Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Velger rettens vei
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

På onsdag kom det fram at styret avskjediget ham på bakgrunn av egenrådighet, manglende samarbeidsvilje og at styrevedtak ikke ble fulgtopp. Dette er ikke noe Alf-Reidar Fjeld kjenner seg igjen i, og tilbakeviser.

Velger rettens vei

Alf-Reidar Fjeld er ikke i tvil etter onsdagens møte om hans lederskap ved Sandefjord Lufthavn Torp: han går rettens vei mot sin tidligere arbeidsgiver.

Marianne Henriksen - 09.08.2012 kl. 20:17

På onsdag kom det fram at styret avskjediget ham på bakgrunn av egenrådighet, manglende samarbeidsvilje og at styrevedtak ikke ble fulgtopp. Dette er ikke noe Fjeld kjenner seg igjen i, og tilbakeviser.

Føler seg tvunget

– Jeg er tvunget til å ta dette rettens vei nå, jeg har ikke noe alternativ til å bli hørt. Jeg er helt uenig i påstandene, og kan ikke le dem bli stående uimotsagt, sier Alf-Reidar Fjeld til Vestfold Blad torsdag formiddag.

Han forteller om en tøff sommer, med stort press – men også med mange støtteerklæringer fra folk via telefon, sms og sosiale medier.

– Det er en frustrerende situasjon, hvor påstander kommer fra gang på gang. De treffer hardt når jeg ikke får tatt til motmæle, sier Fjeld.

Han frustreres over det hen mener er meget alvorlige, udokumenterte og generelle påstander. 

Trodde på lukket løsning

At flyplassens drift engasjerer mange i hele regionen viser dette engasjementet.

– Et lukket eiermøte ville gitt dypere innsikt i en sak som er av betydning for hele regionen. Jeg skjønner godt at det ikke kunne gjøres i det offentlige rom, sier Fjeld.

På spørsmål om forståelse for kravene som stilles til et aksjeselskap, og betydningen av at et styre må ha full tillit hos sine eiere i sine beslutninger, svarer han:

– Styrets ansvar er å ansette og avskjedige daglig leder. Det er uomtvistelig. Eierne er ansvarlige for styret, og har anledning til å vurdere om styret har oppført seg riktig i denne sammenhengen, det er helt normal eierstyring, mener Fjeld.

Ingen er tjent med en rettssak

På onsdagens møte ble det klart at styret ikke mener noen er tjent med at tvisten havner i rettsapparatet, og har gitt uttrykk for at ingen av partene er tjent med det – verken Sandefjord Lufthavn Torp eller den tidligere administrerende direktøren. Dessverre har feilsitering i flere vestfoldaviser ført til en mistanke om at styrets påstand er at en rettssak kun vil ramme Fjeld.

– Ballen ligger hos Alf-Reidar Fjeld i forhold til rettsbehandling, sa styreleder Bjørn Ole Gleditsch onsdag – nå har Fjeld latt ballen rulle.