Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Hårsår reaksjon eller betimelig reaksjon?
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

Hårsår reaksjon eller betimelig reaksjon?

Sandefjordsordføreren mener seg krenket av lederkommentar i Vestfold Blad, og truer med PFU. 
Er Sandefjord-ordføreren bare flertallets leder, eller den samlende lederskikkelsen, undrer vi.

LEDERKOMMENTAR - 28.01.2014 kl. 10:03

Striden mellom store deler av lærerflokken, mange foreldre og kommuneledelsen i Sandefjord, har vakt berettiget oppsikt ut over hele landet.

Vestfold Blad kommenterte det prinsipielt viktige spørsmålet om avkryssingsmetoden i lederartikkelen for en uke siden. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch har også lest lederen, men det eneste han har festet seg ved er den ene setningen som berører ham selv og utøvelsen av ordførerrollen.

Du kan lese hans klagebrev her.

Ordføreren skal ha ros  for at han, da han kom på banen i konflikten, hadde en relativt moden tilnærming. I intervjuet han ga til Sandefjords Blad midt i januar, søkte han etter dialog og løsning. Det var prisverdig, men hans imøtekommenhet ble likevel skjemmet av belærende og polariserende ordbruk.

Det var blant annet denne artikkelen som trigget oss til å bemerke at «Vi forstår at ordføreren ber om godt vær, og skyver demokratiet foran seg – som han for en gangs skyld tyr til i en kommune der opposisjonen ellers må kjempe seg til taletid med lovboka i hånd.»

Dette opplever han  som at avisen «forteller leserne at ordføreren i Sandefjord er udemokratisk»  og «som et meget sterkt angrep på min integritet som ordfører» . Med denne formuleringen var det ikke vår hensikt å avspore den pågående og viktige debatten om Sandefjords evalueringssystem.

Men ordførerens reaksjon på denne noe marginale bemerkningen forteller oss at det nettopp er dit han nå leder oss.

Han opplever seg krenket og vil ha oppreisning.

Vi skal slå følge  med den populære ordføreren på dette sporet – i hvert fall et stykke. Naturligvis ligger det i dette ingen påstand om at ordføreren er «udemokratisk». Både han selv og hans parti har overveldende støtte i lokalsamfunnet.

Gleditsch nyter dessuten stor anseelse for sin omgjengelighet og folkelighet.

Men i den politiske manesjen oppleves dessverre den joviale Gleditsch i en del sammenhenger som arrogant og nedlatende, spesielt overfor kommunens politiske mindretall.

Ordførerrollen defineres  og formes i stor grad av den person som står i den. Noen steder, som for eksempel i «Håndbok for ordførere» utgitt av KS, gis det imidlertid en beskrivelse av hvordan ordførerrollen bør utøves.

Det er en god oppskrift på hvordan en ordfører kan virke og oppleves – ikke bare som kommunens samlende skikkelse, men også alle partiers samlende figur.

Vårt klare inntrykk  er at Bjørn Ole Gleditsch ikke opptrer som den forenende, integrerende borgermesteren mange skulle ønske han var.

Der Gleditsch kunne levere bidrag til et mer konstruktivt politisk klima, blir han i opposisjonens rekker heller opplevd som splittende og maktarrogant.

Noen opposisjonspolitikere har mot denne bakgrunn hevdet at han iblant oppfører seg udemokratisk.

Når vi skriver  at han skyver demokratiet foran seg, er det fordi han alt for ofte bruker sin posisjon til i praksis å fortelle at i sandefjordspolitikken er det kjøttvekta som teller. Punktum.

Beskjeden til for eksempel kommunalt ansatte er: Enten følger du de politiske vedtak, det vil si det blåblå flertallet, og holder kjeft, eller så kan du finne deg en annen jobb.

Det er denne type firkantede holdninger som i prinsippet ligger til grunn for lærerkonflikten i Sandefjord. Dette er ikke ordførerens ansvar alene, men han har en av sine viktigste roller å ivareta ved å bygge et miljø preget av dialog og romslighet. Dette er i et bredere perspektiv hva vi la i formuleringen.

Men ordførerens fokus  er et annet. Han er oppatt av sin person og det han kaller «faktum i saken» – det vil si opposisjonens krav om lovlighetskontroll knyttet til en konkret sak, som ennå ikke er avgjort.

Så lenge lovlighetsspørsmålet ikke er avklart, mener han at Vestfold Blad fremsetter en påstand uten hold.

Vi for vår del er ikke spesielt oppatt av jussen i dette. Spørsmålet om å ha rett eller galt, eller det ordføreren kaller «faktum», låser igjen saken i en lite fruktbar prestisjeposisjon.

Det klanderverdige  i den aktuelle «lovlighetssaken», handlet om avstemning rundt revisjon av kommuneplanen. Her ønsket flere partier å fremme sine punktvise forslag, men støtte på problemer.

Det er beklagelig i fireårsperiodens viktigste sak.

Litt «statsmannskap» fra ordførerens side, så hadde man unngått den byråkratiserende formalismen man nå er involvert i.

Sandefjordsordføreren forteller oss at han forbereder å klage Vestfold Blad inn for Pressens Faglige Utvalg på grunn av den aktuelle setningen i lederartikkelen.

Vi vil på ingen måte fraråde ham det.

Slik vi ser det  er han med dette i ferd med å levere et nytt «bevis» på at det er noe med hans rolleutøvelse som verken tjener ham selv eller kommunen.

...

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør

Video-overføring

De fleste kommunene lar innbyggerne se politikerne i aksjon gjennom direkte sendt video-overføring, samt arkiv av disse på sine nettsider.

Dette gjelder også fylkestinget i Vestfold, som du kan se her

Her kan du se overføringer fra Sandefjord.

Arkivet: