Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Si ja til OL i Oslo i 2022!
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Leserinnlegg

Si ja til OL i Oslo i 2022!

Regjeringen vil i februar bestemme seg for om de vil bevilge en statsgaranti på 21,7 mrd. kr til en søknad om OL i Oslo i 2022.

Bjørn Lauritzen, organisasjonssjef Vestfold idrettskrets - 07.02.2014 kl. 14:50

Det store spørsmålet er om et OL i Norge er verdt 21,7 mrd. kr? Jeg mener at det er verdt hver eneste kr:

• I 2022 vil nær 25% av Norges befolkning være født etter 1994, altså etter forrige OL i Norge.

• Vinterlekene er det største idrettsarrangementet som kan arrangeres på norsk jord. OL og Paralympics er et nasjonalt utviklingsprosjekt med ringvirkninger utover egne landegrenser.

• Et OL vil gi et nasjonalt løft gjennom økt aktivitet blant barn og unge, inspirasjon for en ny generasjon av frivillige, en ytterligere profesjonalisering av toppidrett og det vil sette en ny standard for idrett for funksjonshemmede – både nasjonalt og internasjonalt.

Bjørn Lauritzen
Bjørn Lauritzen

Motstanderne av et OL vil argumentere for at det er for dyrt. Jeg mener at det ikke er det. Det vil koste det offentlig 21,7 mrd. kr i gjennomføre et OL. Da er inntekter og finansiering fra det private trukket fra. Fordelt over perioden 2015 og frem til 2022, tilsvarer 21,7 mrd. kr i overkant av 2,5 mrd. kr ekstra per år. Til sammenligning bevilges det hvert år 10 mrd. kr til kulturformål over statsbudsjettet.

Et OL vil heller ikke gå på bekostning av andre gode formål. Vi fikk ikke mer til verken skole eller eldreomsorg fordi vi ikke arrangerte OL i 2010. Ei heller ble det tilgodesett mer til breddeidretten fordi vi ikke fikk lekene til Norge i 2006. Hadde OL gått på bekostning av de eldres og unges interesser, ville idretten aldri argumentert for et OL.

Noen vil sikkert også vil hevde at rammen på 21,7 mrd. kr vil sprekke. Kulturdepartementet har kvalitetssikret den foreløpige søknaden og utredningsarbeidet, og har gitt dette arbeidet gode skussmål. OL på Lillehammer i 1994 ble gjennomført godt innenfor den bevilgende rammen på 7 mrd. kr og etter at lekene var over, sto vi igjen med et overskudd på 417 mill. kr som ble overført til et etterbruksfond som regionen har nytt godt av helt frem til i dag. Det er ingen grunn til at statens rammestyringsprinsipper ikke skal fungere også 20 år etter Lillehammer OL.

Vestfoldidretten sier, som resten av idrettsnorge, et rungende ja til et OL i Oslo i 2022. Vi håper regjeringen og Stortinget støtter opp om ønsket til Norges største folkebevegelse med over 2,1 millioner medlemsskap fordelt på 12 000 klubber og idrettslag rundt omkring i hele landet.

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør