Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Fortsatt blikk for verdier
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

Fortsatt blikk for verdier

Vestfold Blad blir til Byavisa Sandefjord – men lemper ikke på kravene om å gi leserne det de fortjener. En ansvarlig avis som engasjerer.

LEDERKOMMENTAR - 04.03.2014 kl. 09:00

Denne uka er tittelen på Vestfold Blad erstattet med Byavisa Sandefjord. Det innebærer at vi fra nå av vil ha Sandefjord, deler av Stokke og deler av Larvik som vårt nedslagsfelt. 

Men det betyr ikke at vi ikke vil fortsette å publisere våre hjertesaker, der ulike mennesker, bedrifter og organisasjoner løftes fram med sine historier. 

Lokal forankring.  Så lenge Vestfold Blad har eksistert, har vi hatt vårt hovedkontor i Sandefjord, og en redaksjon med et stort nettverk som springer ut herfra. 

Kvalitetskrav.  Til nå har vi måttet begrense Sandefjord-fokuset, og kun grepet fatt i de sakene vi har sett nytteverdien i for innbyggere over hele fylket. 

Men selv om vi nå forandrer retning, til en mer konsentrert byavis, vil ikke kvalitetskravene til journalistikken bli redusert.

Terskelen skal fortsatt være høy til hva som fortjener spalteplass i ukas eneste papiravis fra oss.

Rød tråd.  Fremdeles skal en rød tråd være våre kjerneverdier; nemlig å være samlende, utfordrende, pålitelige og målbevisste. I dette ligger det en aldri så liten mengde mot, som må til om våre kvalitetsbevisste lesere skal få det de er vant til – og ønsker av oss.

Lesertillit.  Vi håper på fortsatt tillit hos leserne våre, slik at vi fremdeles blir kontaktet og får omsette deres opplevelser og tanker til noe som løfter samfunnet vårt.

Vi vil peke på det som er kritikkverdig, men også løfte fram løsningene. Vi vil få fram ildsjelene, innovatørene, de som bidrar til verdiskaping og vekst i Sandefjord med omegn. 

Storfamilien.  Som en del av et større aviskonsern har vi ansatte fått et nettverk og en trygghet vi ikke hadde tidligere. Vi har fått tilgang på erfaring og kunnskap. Vi kan gi Byavisa Tønsberg, Byavisa Drammen, Byavisa Moss, Byavisa Fredrikstad og Byavisa Moss tilgang til de reportasjene som også deres lesere vil sette pris på. Vi kan gi dem den verdien som ligger i de erfaringene vi har gjort oss, som enkeltstående gründeravis.

Sunn konkuranse.  Med Byavisa Sandefjord vil lokalavisa i byen få en sterkere konkurrent i sitt eget nedslagsfelt. Vi gleder oss til å bli utfordret, og møte hverandre med respekt og ryddighet. 

For vi vil møtes, journalister og fotografer, og annonseselgere. Vi tror at det vil skjerpe produktene begge aviser leverer, og vi tror at konkurrenten vår vil møte oss med det skrevne og uskrevne regelsettet vi kjenner fra god forretningsskikk. 

Lesernes gevinst.  Vi mener innbyggerne i området vil høste mest på den skjerpede konkurransesituasjonen, og dra nytte av å se samme saksområder bli belyst med ulike blikk. 

Med Byavisa Sandefjord, blir demokratiet styrket gjennom to mediebedrifter som er sitt samfunnsansvar og sine roller bevisst.

Vi gleder oss til fortsatt å være vaktbikkje – og til å løfte fram verdifulle ideer, gode historier, handlinger og bedrifter i et område vi trives i!

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør