Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Langer ut mot Tønsberg kommune
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Leder for Flybåten, Arne Osmundvaag. Arkivfoto.

Langer ut mot Tønsberg kommune

Flybåten AS mener Tønsberg kommune har gitt dem urimelige frister å forholde seg til. – Det er ikke riktig slik det fremstilles at Flybåten ikke har gjort hjemmeleksen sin, sier Arne Osmundvaag.

Tanita Wassås Kveinå
Tanita Wassås Kveinå

07.06.2013 kl. 08:03

I april ble det vedtatt en rekke utbedringer som Flybåten AS skulle sørge for ble gjort på plassen ved kaia på Husvik før driften ble satt i gang. 

Utbedringene går blant annet på at landområdet ved brygga skal re-asfalteres, parkeringsplasser skal oppmerkes og tilgang til boligene og velhuset skal etableres. 

Klare for kostnaden

Kravene skulle være oppfylt før driften ble satt i gang måneden etter, den 15. mai, men det har ikke skjedd. Flybåten AS mener de blir sabotert av Tønsberg kommune, og at de har fått  umulige frister å forholde seg til. 

– Alle syntes det hørtes fint ut med asfalt og striper, og Flybåten var klar til å sette i gang med arbeidet, for å rekke å bli ferdig innen driften skulle settes i gang 18. mai. Men på grunn av at det står «godkjent av byggesak» i innstillingen, og at kommunen så sent som 12. april ombestemte seg og ville ha en formell byggesaksprosess, kom Flybåten i en helt umulig tidsklemme - plutselig trengte vi byggetillatelse for å begynne arbeidene, og det er dette som har medført at Flybåten har blitt avhengig av dispensajon for å kunne seile på Husvik. Det er ikke riktig slik det fremstilles av Tønsberg kommunes administrasjon og i visse medier at Flybåten ikke har gjort hjemmeleksen sin, sier leder for Flybåten, Arne Osmundvaag.  

Mangelfull søknad

Han var selv med på møtet da den ovennevnte innstillingen ble vedtatt. 

– Vi var glade for å få et vedtak, men så fikk vi veldig sent beskjed om at saken måtte behandles som byggesak. Byggesaksavdelingen ville ha en formell prosess, og krevde at vi leverte en rammesøknad. En fullverdig rammesøknad tar det normalt flere måneder å lage og behandle. Så vi heiv oss rundt og fikk sendt inn en rammesøknad uten nabovarsel dagen etter, fortsatt med håp om å få asfaltert innen oppstart, sier Osmundvaag.

Rammesøknaden kom imidlertid i retur fra plan-og bygningsavdelingen, med beskjed om at den var for mangelfull.

– Den var så mangelfull at den ikke kunne behandles, så den har jeg sendt i retur, sier saksbehandler Jon Sørseth. 

Habilitet

Flybåten har sendt brev til rådmannen, hvor det hevdes at by-og arealplansjef er inhabil til å behandle søknaden og har bedt om at den blir overlatt til noen andre. 

– Bakgrunnen er at Flybåten mener by- og arealplansjefen konsekvent har fastholdt en negativ og avvisende holdning til Flybåtens anløp fra Husvik. Holdningen er gjenspeilet i møter, korrespondanse, saksfremstillinger, under UBA-møter og i media, skriver Flybåten i brevet. 

Forrige gang ble hun tatt av saken. Hun ble imidlertid ikke erklært inhabil. 

– Hun ble ikke erklært inhabil. Men av hensyn til henne lot vi en annen stå med det overordnede ansvaret. Hun ble tatt av etter eget ønske, sier rådmann i Tønsberg kommune, Geir Viksand. 

– På bakgrunn av det store personfokuset saken fikk, samt spekulasjoner rundt mine personlige interesser i saken ble belastningen så stor at rådmannen besluttet å overføre saken til byingeniøren. Selv om kommuneadvokaten hadde funnet meg habil til å behandle saken var det best for alle parter å overlate saksbehandlingen til andre, sier Rita Regbo. 

– Interesser skal ivaretas

Jon Sørseth er helt uenig i Flybåtens påstand om at Tønsberg kommune saboterer, og at de har gitt urimelige frister å forholde seg til. 

– Rita Regbo er ikke saksbehandler, hun er heller ikke funnet inhabil, og vi opererer ikke med urimelige frister. Jeg mener de har urimelige forventninger. Flere parters interesser skal ivaretas, det må også Flybåten ta hensyn til. Kommunen må ivareta alles interesser, sier Jon Sørseth. 

Dispensasjon

Flybåten har inntil videre fått dispensasjon av administrasjonen i Tønsberg kommune frem til utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) skal behandle saken fredag 7. juni. Der går det trolig mot en ny dispensasjon, denne gangen med nye frister. 

Rådmannen innstiller på at selskapet skal få dispensasjon på nytt, men det settes krav til midlertidige ordninger med frist 26. juni. 

De må blant annet markere bredden på avkjørselen til Jarlsøveien med malte striper over fortauet. De må også skille turveien fra parkeringsarealet med betonggriser, sette opp trafikkskilt og merke avkjørsler til enkelte eiendommer. 

– Freidig

– I utgangspunktet er det svært uvanlig å kreve en formell byggesaksprosess for en reasfaltering og opparbeiding av en gangsti. Det er ganske freidig av kommunen å påstå at de ikke opererer med urimelige tidsfrister når det i dette tilfelle ble forventet at vi i løpet av en måned skulle sende inn og få behandlet en rammesøknad, utført arbeidene og fått utstedt ferdigattest, sier Osmundvaag. 

De siste to årene har Flybåten seilt fra Husvik på dispensasjon fra tidligere gjeldende reguleringsplan. 

– Området er nå omregulert nettopp for å legge til rette for Flybåtens anløp på Husvik. Krav om utomhusplan og opparbeidelse av området  framgår av reguleringsplanen. Likeledes et rekkefølgekrav for når dette må være gjennomført. En reguleringsplan blir til etter en omfattende prosess, som involverer offentlige etater, naboer, velforeninger og berørte grunneiere. Den endelige avveiningen av de ulike hensyn foretas av bystyret, sier Sørseth.