffic indeksen viser også at sanntids trafikkinformasjon har potensial til å lette rushtiden i byområder ved å omdirigere sjåfører vekk fra trafikkorker, og hjelpe pendlere til å ta smartere valg, legger Bjørnsengen til.

Resultater

Noen utvalgte hovedsteder og byer (over 800.000 innbyggere):

1. Moskva 65 %

2. Istanbul 57 %

3. Rio de Janeiro 50 % 

10. Stockholm 36 %

18. Oslo

34. København

49. Helsinki

 

Norske resultater:

By Total 2013 

Oslo 27 %

Stavanger 21 % 

Trondheim 19 % 

Bergen 18 %

Mer fra Forsiden

Utvider med KIA
Hestekrefter til tusen
Kul og litt annerledes
Stasjonsvognen er også en fulltreffer
Passer kjæledyr i ferien
E18 gir el-bil-boom
Fra flybase til næringslivets motor
Verdensnyhet fra Mitsubishi
Åpner kosmetisk vaskehall
Vestfold Blad ble til Byavisa Sandefjord