Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
«God folkehelse kommer ikke av seg selv»
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Leserinnlegg

«God folkehelse kommer ikke av seg selv»

Ap og SV ville satse på elevene, ikke ny fylkestingssal. Les deres kommentar til fylkestingets vedtak:

Ivar Ramberg og Arve Høiberg - 28.12.2013 kl. 11:27

Årets budsjett for Vestfold fylkeskommune er vedtatt. I vårt alternative budsjett foreslo Ap og SV å sette bygging av ny fylkestingssal på vent og heller styrke satsingen på yrkesfag, folkehelse og regional næringsutvikling. 

Fylkeskommunen har som følge av innsparinger de siste årene god likviditet, men har grunnet bygging av nye skoler, en høy gjeldsgrad. For å kunne gjennomføre byggingen av de nye skolene har fylkeskommunen gjennomført en innsparing på 5 % i alle ledd. En stor reduksjon i en fylkeskommune som allerede er norgesmester i minimum av statlige overføringer. I en slik situasjon mener vi at det er det utidig å feire innsparingen ved å bevilge oss selv en ny fylkestingssal. 

SV og Arbeiderparti ønsket i stedet å prioritere økt lærertetthet i yrkesfag og regional næringsutvikling. Kutt fra den nye blå-blå regjering fører til at vi fylkespolitikere nå får mindre overført til arbeidet med å skape morgendagens Vestfold. 

Dette dreier seg blant annet om utviklingen av næringsklynger som skal stimulere til innovasjon og nyskaping i vårt fylke. Arbeiderpartiet og SV ønsket å kompensere tapet ved å styrke det regionale utviklingsfondet. 

Vi kan bare konstatere at posisjonen ønsket heller å stikke hodet i sanden og håpe på det beste. For oss er det svært beklagelig.  SV og Arbeiderpartiet ønsket også en ny strategiplan for vikingsatsingen i fylket. En vikingsatsning hvor det ble bevilget kroner og ikke bar gode ord. Skal vi skape koster det, -slik er det bare. 

Vi ønsket også å omprioritere midler til folkehelseaktiviteter i kommunene.  Et sentralt forslag var å utvide folkehelseprosjektet Aktiv Larvik til andre kommuner. Prosjektet har som formål å tilby gratis deltakelse og tilgang til utstyr for fritidsaktiviteter.  

God folkehelse kommer ikke av seg selv.  Fylket må ta sitt ansvar som regionalutviklingsaktør på alvor og skape aktivitet i kommunene og ikke bare i form av dokumenter og gode ønsker.

Ivar Ramberg

Sosialistisk venstreparti i Vestfold 

Arve Høiberg

Vestfold Arbeiderparti

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør