Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
App sporer stjålet bil
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Her står bilen, viser DEFA GPS Link på mobilskjermen.

App sporer stjålet bil

Den nye applikasjonen GPS Link fra DEFA gir bileiere en tryggere hverdag: 

11.11.2013 kl. 15:40

Tyveriforsøk varsles umiddelbart med SMS til mobiltelefonen (iOS, Android) med posisjonen på kartutsnitt. Flyttes bilen, vil sporingsenheten til enhver tid lokalisere den raskt og effektivt, forteller salgssjef Arne Torvbråten i DEFA.

GPS Link er en videreutvikling av DEFA WarmUp Link, som gjorde det mulig å styre bilvarmesystemet DEFA WarmUp fra mobiltelefonen.

Bileiere som allerede har WarmUp Link, kan utvide med GPS Link enkelt og rimelig, understreker Torvbråten, og opplyser at de fleste bilforhandlere og godkjente verksteder kan besørge dette.

Den nye applikasjonen består av sporingssystemet Finder og Security-funksjonen for tyverivarsling.

Med en liten GPS-modul montert i bilen, kan bileieren til enhver tid se hvor bilen befinner seg, med aktuell posisjon på kartutsnitt. Systemet følger også bilens bevegelser dersom den flyttes, enten dette skjer for egen motor eller på en kranbil. 

– Dersom bilen forsøkes fraktet ut av landet med eksempelvis ferge, slik at satelittsignalet mistes ved ombordkjøring, kan man også ta dette med ro: Så fort bilen kjøres i land igjen vil satellittene finne den igjen i løpet av sekunder og følge den videre, sier Torvbråten.

Security-funksjonen for tyverivarsling sender varsel til bileierens mobil når noen prøver å starte eller flytte bilen.

– De aller fleste biler som stjeles i dag, stjeles ved bruk av original bilnøkkel eller kopi av denne, eller ved manipulering av servicekontakten. DEFA Security tar vare på også dette, da det bare er mulig å slå av alarmen med den valgte mobiltelefonen. Så fort tenningen slås på og man forsøker å starte bilen, sendes det en push melding. Det samme skjer når bilen settes i bevegelse eksempelvis ved hjelp av en kranbil, og varselet går bare til dem det gjelder – bileieren, og de han eller hun ellers har valgt å tilføye som mottakere av meldingene, understreker Arne Torvbråten.

– Security har dessuten en tilleggsfunksjon som vi allerede vet at mange tenåringsforeldre setter stor pris på. Hvis bilen lånes ut til junior, kan man sette en maksimal hastighet. Dersom denne overskrides får man også varsel på mobilen, forteller Arne Torvbråten.

DEFA WarmUp Link gir dessuten full styring av bilvarmesystemet fra mobilen, gir batteristatus, viser utetemperatur og temperatur inne i bilen, gir varsel ved lav batterispenning – og varsler selvsagt dersom 230V ikke er tilkoblet.