Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
På tide med en real opprydning!
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

På tide med en real opprydning!

Hvor deilig er vel ikke ryddesjauen der vi kaster gammelt og unyttig?
En real opprydning der vi omplasserer mens vi gir rom for nytt og nyttig?
Norsk skole, her kommer vi!

LEDERKOMMENTAR - 18.01.2014 kl. 18:00

Det kan koste å rydde opp, men resultatet blir som regel svært bra. Mye bedre enn før. Akkurat nå går alarmen for at det trengs i hele utdanningssystemet vårt.

Hva skal til?  Denne uka kan du lese mye om utdanning i Vestfold Blad. Du kan lese om sammenhengen mellom trygd og skoleprestasjoner, karriere og tidlig læring. Vi har besøkt høyskolen vår – som nå har slått seg sammen med Buskeruds høyskole, og vi har hørt fagpersoner, politisk ledelse og næringslivsledere snakke seg varme om hvor skoen trykker. 

Hva skal til for at færre faller utenfor systemet, og til slutt havner på trygd? De viser alle til et botemiddel mot det frafallet som truer vår velferd i fremtiden; kunnskap. 

Renters rente.  Økonomiprofessor Mari Rege fra Universitetet i Stavanger levner liten tvil; kunnskap avler kunnskap. Det viser forskning utført i både nasjonal og internasjonal skala. Forskning gjort over tid. Et samfunn som ikke evner å ta dette innover seg, taper.

Hun viser til en rapport som forteller hvordan læring fra tidlig alder, fra barnehagenivå, får en selvforsterkende effekt videre i livet.

Jevner ut.  Kunnskap formidlet av dyktige og nok pedagoger i barnehagen, belønnes med renters rente. Femåringen med et godt utviklet språk, kan lære selv om de der hjemme ikke behersker språket. 

En femåring som har blitt tilført kunnskap gjennom lek, kan gå en framtid i møte der ulikheter i levekår blir glattet ut. En framtid der selv du med lavt utdannede og lavt lønnede foreldre kan velge karrierevei fra øverste hylle. 

Mål og krav.  Rege sier at vel så viktig som nok pedagoger, er klare ferdighetsmål i barnehagenes rammeplan. Mål som stiller krav til kunnskapsformidling, hva barna skal tilføres av kunnskap i sine siste barnehageår.

Når så barneskolene og ungdomsskolene styrkes med den gode læreren, som ser den enkelte elevs muligheter og opplever sin egen karriere som verdifull, samfunnsnyttig og prestisjefylt – da får vi tegnet et annet bilde enn hva vi ser i dag.

Stang inn.  Men vi ville ikke stanset ryddesjauen med dette. Vi vil gyve løs på hele skolegangskorridoren med en storstilt renovering.

Vi ønsker oss også en videregående skole som tilbyr læring som er rettet inn mot hva samfunnet, det offentlige og næringslivet trenger – på en måte som gir ulike mennesker mulighet til gjennomføring.

Og nei, selv om vi har kommet langt teknologisk, trenger vi ikke læreren som serverer elevene oppgaver for selvstudie før han forsvinner ut av døra.

Den læreren bør se seg om etter annet inntektsgivende arbeid. 

Hva er pop?  Otto Søberg, fra Agility Group i Vestfold, peker også på de mange unge som velger seg populære utdanninger næringslivet ikke har behov for. Ja, det er begrenset hvor mange medie- og kommunikasjonsarbeidere vi trenger. 

Her er det også noe som kan kastes til gjenvinning innen et fagområde der vi har større behov.

For støttens skyld?  Videre trenger vi slett ikke utallige studiepoeng innen retninger der den ene høyskolen slåss med en annen om statsstøtten som følger med.

4.000 studietilbud i et lite land gir små fagmiljøer, og smale utdanninger – men også mange konkurrerende studietilbud i «populær-fagene», skal vi tro Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk Studentorganisasjon. 

3 spark.  Rydje ga på NHOs årskonferanse et spark til utdanningsinstitusjonene som ikke har evnet å organisere seg, politikerne, her representert ved en statsminister og kunnskapsminister, som til nå ikke har turt å rydde opp i mylderet av utdanninger. 

Han rettet til slutt et spark mot næringslivet som må jobbe for at vi får de utdanningene vi virkelig trenger. Presset herfra kan virke mer enn utallige diskusjoner mellom utdanningsinstitusjoner og politikere.

Styrkeprøven.  Ja, vi vet at vi har en ung, blå-blå regjering, som skal prestere. Men vi tror vi har en opposisjon som også forstår tallenes tale, og ser behovet. 

Vi vet at det tar tid å snu skuta. Å få opp et yrkes omdømme, slik at det også synes på lønnsslippen, det krever sin politiker.

Å kaste vekk gamle sannheter der ny kunnskap kommer, krever styrke. 

Endring.  Vi håper at ermene brettes opp for en opprydningsjobb som burde vært gjort for lengst.

Hybelkaninene har herjet lenge nok – nå vil vi ha mulighet til godt utdannede unge over hele fjøla.

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør