Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Hvor gjemmer du deg?
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

Sandefjord kommune har tidligere vist seg som en spydspiss og foregangskommune - nå kaster skolebråket skygge over omdømmet.

Hvor gjemmer du deg?

Det siste året har vi hørt mye om drømmelærerens betydning. Det er på tide at oppmerksomheten også rettes mot den gode skolelederen.

LEDERKOMMENTAR - 21.01.2014 kl. 13:00

Debatten raser rundt Sandefjord kommunes krav til lærere om halvtårsvurdering av elevene i barneskolen. 

Avkrysningsskjemaet med definisjoner på hva som er under, på eller over forventet måloppnåelse, er intet annet enn en mer avansert form for karaktersetting. 

Ulovlig praksis?  Stortinget har vedtatt at det ikke skal settes karakterer i barneskolen. Opplæringsloven forbyr også fordekte karakterer – her har kommunen forsøkt å skrive seg vekk fra reglene gjennom sine 70 avkrysninger for måloppnåelser.

Forskere har på verdensbasis pekt på det samme; det er lærerens støtte som er viktig for skoleprestasjonene til eleven. 

Tvilsom effekt.  En gjennomgang med en elev som scorer fra middels til over forventet, er ikke avskrekkende. Men å se reaksjonen og høre hvordan budskapet mottas i motsatt fall, gjør konklusjonen enkel; avkrysningene fører ikke til bedre læring og motivasjon hos de som sliter. 

Et skuldertrekk og glemte kryss hos den som lærer lett, mismot og dårligere motivasjon hos den som ikke presterer – dette kan ikke kalles å fremme kunnskap og øke kvaliteten i norsk skole.

Alle taper.  To lærere er truet med oppsigelse fordi de ikke kan være den gode læreren de ønsker – og dermed ikke følge det pålagte kravet fra sin skolesjef. 

Sett i lys av behovet vi har for gode lærere av begge kjønn, og behovet for at deres yrkesvalg skal bli et mer attraktivt valg, er dette en sak alle taper på - og som vi har alt å vinne på at løser seg på en måte som synliggjør både en dyktig skoleledelse og lærerstab.

Lederoppgjør?  De to lærerne setter hva de mener trigger god læring foran kravene fra kommunens øverste ledelse. 

De høster sympati lokalt og nasjonalt, fra ulikt faglig ståsted. De har tatt et samvittighetsvalg, og et oppgjør med hvorfor de en gang valgte læreryrket. Kanskje bør skolelederne gjøre det samme?

Demokratisk.  Vi forstår at ordføreren ber om godt vær, og skyver demokratiet foran seg – som han for en gangs skyld tyr til i en kommune der opposisjonen ellers må kjempe seg til taletid med lovboka i hånd. 

Uroen skolen nå utsettes for, avler ikke gode arbeidsmiljøer og kunnskapsdeling. 

Statoilisert?  Sven Egil Omdal skriver i en kommentar at skolen er forsøkt organisert som Statoil. Brevet som truer de to protesterende lærerne med avskjedigelse, er skrevet i tråd med det som på plattformene kalles «hard HR», skriver han.

Lederoppgaven.  Vi mener avkrysningen lærere i Sandefjord er tvunget inn i, burde vært informert bedre om til elever, foreldre og lærere av en rektor og skoleledelse som tåler kritiske innvendinger. 

En ledelse som kan stå i stormen og ta den støyten som de daglig krever av hver enkelt av sine læreransatte. 

Skviset.  Vårt inntrykk er jo også at de fleste i denne ledergruppen, har lærerbakgrunn og valgte sitt yrke fordi de så at de kunne være med på å skape god grobunn for kunnskap og vekst. 

Hvor er de nå? Vi tror de er i en skviset situasjon med sin øverste leder, og det gode arbeidsmiljøet de er ansvarlig for – som vi vet omfatter både lærerkrefter og elever. 

Taus skole.  Vi skriver denne uka om Partnerskapskonferansen 2014, der utdanning var et vesentlig punkt for sikring av framtidas velferd. Vi håper flere sterke skolestemmer var til stede, men frykter det motsatte.

Skolelederne har noen av de viktigste jobbene i landet, men inviteres sjelden – eller møter i alle fall sjelden opp – i fora der framtiden diskuteres, der skisser og tanker for hvordan vi kan bli bedre som samfunn fødes. 

Vi tør påstå at en lærer aldri blir bedre enn hva skoleledelsen tillater.  Saken viser at det kommunale selvstyret kan gi de villeste utslag. Dette er neppe et eksempel på forenklingen av skjemaveldet som de blå-blå har lovet oss.

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør