Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Vil ha bilferge
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Arne Osmundsvaag har sendt søknad til fylkeskommunen om utvidet konsesjon. Foto: Marianne Henriksen.

Vil ha bilferge

Flybåten AS søker om utvidet konsesjon over Ytre Oslofjord.

Tanita Wassås Kveinå
Tanita Wassås Kveinå

02.04.2013 kl. 15:00

Flybåten søker om at den eksisterende konsesjonen fra 2005 på gjennomgående buss- og hurtigbåtrute mellom Østfold og Vestfold, utvides til å gjelde gjennomgående buss - og hurtigfergerute som også tar biler.

"Flybåten ønsker å skalere opp fergeforbindelsen, først gjennom økt frekvens med passasjerer innenfor eksisterende konsesjon, og siden med biler, gjennom å ta i bruk ny hurtigfergeteknologi og anlegge nye anløpsteder i Østfold og Vestfold", står det i konsesjonssøknaden som er sendt Vestfold fylkeskommune.

LES OGSÅ: Tønsberg kan få bilferge.

Innovasjon til sjøs

Arne Osmundsvaag tenker kontinuerlig på innovasjon til sjøs, og har planer om to superlette bilferjer som med utgangspunkt på Vallø i løpet av 22-23 minutter skal knytte sammen hjertet i Vestfold med hjertet i Østfold.

LES OGSÅ: Gir fylkeskommunen hodebry.

Fergen han er i gang med å utvikle er beregnet på personbiler, busser og eventuelt lette distribusjonslastebiler.

LES OGSÅ: Flybåten vant nok en kamp.

Flybåten opererer i dag mellom Engelsviken og Husvik.

(saken fortsetter under illustrasjonen)

Nytt design og materiale: En superlett bilferge vil skjære sjøen som en kniv i mykt smør, sier Arne Osmundsvaag, som utvikler nyvinningen i samarbeid med høyskolestudenter. Illustrasjon: Pivot Design, Oslo.

Halverer reisetiden

Reisetiden med bil mellom Fredrikstad og Tønsberg vil i følge konsesjonssøknaden bli halvert.

Kollektivtilbudet med buss og hurtigferge vil forbinde noen av Østfold og Vestfolds viktigste trafikknutepunkter.

"Sjøveien over Ytre Oslofjord vil bli en viktig regional forbindelse, snarere enn et «naturlig» skille mellom fylkene. Bruk av sjøveien over Ytre Oslofjord fremmer overordnede politiske målsetninger om jordvern, miljøvennlig transport, regionsforstørring og bærekraft", skriver søker Flybåten AS i sin begrunnelse for søknaden.

Tar høyde for behandlingstid og byråkrati

– Det er Flybåtens erfaring at myndighetsprosessene omkring areal, anløpssted og løyver for selv et enkelt passasjerfergeprosjekt i dette området krever tid, ressurser og tålmodighet, skriver daglig leder Arne Osmundsvaag i søknaden som er datert 27. mars.

Han tar høyde for at prosessen fram mot konsesjon som også omfatter bil, vil ta tid, og starter derfor prosessen med en søknad om forhåndstilsagn om utvidelse av konsesjon til å omfatte biltransport.

– Det var Østfold Fylkeskommune som administrerte dagens passasjerkonsesjon, men siden Flybåten A/S er registrert i Tønsberg, sendes denne søknaden til Vestfold Fylkeskommune som bes inkludere relevante myndigheter, sentralt og lokalt  i prosessen, opplyser Osmundsvaag.

Kartet viser "båndbyområdet" på tvers av Region Ytre Oslofjord.
Kartet viser "båndbyområdet" på tvers av Region Ytre Oslofjord.