Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Uke 9 - Når helter skal hylles
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

Foto: Privat

Uke 9 - Når helter skal hylles

Båtavisa - 01.03.2011 kl. 13:55

Pioner er et begrep som på norsk først og fremst brukes om en person, en gruppe eller et selskap som har vært nyskapende, banebrytende og først ute på et bestemt område.

For meg blir dagens pionerer de som står for norsk innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling. Det er lett å glemme sin historie, og at selve nasjonen vår er tuftet på pionerer som hadde mot til å gå opp nye spor på helt andre arenaer enn dem vi ser i dag. Det er fort gjort å glemme at de også er delaktige i velferdssamfunnet Norge.

Gjennom et snaut tiår har Jarle Andhøy gjort oss oppmerksomme på en rekke pionerer som det er fort gjort å se på som ubetydelige i vår moderne verden. Jeg snakker om Roald Amundsen, helten som skulle hylles i Berserks ekspedisjon, og jeg tenker på alle de andre heltene Andhøy har gjort en innsats for å vise oss betydningen av.

Andhøy har også vist at polfarerne og pionerenes tid ikke er over. Til tross for den siste ukas dramatikk og redningsaksjoner, med i skrivende stund uvisst utfall. Andhøy har formidlet vår nære historie på sin måte. Han har vist at han ikke er en mediekåt person som uten mål og mening legger ut på hasardiøse turer for en kjendisstatus. For hver episode vi har fulgt Berserk, har flere generasjoner i TV-stua lært gjennom virkelig drama, vi har holdt pusten, vi har ledd, vi har begitt oss inn på politiske diskusjoner som følge av de dokumenterte ekspedisjonene.

Andhøy har hedret våre helter som uten hans innsats ville ha vært noen linjer i en historiebok for de unge– i beste fall blåst liv i gjennom et foredrag eller to i en tilårskommen lokal historieforening. Andhøy og Berserks historie kan du lese mer om i ukens Vestfold Blad.

Han har inntatt de unges arena, valgt en annen formidlingsform, gitt oss nye helter og idealer. Idealer som ellers var i ferd med å bli støvet ned mellom stive permer. ”Jeg bøyer meg i støvet for Dem som i svette, slit, nerver og blod bygget landet og sikret vår frihet” skriver han i bloggen sin.

Underveis i sin karriere har ikke Andhøy unnlatt å lytte til erfarne sjøfolk, men vært åpen for å lære – og formidlet kunnskapen videre.

I ettertid faller det mange lett å være kritisk til handlinger man ellers hyller – man vet om risikoen, og så lenge alt går greit, er alt greit. Når det tragiske skjer, liv kan ha gått tapt og redningsaksjonene blir ressurskrevende, kan det være lett å glemme at akkurat dette er noe av det Andhøy har forberedt seg selv og de unge besetningsmedlemmene på fra første stund.

Og det er nettopp denne risikoen som ville gjort ekspedisjonen ærerik og hyllesten til Roald Amundsen fullkommen. Ekspedisjonen ble gjort for å markere og formidle hva som i sin tid bygget nasjonen Norge, hva godt sjømannskap kan tilføre mennesker i avgjørende livsfaser, og at tryggheten verken er fullkommen her hjemme eller der ute på havet. La Berserks siste ekspedisjon bli en hyllest til mannskapet, til de som måtte gi tapt, og til de som bygget landet.

For pionerenes tid er ikke forbi.

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør