Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Lenge leve vaktbikkjene
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

Illustrasjon: Shutterstock

Lenge leve vaktbikkjene

Husk at de er til for å gjøre livet ditt tryggere, selv om de bjeffer mot deg.

LEDERKOMMENTAR - 18.02.2014 kl. 15:00

Vi lever i et demokratisk land. Et demokrati vil ikke fungere godt uten et offentlig ordskifte. 

Det er her faktakunnskap utveksles, og holdninger og verdier bryner seg mot hverandre, og nye skapes og formes.

Å høre  andres meninger og hva de baserer dem på, gir oss mulighet til å nyansere våre standpunkter og grunnlag til å fatte informerte beslutninger. 

Slik blir vi alle med på å utvikle samfunnet vårt.

Når vi markerer  Grunnlovens 200 år, blir verdiene den representerer enda klarere for oss. 

Sist uke kunne vi lese om Geir Lippestads utfordring på hvem som har menneskeverd og menneskerettigheter. Han pekte på hvor viktig del disse verdiene er av vår grunnlov, vårt demokrati. 

Uken før kunne lesere av Vestfold Blad ta del i et ordskifte mellom vår redaksjon og en ordfører som mente seg personlig angrepet og irettesatt for manglende demokratisk holdning og varslet en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Så langt  har PFU-klagen uteblitt, og i ettertid leser vi en mer ydmyk holdning fra den samme ordføreren i forhold til sine politiske motstandere – om den ikke akkurat leves ut i bystyresalen. 

Vi håper for fremtiden at raushet har erstattet regelrytteri overfor meningsmotstandere, og på at et godt ordskifte som bør prege vårt lokaldemokrati.

Vi håper de målene som tross alt er felles for de politiske retningene representert i en bystyresal, kan gi rom for å høre andres forslag og vurdere dem

Vi håper også at vi i fremtiden slipper å høre opposisjonspolitikere bli manet til taushet, oppfordret til å finne løsninger utenfor salen, vekk fra mikrofoner, journalistblokker og videokamera.

At en opposisjonspolitiker  utløser en lang debatt fordi han lover å være en vaktbikkje, for å ivareta sin ombudsrolle og innbyggernes beste, viser en hårsårhet hos posisjonspolitikerne. 

Når lokalpressen i tillegg i en lederkommentar kritiserer opposisjonspolitikerne, tolker vi det i beste fall som en misforståelse av sitt eget samfunnsoppdrag, eller et ønske om å ha vaktbikkjerollen for seg selv. 

Slik vi ser på en vaktbikkje, er det dens oppgave å beskytte mot overgrep og urett, og ta til motmæle mot maktapparatet. 

Samfunnet trenger gode vaktbikkjer, og maktapparatet bør verdsette innsatsen for å gi en stemme til de minst slagkraftige blant oss. 

Når det er sagt ser vi konsekvensen av at noen misforstår sin rolle, og likner mer en kamphund i sitt ønske om å ramme personer med andre verdier enn deres egne.

Vi ser alvorlig på at politikere nekter å ta til seg kunnskap basert på resultater av forskning og vitenskapelig basert ny eller gammel kunnskap fra akademia. 

Slik vi denne uka kan lese uttalt fra høyrepolitiker Bente Foshaug i Skole- og barnehageutvalget i Sandefjord, når hun ikke ønsker innspill til ny evaluering av skoleelever i Sandefjord fra universitets- og høgskolemiljøene. 

Det ser ut til at når meningene til forskerne, basert på deres kunnskap og funn, ikke harmonerer med politikernes ønsker – ja, da defineres det som personangrep og partiske utspill. 

Det er ufattelig at en kryss-evaluering av elever kan pågå, til tross for at det strider i mot lærernes eget høgskolepensum.

Vi har to ønsker  til flertallspolitikere over hele Vestfold, uavhengig av politisk plattform; la kunnskapsbasert debatt styre, lytt til forslagene som kommer. 

Vær rause, og ha innbyggernes beste for øyet – ikke bare din egen politiske slagkraft. 

Kanskje er det på tide å la stoppeklokka gå noen sekunder over tiden neste gang en mindretallspolitiker er i ferd med av avslutte sitt innlegg?

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør