Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Unge vil brenne båten sin – fire prosent ville dumpet den.
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Dumpe båten: 3,2 prosent ville senket båten sin, 1,6 prosent svarer at de ville gravd den ned, mens 7,3 prosent sier at de ville satt fyr på sin egen båt. Et overveldende flertall, 65,5 prosent, svarer at de ville levert båten på en avfallsstasjon, ifølge undersøkelsen til Norboat. Foto: Jakob Leth

Unge vil brenne båten sin – fire prosent ville dumpet den.

Administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz utfordrer den nye regjeringen på nye vrakpantregler for båt. – Utgjør ikke et vesentlig miljøproblem, svarer Miljøverndepartementet. 

Jakob Leth
Jakob Leth

22.11.2013 kl. 08:30

En undersøkelse InFact har gjennomført på vegne av båtbransjeforbundet Norboat viser at over 23 prosent av unge båtbrukere ser på brenning som den mest naturlige måten å kvitte seg med en gammel båt på. Norboat mener vrakpant må til for å sikre en miljøvennlig utrangering av fritidsbåter.

Ville senket den

Når båtfolk og båteiere blir spurt om hvordan de ville kvittet deg med en gammel båt, svarer 3,2 prosent at de ville senket den, 1,6 prosent svarer at de ville gravd den ned, mens 7,3 prosent sier at de ville satt fyr på sin egen båt. Et overveldende flertall, 65,5 prosent, svarer at de ville levert båten på en avfallsstasjon, ifølge undersøkelsen til Norboat. 

Tennvæske og fyrstikker

– Det mest interessante med denne undersøkelsen er innstillingen til yngre båtbrukere, sier administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz. Undersøkelsen viser nemlig at båtfolk mellom 18 og 29 år utgjør gruppen som er aller mest interessert i å kvitte seg med båten på egenhånd. Nærmere fire prosent i denne gruppen ville gravd båten ned, mens den samme andelen ville senket den. 

Inneholder giftstoffer

– At over 23 prosent av yngre båtfolk – som man i utgangspunktet trodde ville ha en mer miljøvennlig innstilling – sier de velger å brenne båten, kommer mildt sagt som en overraskelse. En plastbåt inneholder en del giftstoffer som frigis i flammene, noe folk skal ha klart for seg før de fyrer opp, forteller Prytz. 

(Saken fortsetter under bildet)

Administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz. Foto: NORBOAT

Han mener at svarene fra undersøkelsen bør sette fart på utformingen av en ny ordning for utrangering av fritidsbåter.

– Dersom vi skal få orden på utfordringene med dumping av gamle båter må vi ha et system og et regelverk som både fungerer i praksis og som respekteres av båteierne, sier Prytz.

Vrakpant mest populært

På spørsmålet om hvilken ordning som er den beste for å bli kvitt gamle fritidsbåter, svarer hele 69,7 prosent at de ønsker en vrakpant på båt. 7,5 prosent vil at båteier selv skal betale for deponering, mens de resterende vil vrake båten privat.  

Flertallet for Vrakpant

Prytz mener det hadde det vært hensiktsmessig å droppe HK-avgiften (se faktaboks) samtidig som det innføres både vrakpant på båt og et obligatorisk, offentlig register. 

– Vi håper at den nye regjeringen kan komme på banen å få fremmet et regelverk som hindrer unødvendig miljøskade og som både båtbransjen og båtfolket kan leve med, sier Prytz. 

Vil koste 16 millioner

I 2007 ble rundt 5.500 fritidsbåter, av de rundt én million båtene som regjeringen anslår finnes i Norge i dag, utrangert. Venstre etterspurte beregning av vrakpant for båt, campingvogner, tyngre lastebiler og busser til det reviderte statsbudsjettet i 2013. 

«Levetidsprofilen for fritidsbåter er svært sammensatt og at anslaget er derfor usikkert. Antallet utrangerte båter forventes å øke fremover. Der det utbetales en vrakpant for fritidsbåter på 3.000 kroner, anslås dette til å gi et økte budsjettbehov på anslagsvis 16 millioner kroner», heter det i svaret fra den forrige regjeringen. 

Ikke et vesentlig miljøproblem – At kasserte fritidsbåter som ikke leveres til godkjent mottak, men for eksempel blir stående på opplagsplasser eller senkes i sjøen, utgjør ikke et vesentlig miljøproblem i dag, sier kommunikasjonsrådgiver i Miljøverndepartementet, Erik Aasheim.

Miljødirektoratet forventer imidlertid at antallet fritidsbåter som kasseres vil stige betydelig om noen år, og utelukker derfor ikke at det kan bli et miljøproblem i relativt nær fremtid. 

– Videre oppfølging vedrørende kasserte fritidsbåter er til vurdering i departementet.