Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
– Yes, we can!… eller kan vi det?
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

– Yes, we can!… eller kan vi det?

«Forventningene stuper» kan vi lese denne uka om næringslivets forventning til året som kommer. Kan vi få tilbake optimismen fra Hvalfangerkulturen?

LEDERKOMMENTAR - 07.01.2014 kl. 20:00

NHOs næringsbarometer viser en helt annen situasjon, enn den optimismen som vi tidligere har fått inntrykk av.

Nå viser årets næringsbarometer at Vestfold-bedriftene er de mest pessimistiske i landet.

Mørkere bilde.  – Generelt så kan man si at man i Vestfold alltid har vært optimistisk, fra år til år har vi ligget over landsgjennomsnittet. Det er litt av den hvalfangerkulturen som ligger her. Men nå er det tydelig at også Vestfold-bedriftene ser pessimistisk på verden, sier Kristin Saga fra NHO Vestfold om undersøkelsen. 

Bedriftsleder Steven Foss peker på at det er akkurat når det er så utfordrende, at man må tenke utvikling. 

– Hvis ikke man har noen kriser så blir man ikke noe bedre heller. Da får man ryddet opp litt, sier han. 

Hva gir utvikling?  Dette står i motsetning til en investor, som i forbifarten sa til Vestfold Blad at de absolutt beste lederne unngår krisene, de lærer dermed ikke av dem.

Vi er fristet til å sitere noen kloke ord vi leste nylig;
trygghet og mestring gir trivsel, mens trygghet og utfordring gir utvikling.

Hva mener vi må til for å snu pessimismen til godt begrunnet framtidstro?

For å feie for egen dør, vil vi fortsette å løfte fram de gode bedriftene som får det til i en tøff tid, som snur i tide og som tør å satse.

Næringslivet trenger gode forbilder, vi trenger å lese om ledere som gjør kloke grep, om innovatører som lykkes og om mennesker som realiserer jobbdrømmen. 

Rollemodeller.  Bedrifter som gjør noe riktig inspirerer, de som sørger for å ha unike produkter og tjenester skreddersydd for sine kunder og markeder. 

Bedrifter med tett dialog med kundene sine, som sørger for riktig kompetanse og teknologi for å skape noe unikt – og dermed sikre bærekraftig utvikling. 

Vel så viktig er det å løfte fram bedriftene som har evnet å redusere kostnader og finne ressurseffektive løsninger, og som greier å gjennomføre en god omstillingsprosess.

Politikerplikt.  Når dette er sagt, er det ikke til å komme utenom at myndighetene også må bidra. 

Kristin Saga peker på rammebetingelsene som påvirker. 

De har vi alle kjent på kroppen i bedriftene våre. Arbeidsgiveravgift og selskapsskatt er en ting, et mer fleksibelt arbeidsliv med lover og regler tilpasset tiden vi lever i, er andre ting myndighetene kan bidra positivt med 

Vinn-vinn?  Vi ser flere gevinster dersom vi også kan øke takten i offentlige utbyggingsprosjekter slik at det blir flere oppdrag på bedriftene. 

Hva med å sikre veiene våre i mye større grad, slik at investeringen gir inntekter og samtidig sikrer liv?

En helt annen ting er det strenge egenkapitalkravet som er pålagt bankene. Det gjør at få blir villige til å investere – noe som i sin tur svekker næringslivet. 

Først og sist.  Mellom linjene i alle forslag til hva som må gjøres leser vi kompetanse. Skal vi bygge landet langsiktig, må muligheten for læring gjennom hele arbeidslivet være til stede. Vi må ha gode lærere, gode forbilder – og alle må få mulighet til kunnskapsutvikling.

Dersom beslutningstakerne på toppen vil det nok, er det ingen tvil:

Vi kan!

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør