Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
– Spennende fylke, fullt av muligheter
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Leserinnlegg

Per-Eivind Johansen, fylkesordfører i Vestfold

– Spennende fylke, fullt av muligheter

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen oppsummerer året som har passert i sin julekommentar:

Per-Eivind Johansen - 26.12.2013 kl. 10:02

Julen står på dørstokken, året 2013 er i ferd med å gå over i historien, og vi planlegger et nytt år. Hos oss i Vestfold fylkeskommune senker roen seg etter et aktivt og hektisk år, og vi har nettopp vedtatt et solid og offensivt budsjett for året som står foran oss. 

Vestfold er et spennende fylke fullt av muligheter som vi er innstilt på å realisere sammen med kommunene og andre sentrale aktører.

Vi tar gode initiativ, og vi er sentrale i mange store strategiske prosesser i fylket vårt. I alt fra arealplanlegging, verdiskaping, innovasjon, klima, miljø og folkehelsearbeid, til veg- og kollektivtrafikk, forvaltning av kulturarven og utvikling av store tjenesteområder som tannhelse og videregående opplæring, sitter fylkeskommunen i førersetet.

Pådriver og koordinator

Fylkeskommunen har en viktig rolle som pådriver, koordinator og leder for prosesser der samarbeid mellom det private og offentlige, ulike forvaltningsnivåer og en rekke andre aktører er avgjørende for gode resultater. 

Det er vi som setter Vestfold på dagsorden hos Storting og regjering.  

Det er fylkestingets politikere som ber om møter med fraksjoner og deltar i store statlige høringsprosesser. 

Ministermøter

Fylkeskommunen ivaretar Vestfolds interesser og er spydspiss inn mot sentrale myndigheter. I disse dager har vi f eks bedt om et møte med justisministeren om fengselssituasjonen i Vestfold sammen med kommunene. For en måned siden tok vi imot samferdselsministeren og presenterte for ham bompengeutfordringene på nye E-18, trafikkproblemene til Larvik Havn, Sandefjord Lufthavn og jernbanemulighetene i Vestfold representert ved Holmestrand. 

På vegne av Færder Nasjonalpark tar vi initiativ til møte med miljøvernministeren om tilskudd, driftsmidler til nasjonalparksenteret. Om kort tid har vi planlagt pressekonferanse med statssekretæren i samferdselsdepartementet om bompenger. Dette er bare noen ferske eksempler.

Redusert bomsats

Diskusjonen om bompengesatser har preget samferdselsområdet i år. Det er nå klart at det skal være mulig å få ned satsen gjennom hele Vestfold fra den rød/grønne regjeringens 112 kroner til omtrent det halve-uten økte statlige bidrag. Til det trengs trolig en ny stortingsproposisjon som må behandles i løpet av vårsesjonen.

I løpet av året har vi tilleggsbevilget 6 millioner til kollektivtrafikk for å øke frekvensen på belastede ruter, noe som har gitt oppsiktsvekkende gode uttellinger på passasjervekst.  

I 2013 ser NSB ut til å få en trafikkvekst på hele 24% på Vestfoldbanen. Shuttle-bussen fra Råstad stasjon til Torp vil oppnå all time-high med 130.000 passasjerer. 

Riktig lufthavnstrategi

Sandefjord Lufthavn AS, der Vestfold fylkeskommune er største eier med 43,6 prosent av aksjene, kan for øvrig også vise til kraftig vekst som nærmer seg to millioner passasjerer i år. Det ser ut til at strategien om ikke å binde seg til bare ett flyselskap har vært riktig.

Det har vært stor oppmerksomhet omkring både heis og tunnel i Holmestrand den siste tiden. Det er fylkeskommunen og Jernbaneverket som sammen med Holmestrand kommune, spleiser på heisen til 48 millioner kroner. Sammen med kommunen skal vi finne fram til gode løsninger for bruken av tunnelen og trafikksikkerheten gjennom Holmestrand.

Tannhelse

I det siste har vi fornyet mange tannklinikker. I februar stod Haugar tannklinikk i Tønsberg ferdig med18 behandlingsrom, og er dermed fylkets største tannklinikk. Klinikken har moderne og  avansert utstyr og rommer også et odontofobisenter med både psykolog og tannlege. Det er også bygget en ny tannklinikk i Lardal. den ble ferdigstilt nylig, i slutten av november.

Lærlingutfordringen

Over 9.000 elever går på de ti videregående skolene i Vestfold. I tillegg har vi ansvaret for og følger opp 1.800 lærlinger. 

I år har 857 lærlinger mottatt fag-og svennebrev fordelt på hele 77 ulike fag.  

Hvert år er det en utfordring å få nok læreplasser, og altfor mange står uten læreplass. 

Innovasjon og verdiskaping

Verdiskapningen i Vestfold er lav. Lav verdiskaping over lang tid vil kunne føre til lavere livskvalitet, og er en utvikling vi ønsker å snu. Vestfold har gode forutsetninger for høy verdiskaping. Vi er nær Oslo, har god infrastruktur, kort vei ut i Europa og kanskje det aller viktigste- vi har mange ressursmiljøer med høy kompetanse. Noen av innspillene fra partnerne er betydningen av bredt samarbeid om innovasjon og næringsutvikling og en næringsoffensiv offentlig sektor. 

Dette var et lite knippe fra vårt arbeidsområde og utfordringsbilde. 

Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år fullt av utfordringer og muligheter, og ønsker alle vestfoldinger en riktig god jul og et godt  nytt år!

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør